Dersi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücretlerdeki değişmeler toplam arz eğrisini nasıl etkiler?


CEVAP:

Firmalarca uygulanan ortalama ücret düzeyinin arttığını varsayalım. Bu durumda belli bir çıktı düzeyini üretmek, daha fazla maliyete neden olacaktır. Firmalar da bu yüzden daha yüksek fiyat talep edeceklerdir ve genel fiyat düzeyi artacaktır. Ya da aynı fiyat düzeyi için firmalar daha az üreteceklerdir.