TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Yazım yerine başka bir sözcük kullanabilir miyiz?


CEVAP: Yazım için imlâ sözcüğü de kullanılır. Yazım, TDK’nin genel ağ sayfasındaki Güncel Türkçe Sözlük’te Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla diye tanımlanmaktadır.