PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Verim eğrisi hangi ilişkiyi gösterir?


CEVAP:

Verim (getiri) eğrisi aynı risklilik düzeyinde, aynı ölçüde likit ve aynı şekilde vergilendirilen ama farklı vadelerdeki tahvillerin verimleri arasında zamanın belli bir noktasındaki ilişkiyi gösteriyor. Verim eğrisi, yatay ekseninde vade, dikey eksende ise verimin yer aldığı bir düzlemde çiziliyor.