İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Yetiştirme kavramını tanımlayınız.


CEVAP:

Yetişrime; belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir. Bir üst kademeye yükselecek personele o kademede yapacağı işin gereklerini öğretmek, yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretmek, yetiştirme faaliyetlerine örnektir. Yetiştirme, verimli çalışmak için gerekli işleri doğru yapmak (doing things right) olarak tanımlanabilir.