İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sanayi ve ticarete önem veren merkantilizme tepki olarak doğan düşünce nedir?


CEVAP:

Sanayi ve ticarete önem veren merkantilizme tepki olarak fizyokrat düşünce doğmuştur.