TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkiye’de karayolları hangi başlıklar altında bölünmüş ve yapılan bu bölümlemelerin sınırları nasıl gerçekleştirilmiştir?


CEVAP:

Türkiye’de karayolları, devlet, il ve köy yolları olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Devlet yolları, bölge ve il merkezlerini, deniz ve hava limanlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana yollardır. İl yolları, il sınırları içinde kalan ikinci derecedeki yollardır. Bu yollar kent, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirlerine, il merkezlerine ve komşu ildeki en yakın merkezlere bağlar. Köy yolları ise köyler arasındaki ulaşımı sağlayan yolları oluşturmaktadır.