TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını gösteren ilk eser adı ve basıldığı tarih nedir?


CEVAP:

Adı İmla Lügatı'dır ve 12 Aralık 1928 yılında basılmıştır.