TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkçe'de ikilemelerin yazımı nasıl olmaktadır?


CEVAP:

Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır.