GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİN BAKIM VE REHABİLİTASYONU Dersi Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Bakım ve Rehabilitasyonunda Cinsellik soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Gelişimsel yetersizlik,nedir?


CEVAP:

Gelişimsel yetersizlik, 0-72 ay arasındaki çocukların bireysel özelliklerinin ve bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerinin, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda ve ilköğretime hazırlanma açısından yolunda gitmemesi durumudur.


#2

SORU:

Freud’a göre kişilik, kaç kısımdan oluşur? Nelerdir?


CEVAP:

Freud’a göre kişilik id, ego ve süperego olmak üzere üç kısımdan oluşur ve  kişiliğin yapı taşı id olarak tanımlanır.


#3

SORU:

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması, çocuğa nasıl bir katkı sağlar?


CEVAP:

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması çocuğun dünyaya karşı güven duygusunun gelişmesine katkı sağlar.


#4

SORU:

Anal dönemin özeliikleri nelerdir?


CEVAP:

Anal dönem, haz ve ilginin dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönem anlamındadır. Çocuğa hoşnutluk veren beden kontrolüne yönelik girişimleri, onun dışkısını kontrol etmesini sağlar. Bu kontrol, çocuğun edilgenlikten bağımsızlığa geçmesini sağlayan ilk eylemdir


#5

SORU:

Gizil (Latent) dönem, hangi yaş aralığını kapsar?


CEVAP:

7-11


#6

SORU:

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemde neler gözlemlenmektedir?


CEVAP:

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemdeki (0-18ay) gelişimi sağlayan emme, çiğneme, ısırma gibi ilk eylemlerin geciktiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlenebilmektedir. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda duyusal girdilere dayalı etkileşim girişimleri ve devinime dayalı ilişkilendirmeler de sınırlı kalmaktadır.


#7

SORU:

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken,nedir?


CEVAP:

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken çocuğun kronolojik yaşı değil gelişimsel yaşıdır.


#8

SORU:

Mahremiyetin boyutları nelerdir?


CEVAP:

Mahremiyetin, mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti olmak üzere üç boyutu söz konusudur.


#9

SORU:

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda nasıl bir gelişim sağlar?


CEVAP:

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda sorun davranışların gelişmesini ya da oluşmasını önleyicidir.


#10

SORU:

Çocuğun tuvalet ihtiyacını giderirken çocuğa öğretilmesi gereken kurallar nelerdir?


CEVAP:

Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık


#11

SORU:

Örtülülük nasıl ifade edilir?


CEVAP:

Ortak kullanılan sosyal paylaşım alanlarında ortamın gerektirdiği biçimde giyinik olmaya özen gösterilmesi ve cinsel organların hiçbir zaman açıkta bırakılmamasının öğretilmesi olarak tanımlanabilir.


#12

SORU:

“Güven çemberi” çalışması nedir?


CEVAP:

Gerçek nesne ile resimleri eşlemeyi öğrenen çocuğa ‘yabancıyı ayırt etme’ öğretimi başlatılabilir. Bu çalışmaya “güven çemberi” çalışması da denebilir. Bu çalışma, okulda çocuğa eğitim veren özel eğitimciniz tarafından kavram öğretimi esaslarına dayalı olarak da yapılabilir.


#13

SORU:

İzin alma ve izin verme öğretiminin gelişimsel geriliği olan çocuğa verilme amacı nedir?


CEVAP:

İzin alma ve izin verme öğretiminin, gelişimsel geriliği olan çocuğa tacizi ayırt etme ve tepki geliştirme amacıyla başlatılmıştır.


#14

SORU:

Kişisel alanını koruma ne için öğretilmektedir ?


CEVAP:

Kişisel alanını koruma hem fiziksel zarar görmeme hem de tacizden kaçınabilme için öğretilmektedir.


#15

SORU:

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi,nedir?


CEVAP:

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi, daha önce çocuğunuzun repertuvarında var olan kişisel bakım becerilerinin niteliğinin değiştirilmesidir.
Kişisel bakım becerileri; diş fırçalama, el-yüz yıkama, burun temizliği, banyo yapma, tırnak bakımı, cilt bakımı, bakım, makyaj yapma, tıraş olma gibi
becerilerdir.


#16

SORU:

Cinsel Gelişime İlişkin Davranışlar Kazandırma aşamasında çocuğa öğretilme aşamasında hangi kavramlar ele alınabilir?


CEVAP:

Ergenliğin yaratacağı değişimler; büyüme, gelişme, hormonlar (androjen, ostrojen) gibi kavramları içerecek şekilde ele alınabilir.Gelişme, büyümeye dayalı olarak yapabildiklerimizin giderek artması şeklinde bir değişim olarak öğretilebilir.


#17

SORU:

''Mens''nedir?


CEVAP:

Mens (halk arasında adet kanaması, ay hâli vb. isimler de almaktadır) olarak da adlandırılır.


#18

SORU:

Mensturasyon Dönemi Hazırlık Eğitimi nasıl başlar?


CEVAP:

Menstural döneme hazırlık eğitiminin ne zaman başlatılacağına karar verebilmek önemlidir. Hekimden bir ultrason kontrolü talep edilebilir, inceleme sonrasında iş birliği içerisinde karar verilebilir. Ergenin mense yakın olduğu anlaşıldığında takvim çalışması başlatılır. Bunun için yıllık bir duvar takvimi ergen kızın odasına asılarak bazı günlere çiçek çizilmesi anneden istenir. Bundan sonra her gün takvime işaretlenerek çiçekli güne gelince çamaşırına çiçek yapıştırma şeklinde günlük ped yerleştirme çalışması başlatılır.


#19

SORU:

Mastürbasyon,nedir?


CEVAP:

Mastürbasyon, Latincede elle uyarılma, Türkçede “özdoyurum” olarak ya da “otoerotik aktivite” veya “otoerotizm” olarak kullanılmaktadır.


#20

SORU:

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle ne zaman ortaya çıkmaktadır ?


CEVAP:

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle gelişime paralel öğretilmesi gereken beceri, kural ve davranışlar
öğretilmediğinde ortaya çıkmaktadır.