İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Zorunlu rezerv kavramı neyi ifade eder?


CEVAP:

Merkez bankası tarafından belirlenen, bulundurulması gereken en az rezerv miktarına zorunlu rezervler adı verilmektedir.