İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım tüketilenden daha fazla üretime yol açar, yaratılan bu fazlalığa Fizyokratlar ne ad vermişlerdir?


CEVAP:

Fizyokratlar buna, safi hasıla (net ürün) adını vermişlerdir.