TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci ne zaman başlamıştır?


CEVAP:

Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci, Türk Yazı Devrimi ile başlamıştır