Dersi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasına neden olan etkilerden biri olan "zamanlararası ikame etkisi" nedir?


CEVAP:

Faiz oranı para piyasasında para arzı ve para talebi tarafından belirlenmektedir. Genel fiyat düzeyi düştüğünde, tüketiciler ve firmalar günlük işlemleri için daha az paraya ihtiyaç duyarlar. Çünkü belli bir para miktarı ile öncekine kıyasla daha fazla mal ve hizmet satın alınabilecektir. Yani fiyat düzeyindeki düşme para talebini azaltacaktır. Her bir toplam talep eğrisi ekonomide sabit bir para arzı varsaydığı için, para talebindeki azalma paranın fiyatında (yani faiz oranında) düşüşe neden olacaktır. İşte faiz oranındaki düşüş faize duyarlı harcamaları teşvik edecek toplam harcama fonksiyonunu yukarı kayacaktır. Bu da fiyatlar genel düzeyi ile çıktı düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişkiye neden olmaktadır?