Dersi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Toplam arz eğrisini kaydıran faktörler nelerdir?


CEVAP:
  • Ücretlerdeki değişmeler
  • Emek dışı girdi fiyatlarındaki değişmeler
  • Teknoloji ve emek verimliliğindeki değişmeler