HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ Dersi VİDEONUN TARİHİ soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sinemada, film karelerinin hareketli gibi görünmesinin nedeni nedir?


CEVAP:

Sinemada, film projektörünün önünden saniyede 24 kare geçirildiğinde, insan gözü film karelerini perdede hareket ediyormuş gibi algılar. Bunun fizyolojik nedeni gözün ağ tabakasında görüntünün yansıtıldığı süreden daha uzun süre kalmasıdır.


#2

SORU:

Grain ve pixel terimlerini açıklayınız.


CEVAP:

Film üzerindeki kimyasal madde taneciklerine “grain” elektronik resim üzerideki beneklere “pixel” adı verilir.


#3

SORU:

Çözünürlük nedir?


CEVAP:

Film üzerindeki noktacıkların veya elektronik resim üzerindeki beneklerin sayısı ile tanımlanır. Bu sayılar ne kadar çoksa, resmin çözünürlüğü o kadar fazladır.


#4

SORU:

Noktacılık (Pointillism) nedir?


CEVAP:

Resim sanatında fırça ile küçük boya darbeleriyle yapılan bir resim tekniğidir.


#5

SORU:

Video kelimesinin anlamı ve kökenini nedir?


CEVAP:

Latince “görme, “bakma”. Fiziksel görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülüp işlenerek, bir ekranda tekrar gözle izlenebilir duruma getirilmesidir.


#6

SORU:

Video sinyali nedir?


CEVAP:

Optik görüntünün elektrik akımına dönüşmüş halidir.


#7

SORU:

Selenyumu hareketli görüntü teknolojileri için önemli kılan özelliği nedir?


CEVAP:

Foto iletken özelliği nedeniyle, telefon ve telsizden sonra televizyon tekniğinde de bu element önemli bir rol oynamıştır.


#8

SORU:

Yirminci yüzyılda kullanılan analog televizyon sistemleri hangileridir?


CEVAP:

NTSC, PAL, SECAM bu tarihlerde yaygın olarak kullanılan analog sistemlerdir.


#9

SORU:

Dünyada kabul görmüş sayısal yayın sistemleri hangileridir?


CEVAP:

DVB, ATSC ve ISDB’dir.


#10

SORU:

2K ve 4K terimleri neyi niteler?


CEVAP:

2K ve 4K sayısal film formatlarıdır.


#11

SORU:

IPTV nedir?


CEVAP:

İnternet protokolü ile geniş bant kullanarak yapılan yayın teknolojisidir.


#12

SORU:

Sayısal film çekme nedir?


CEVAP:

Film kullanılmadan sayısal kamera yardımıyla çekim yapmaktır.


#13

SORU:

NTSC sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?


CEVAP:

1953 yılında ABD’de kabul edilmiştir.


#14

SORU:

PAL sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?


CEVAP:

1967 yılında Almanya’da var olan siyah beyaz televizyon sistemi ile uyumlu bir renkli televizyon sistemi olarak kabul edilmiştir.


#15

SORU:

SECAM sistemi ne zaman ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?


CEVAP:

1967 yılında Fansa’da siyah beyaz sistemden renkli SECAM (Sequential Color with Memory) sistemine geçilmiştir.


#16

SORU:

İlk televizyonların dayandığı teknoloji ne zaman ve kim tarafından geliştirilmiştir?


CEVAP:

1911 yılında Alan Archibald Campbell-Swinton Katot Işınlı (Cathode Ray Tube- CRT) Tüp’leri incelmekteydi. Yaptığı çalışmalarda katot ışınlı tüplerin elektronik görüntü elde edilmesinde kullanılabileceği sonucuna vardı.


#17

SORU:

Video kamera ve stüdyo kamerası arasındaki fark nedir?


CEVAP:

Video kameralarının aksine stüdyo kameralarının üzerinde kayıt üniteleri yer almaz.


#18

SORU:
  1. Nipkow Diski nedir?


CEVAP:

Nesnenin optik görüntüsünü elektrik akımına dönüştürmek için 1884 yılında Paul Gottlieb tarafından geliştirilen cihazdır.


#19

SORU:

Televizyonda renkli görüntü hangi renk prensibi ile oluşur?


CEVAP:

Televizyonlarda toplamsal renk prensibi yani kırmızı, yeşil, mavi renklerin ışık karışımlarını kullanan sistem (RGB) yaygın olarak kullanılır.


#20

SORU:

İngiltere’de ilk televizyon yayını kaç yılında gerçekleşmiştir?


CEVAP:

İngiltere’de ilk televizyon yayınları John Logie Baird’in “elektromekanik” televizyon sistemi ile Eylül 1929 da BBC tarafından yapıldı.