AİLE VE ÇOCUKLA SOSYAL HİZMET Dersi Aile Sorunları soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Fiziksel istismar nedir?


CEVAP:

Dövme, tokatlama, tekmeleme gibi fiziksel eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Fiziksel güç üstünlüğü olan üye tarafından daha sıklıkla uygulanır. Genellikle erkekler tarafından eşlerine ve ebeveynler tarafından çocuklara uygulanır.


#2

SORU:

Cinsel istismar nedir?


CEVAP:

Cinsel amaçla gerçekleşen tecavüz veya diğer cinsel amaçlı eylemlerdir. Geçmişte yasa, kadınları erkeklerin malı olarak tanımlamıştı, dolayısıyla hiçbir erkek karısına tecavüzle suçlanmamaktaydı. Oysa bugün “evlilik içi tecavüz” yasalarımızda cezası olan bir suç durumundadır.


#3

SORU:

Duygusal istismar nedir?


CEVAP:

Sevgi göstermeme, saygı eksikliği, küfür, hakaret, aşağılama, sürekli eleştiri, kıskançlık gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Örneğin bir kadının daha sessiz ve sakin bir yapıda olan eşine “pısırık” demesi ya da “sen de erkek misin!” gibi kışkırtıcı sözler söylemesi.


#4

SORU:

Ekonomik istismar nedir?


CEVAP:

Kişinin parasını yönetme, kendi parasını kendisinin yönetmesine izin vermeme, kişinin kendi kazancını sağlanmasına izin vermeme gibi ekonomik amaçlı eylemlerdir. Örneğin; avukatlık yapan bir kadının evlendikten sonra eşi tarafından “güvenlik” gerekçesiyle işini bırakması konusunda baskı yapılması ya da memur bir kadının maaş kartının eşi tarafından kendisinin rızası dışında alınarak kullanılması.


#5

SORU:

İhmal nedir?


CEVAP:

Kişinin sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermemedir. Örneğin çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılama gücü olduğu halde ertelemek.


#6

SORU:

Kendi kendini ihmal nedir?


CEVAP:

Kişinin kendi yaşamsal ihtiyaçlarını veya bakımlarını ihmal etmesidir. Örneğin; yaşlı bir ebeveynin ilaçlarını almayı ihmal etmesi gibi.


#7

SORU:

Fiziksel şiddet nedir?


CEVAP:

Fiziksel şiddet aşağıdaki davranışları içerir;
• İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya
fırlatmak
• Fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak
• İşkence yapmak
• Bıçakla veya silahla tehdit etmek
• Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek.


#8

SORU:

Ekonomik şiddet nedir?


CEVAP:

Sahip olunan ekonomik kaynakların veya paranın, kişi üzerinde, tehdit veya yaptırım aracı olarak istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır.


#9

SORU:

Cinsel şiddet nedir?


CEVAP:

Günümüz yasalarında tecavüz “Fiziksel zorlama, vücuda zarar verme ya da kurbanın ruhsal hastalık, zihinsel gerilik ve ilaç etkisi nedeniyle rıza gösterme yetisinin olmadığı durumlarda bir ergene ya da yetişkine cinsel girişim” olarak tanımlanmaktadır.


#10

SORU:

Duygusal, psikolojik istismar nedir?


CEVAP:

Tehdit, korkutma, sözlü saldırı gibi duygusal veya zihinsel sıkıntı yaratacak davranışlardır.


#11

SORU:

Boşanma nedir?


CEVAP:

Boşanma; kültür, evlenme yaşı, eğitim ve sosyokültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden doğmasına rağmen, en temelde evlilikteki sorunların çözülememesi nedeniyle ailenin dağılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.


#12

SORU:

Aile arabuluculuğu nedir?


CEVAP:

Boşanma sırasında tarafların psikososyal ve ekonomik konularda uzlaşıya varmaları için ortaya çıkan bu uygulama, sosyal hizmet uzmanlarının da içinde yer aldığı profesyoneller tarafından gerekli eğitimi aldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.


#13

SORU:

Yoksulluk nedir?


CEVAP:

Genel anlamıyla yoksulluk, asgari yaşam düzeyini yakalayabilmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamama durumu olarak ifade edilebilir. 


#14

SORU:

Sosyal sınıf farklılığı nedir?


CEVAP:

Bireylerin toplumdaki ekonomik konumları nedeniyle kendilerine bağıntı olarak hissettikleri toplumsal gruplanmalar.


#15

SORU:

Sosyal güvenlik eksikliği nedir?


CEVAP:

Yoksullar kendilerini toplumsal güvenlikten yararlanırken eksik hissederler. Bu eksiklik onların gelirlerinin düşüklüğü değil güven eksikliğidir.


#16

SORU:

Eşitsizlik nedir?


CEVAP:

Toplumun geneli ile karşılaştırıldığında kişinin kendisini toplumdaki diğer kişilere göre daha eşitsiz bir biçimde hissetmesi durumu.


#17

SORU:

Çok yönlü yoksulluk nedir?


CEVAP:

Açlık ve evsizlik gibi uzun yıllar boyunca sınırlı kaynaklara karşın çözümlenemediği için sıkıntı ve derinden yaralayıcı bir biçimde acı vermesi durumu.


#18

SORU:

Temel güvenlik ekikliği nedir?


CEVAP:

Ezilmişliğe bağlı olarak temel güvenlik gereksinimlerinin denkçe bir şekilde karşılanamaması.


#19

SORU:

Yetki eksikliği nedir?


CEVAP:

Kendi kendilerine hem yoksunluklarını hem de kaynak eksikliklerini giderecek çözüm yollarının ve toplumsal hakların eksikliği


#20

SORU:

Yoksulluk ve ailede beklenmeyen durumlar nedir?


CEVAP:

Önemli yoksunluklardan oluşan ve onların yoksulluklarını sürdürmelerine neden olan beklenmedik moral durumların ortaya çıkmasıdır. Örneğin; aile büyüklerinin ani ölümü veya uzun süreli hastalıkları gibi.