ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Talep teorisinin varsayımları nelerdir?


CEVAP:

Bunlar:

  • Firmalar kâr maksimizasyoncusudur.
  • Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar.
  • Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir (yani ürün fiyatı ve ücretler veridir).
  • Emek maliyeti ücretten oluşur ve işgücü tamamen homojendir.