İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı Niccolò B. Machiavelli (1469-1527) (Makyavel olarak da bilinir) politika ve ekonomiyi dinî hayattan kurtarıp, devletin ya da prensin güçlenmesi için kurallar ortaya koyuyordu. Ona göre: Siyasi otoritenin tek amacı nedir?


CEVAP:

Niccolò B. Machiavelli'a göre: “Zafer ve başarı siyasi otoritenin tek amacıdır ve amaca ulaşmak için bütün yollar meşru kabul edilmelidir.”