ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Uzun dönemde firmanın üretimini gerçekleştirmek için kullanacağı sermaye ve emek miktarını etkileyen faktörler nelerdir?


CEVAP:

Uzun dönem sabit faktörün bulunmadığı, bütün üretim faktörlerinin miktarının değiştirebildiği üretim dönemidir. Bir başka deyişle, firma uzun dönemde hem sermaye hem de emek miktarlarını değiştirme imkanına sahiptir. Burada yanıtı aranılacak soru firmanın üretimini gerçekleştirmek için ne kadar sermaye ve ne kadar emek kullanacağıdır. Firmanın bu kararını iki faktör etkiler. Bunlar:

  • Sermaye/emek kombinasyonlarına teknolojinin getirdiği sınırlar,
  • Üretim faktörlerinin nispi fiyatlarıdır.