TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türk Telekom’un özelleştirme süreci hangi aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir?


CEVAP:

Türk Telekom’un özelleştirilmesi için öncelikli olarak yabancılara hisse satışındaki sınırlamalar 16 Haziran 2004 ve 5189 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. 2005 yılında ise Türk Telekom’un %55’lik hissesi 6,55 milyar dolar karşılığında özelleştirilmiştir. Fakat geçen sürede Türk Telekom'un en büyük hissedarının borcunu ödeyememesi dolayısıyla ortaya çıkan düğüm, şirketin hisselerinin devredilmesiyle sonuçlanmıştır. Türk Telekom’un en büyük hissedarı olan OTAŞ’ın sahip olduğu %55 hisse, özel amaçlı ortak girişim şirketine devredilmiştir.