İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ulusal zenginliği para miktarına bağlı gören ekonomik uygulamaya ne ad verilmektedir?


CEVAP:

Merkantilist uygulama ulusal zenginliği para miktarına bağlı olarak görmektedir.