TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Dersi BİLİŞİM ETİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Uygulamalı Etik nedir?


CEVAP:

Üçüncü yaklaşım uygulamalı etiktir ve bir diğer ismi ise betimleyici etiktir. Uygulamalı etik normatif etiğin uygulamasıdır. Bazen uygulamalı etik, normatif etik kurallarını sorunlu meselelere uygular ve bu durumlarda, kişi bir kuramsal yapıdaki bir anlayışı benimser ve sonrasında kuramı uygulayarak normatif etiğe uygun önerilerde bulunur.