Dersi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Toplam talep eğrisinin kaymasına neden olan faktörler nelerdir?


CEVAP:
  • Hükümet politikalarındaki değişmeler
  • Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler
  • Uluslararası faktörler
  • Toplam servetteki değişmeler