TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Yabancı özel isimlerin yazımı nasıl yapılmaktadır?


CEVAP:

1. Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır.

2. Latin alfabesi kullanan ülke ve toplumlara ait özel isimler aynen yazılır.

3. Latin alfabesi kullanılmayan ülke ve toplumlara ait özel isimler söylendiği gibi yazılır.