TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Yabancı özel isimlerin yazımı ne şekilde olur?


CEVAP: Yabancı özel isimlerin yazımı: ? Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır. ? Latin alfabesi kullanan ülke ve toplumlara ait özel isimler aynen yazılır. ? Latin alfabesi kullanılmayan ülke ve toplumlara ait özel isimler söylendiği gibi yazılır.