HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ Dersi FİLMİN TARİHİ soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Diyorama nedir? 


CEVAP:

Daguerre tarafından keşfedilmiş optik eğlence. Değişen ışık efekleri altında dev transparan resimler gösterilirken, bir yandan da küçük pencereye benzer bir açıklığa bakan seyirciler, dönen platformla resmin bir parçasından diğerine doğru ağır ağır hareket ettirilir.


#2

SORU:

Fenakitiskop nedir? 


CEVAP:

Bir hareketin evrelerinden oluşan resimlerin ekseni etrafında çevrilerek bir ayna yardımıyla eksendeki yarıklardan bakılınca görmenin sürekliliği kuralına göre hareket yanılsaması oluşturmasıdır.


#3

SORU:

Zoetrope nedir? 


CEVAP:

Fenakitiskopun çalışma prensibinin üstü açık ağır bir dayanağa oturtulmuş döner bir tambura uygulanmış biçimi olan zoetropda uzun yarıklar tamburun çemberinin üzerinde bulunuyordu.


#4

SORU:

Praksinoskop nedir?


CEVAP:

Zoetropun geliştirilmiş hali olan aygıtda tamburun kenarlarındaki yarıklar kaldırılmış ve çemberin iç merkezine on iki adet dörtgen ayna yerleştirilmişti. Aynaların her biri bir resmin karşısına geliyordu.


#5

SORU:

Büyülü fener nedir?


CEVAP:

Fenakitiskop ve strobıskop aygıtlarının prensiplerini birleştirerek oluşturulmuş bir projeksiyon cihazıdır.


#6

SORU:

Sinematograf kim tarafından icat edilmiştir?


CEVAP:

Louis Jean Lumière tarafından icat edilmiştir.


#7

SORU:

Sinema tarihinin bilinen ilk afişi hangi film içindir?


CEVAP:

Bahçivanı sulamak (Le Jardinier I’arroseur arrosé) filminin afişi sinema tarihinin ilk afişi olarak bilinmektedir.


#8

SORU:

Işık ve Gölgenin yetkin Sanatı adlı kitap kim tarafından yazılmıştır?


CEVAP:

Alman cizvit papazı ve bilim adamı Athanasius Kircher tarafından yazılmıştır.


#9

SORU:

Thomıtrop nedir? 


CEVAP:

İki ipin ucuna gerilmiş bir diskin iki yüzüne yerleştirilmiş resimlerin, disk hızla döndürüldüğünde üst üste binmiş izlenimi vermesini sağlayan oyuncaktır.


#10

SORU:

Cumhuriyetçi askerin ölümü fotoğrafı kime aittir?


CEVAP:

1936’da çekilen fotoğraf Robert Capa’ya aittir.


#11

SORU:

Fotoğraf tüfeğini kim geliştirmiştir? 


CEVAP:

Fotoğraf tüfeği E.J.Marey tarafından geliştirilmiştir.


#12

SORU:

Selüloit nedir?


CEVAP:

1870’de keşfedilen kimyasal sellüloz nitrat alaşımlı sentetik plastik bir malzeme.


#13

SORU:

Kinetoscop nedir?


CEVAP:

Kinetoscop, içinde film şeritlerinin aktığı bir dikizleme (gözetleme) kutusudur.


#14

SORU:

İlk stüdyo Kara Maria kim tarafından ne zaman kurulmuştur?


CEVAP:

Edison ve Dickson tarafından 1893’de kurulmuştur.


#15

SORU:

Lumière kardeşlerin ilk film gösterimi ne zaman yapılmıştır?


CEVAP:

Mart 1895’de çektikleri ilk filmleri Lumière Fabrikalarından Çıkış (La Sortie de I’usine Lumière à Lyon, 46 sn.) 22 Mart 1895’de Paris’te Ulusal Endüstrinin Gelişmesi Topluluğu’nun (Société d’Encouragement à I’Industrie Nationale) bir toplantısında 200 kişi önünde gösterilmiştir.


#16

SORU:

L.A. Le Prince’in çektiği ilk filmin adı nedir?


CEVAP:

L.A. Le Prince’in ilk çektiği filmi Roundhayn Bahçesi Manzarası’dır.


#17

SORU:

Fotoğraf filmi kim tarafından icat edilmiştir?


CEVAP:

Fotoğraf filmi George Eastman tarafından icat edilmiştir.


#18

SORU:

Filmlere perfore açılmasının nedeni nedir?


CEVAP:

Filmin kamera içinde düzgün akışını sağlayabilmek ve açılır kapanır perde ile hizalayabilmek için 35mm’lik filmin dikdörtgen çerçevesinin kenarlarına 4’er delik olacak şekilde üretilmiştir.


#19

SORU:

Thomıtrop, Fenakitiskop gibi oyuncakların hareketli görüntüler tarihi perspektifinden bakıldığında önemi nedir?


CEVAP:

Bu türden oyuncaklar daha sonra prokjeksiyon cihazlarında kullanılacak teknolojilerin atası sayılabilecek prensiplerin tatbik edildiği ortamlar olmaları açısından önem taşırlar.


#20

SORU:

Optik tiyatro nedir?


CEVAP:

1892’de Reynaud’un yaptığı halka açık Praksinoskop Tiyatrosuna verdiği isimdir.