İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:
  • XVI. Yüzyılın başlarında endüstri alanında büyük hamleler ve gelişmeler göze çarpmaktadır.
  • Öteki yabancı ülkelerden gelen uzman ve işçiler sayesinde dokuma dalında özellikle üretim tekniği bakımından birçok değişiklik olmuştur.
  • İmalathaneler çoğalmış, ipek, cam, saat, kağıt sanayileri kurulmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen merkantilizm uygulaması nedir?


CEVAP:

Ticari Merkantilizm (İngiltere)