İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ülkenin zenginliğini kıymetli madenlerin bolluğuna bağlayan merkantilistlerin, bu amaca ulaşabilmek için uyguladıkları politikalar nelerdir?


CEVAP:
  • Para Politikası
  • Dış Ticaret Politikası
  • Nüfus Politikası