GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİN BAKIM VE REHABİLİTASYONU Dersi Fiziksel Yetersizliği Olan Bireylerin Bakım ve Rehabilitasyonu soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Ortopedik yetersizlik nedir?


CEVAP:

Ortopedik yetersizlik, sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi olarak tanımlanmaktadır.


#2

SORU:

Nöromotor yetersizlik nedir?


CEVAP:

Nöromotor yetersizlik, vücudun bazı bölümlerinin hareket ettirilmesi, hissedilmesi, kullanılması ve kontrol ettirilmesini sağlayan merkezî sinir sistemini etkileyen yetersizliklerdir 


#3

SORU:

Sağlık yetersizlikleri nedir?


CEVAP:

Sağlık yetersizlikleri, bireyin günlük performansını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği, astım, orak hücre anemisi, lösemi, epilepsi, böbrek yetmezliği, hemofili gibi süreğen ya da akut sağlık problemlerini içerir.


#4

SORU:

Fiziksel yetersizliğin nedenleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Doğum öncesi nedenler
 2. Doğum sırasındaki nedenler
 3. Doğum sonrası nedenler

#5

SORU:

Fiziksel yetersizliğin doğum öncesi nedenleri nelerdir? 


CEVAP:

Doğum Öncesi Nedenler: Anne-baba arasındaki akrabalık, kan uyuşmazlığı, annenin leğen kemiğinin dar olması, anne yaşının 20’nin altında ya da 35’in üstünde olması, annenin yaptığı doğum sayısı, baba yaşının yüksek olması, hormonal bozukluklar, annede şeker hastalığı, hamilelikte yaşanan duygusal travmalar, annenin madde bağımlılığı, annenin hamileliğinin özellikle ilk üç ayında geçirdiği kızamık, suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar, gebelik sürecinde annenin röntgen ışınına maruz kalması, annenin aldığı bazı ilaçlar, annenin gebeliği sonlandırma çabaları, geçirdiği travmalar, kötü ya da yetersiz beslenme, plasentanın anne rahminden erken ayrılması, plasenta yetersizliği gibi durumlar çocuğun beyninde gelişim bozukluğuna neden olabilmektedir.


#6

SORU:

Fiziki yetersizliğin doğum sırasındaki nedenleri nelerdir?


CEVAP:

Doğum Sırasındaki Nedenler: Doğumun zor olması ve bebeğin oksijensiz kalması, özellikle
hastane ortamında yapılmayan doğumlarda sıkça karşılaşılan doğum travmaları, hastane ortamında yapılmayan zor doğumlar, çoğul gebelik, erken doğum, bebekte sarılık, müdahaleli doğum (forseps, vakum kullanımı), düşük bebek ağırlığı doğum sırası nedenler arasında sayılabilmektedir.


#7

SORU:

Fiziksel yetersizliğin doğum sonrası nedenleri nelerdir?


CEVAP:

Doğum Sonrası Nedenler: Çocuğun yüksek ateşten dolayı havale geçirmesi, tümörler, beyni ve
omuriliği etkileyen enfeksiyonlar (menenjit vb.), zehirlenmeler, kas, kemik ve sinir sistemi hastalıkları (musküler distrofi vb.), kafa travmaları, kazalar, bebeğin yetersiz beslenmesi, olumsuz çevre koşulları doğum sonrası dönemde ortaya çıkan nedenler arasındadır.


#8

SORU:

Ortopedik yetersizliğin tüm yetersizlik grupları arasında yüzde kaç orana sahiptir?


CEVAP:

Ortopedik yetersizliğin tüm yetersizlik grupları arasında %23,91’lik bir orana sahiptir.


#9

SORU:

Fiziksel yetersizlik nasıl sınıflandırılmıştır?


CEVAP:

Fiziksel yetersizliği iki şekilde sınıflamak mümkündür. Birincisi yetersizliğin yoğunluğuna göre yapılabilecek sınıflamadır; hafif, orta ve yoğun. İkinci sınıflama türü ise, fiziksel yetersizliğin oluşum şekline göre yapılabilecek bir sınıflamadır. Bu sınıflama da sinir sistemi ile ilgili olan fiziksel yetersizlik, kas – iskelet sistemi ile ilgili olan fiziksel yetersizlik ve sağlıkla ilgili fiziksel yetersizlik olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir.


#10

SORU:

Ağır derecede yetersizlik nedir?


CEVAP:

Ağır Derecede Yetersizlik: Yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması, bireysel gereksinimlerini karşılamada tam bağımlı olması, baş kontrolünün zayıf olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, okul başarısını ve yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması durumudur.


#11

SORU:

Sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler nelerdir?


CEVAP:

Sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler:

 1. Serebral Palsi
 2. Spina Bifida
 3. Çocuk Felci
 4. Multiple Skleroz (MS)
 5. Omirilik zedelenmesi
 6. Travmatik beyin yaralanmaları
 7. Rett sendromu 

#12

SORU:

Serebral Palsiye eşlik eden yetersizlik türleri nelerdir?


CEVAP:

Serebral Palsiye Eşlik Eden Yetersizlik Türleri:

 1. Zihinsel yetersizlik
 2. Görme yetersizliği
 3. Konuşma yetersizlikleri
 4. Epilepsi nöbetleri

#13

SORU:

Rett sendromu nedir?


CEVAP:

Rett sendromu çoğunlukla kızlarda görülen, genetik temelli ağır zihinsel gerilik ve otistik özelliklerin görüldüğü ilerleyici sinir sistemi ile ilgili bir bozukluktur.


#14

SORU:

Kas - İskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler nelerdir?


CEVAP:

Kas - İskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler:

 1. Kas hastalığı
 2. Kol-bacak eksikliği
 3. Doğuştan şekil bozukluğu
  1. Kalça çıkığı
 4. Romatoid Artrit
 5. Ateşli romatizma

#15

SORU:

KAlça çıkığı nedir?


CEVAP:

Kalça çıkığı, normalde iç içe geçmiş olan leğen kemiğinin çukur boşluğu ile bacak kemiğinin yuvarlak kısmının birbirinden ayrılması durumudur.


#16

SORU:

Epilepsi (Sara) nedir?


CEVAP:

Epilepsi, nöbetlerle kendini gösteren, hareket, duyu ve davranış bozukluğuna ve bilinç kaybına neden olan, beyindeki elektriksel işlev düzensizliğinden kaynaklanan sinir sistemi ile ilgili bir anormalliktir.


#17

SORU:

Sağlıkla ilgilii fiziksel yetersizlikler nelerdir?


CEVAP:

Sağlıkla ilgilii fiziksel yetersizlikler:

 1. Epilepsi (Sara)
 2. Astım
 3. Şeker hastalığı (Diyabet)
 4. Kistik Fibrosiz
 5. Orak Hücre anemisi
 6. Kanser
 7. Hemofili
 8. AIDS

#18

SORU:

Kan pıhtılaşma mekanizmasında bir bozukluğun olduğu nadir görülen kan hastalığı nedir?


CEVAP:

Kan pıhtılaşma mekanizmasında bir bozukluğun olduğu nadir görülen kan hastalığı "Hemofili" dir.


#19

SORU:

Orak hücre anemisi nedir?


CEVAP:

Orak Hücre Anemisi:  Bu hastalık kırmızı kan hücrelerinin yapısındaki kalıtsal bir bozukluk sonucu meydana gelmektedir. Birey, güç harcadığında ya da oksijensiz kaldığında zorlanmakta ve acı çekmektedir.


#20

SORU:

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin bakım sırasında yaşadıkları sorunlar nelerdir?


CEVAP:

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin bakım sırasında yaşadıkları sorunlar:

 1. Psiko-sosyal sorunlar 
 2. Uyku problemleri 
 3. Ağrı 
 4. Egzersize ilişkin sorunlar 
 5. Sözel iletişim kuramama 
 6. Çevre ile ilgili sorunlar 
 7. Yatak yarası 
 8. Hijyenik bakıma ilişkin sorunlar 
 9. Enfeksiyon 
 10. Hastalığa ilişkin bilgi gereksinimi 
 11. Diğer sorunlar (tıbbi malzeme temin edememe, ekonomik yetersizlik, sosyal etkinliklere katılamama)