İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Dersi PHP’ye Giriş soru cevapları:

Toplam 45 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sunucu taraflı dil ile dinamik olarak oluşturulmuş bir
Web sayfası ziyaret edildiğinde hangi olaylar gerçekleşir?


CEVAP:

Sunucu taraflı dil ile dinamik olarak oluşturulmuş
bir Web sayfası ziyaret edildiğinde, Web sunucu yazılımı
söz konusu sayfayı doğrudan istemciye göndermez.
İstenen sayfa öncellikle sunucu üzerinde çalışan bir
derleyici tarafından derlenir ve çalıştırılır. İstemciye
gönderilecek olan içerik ise bu süreçte ortaya çıkar.
İstemciye, derlenen sayfanın ürettiği içerik gönderilir.


#2

SORU:

Derleme nedir?


CEVAP:

Derleme kavramı, programlama diliyle yazılmış
kodların bilgisayar tarafından işlenebilecek hale
dönüştürülmesi sürecini ifade eder.


#3

SORU:

JSP nedir?


CEVAP:

Açılımı JavaScript pages (JavaScript sayfaları)
olan bu dil, oldukça güvenilir ve yerleşik bir dil olan
Java’ya dayalıdır. Java’ya benzer kod yazım özelliklerini
taşıyor olması, Java dili ile kodlamaya alışkın
geliştiricileri kendisine çekmiştir. Ayrıca JSP, Java
tarafından sağlanan geniş bir kod kütüphanesi ile
destekleniyor olduğu için, projelerin hızlıca
tamamlanmasını sağlayabilmektedir.


#4

SORU:

ASP nedir?


CEVAP:

Active server pages (aktif sunucu sayfaları)
ifadesinin içerdiği kelimelerin baş harfleri ile
adlandırılmıştır. 1997 yılında Microsoft tarafından ortaya
çıkarılmış oldukça eski bir dil olduğu söylenebilir. BASIC
dili üzerinde birtakım değişiklikler yapılarak oluşturulmuş
olan VBScript diline çok yakın bir yapısı vardır. Microsoft
teknolojilerine yakın olan geliştiricilerin büyük bir kısmı,
sunucu taraflı programlama gereksinimlerini bu dille
karşılamaktadırlar.


#5

SORU:

ColdFusion nedir?


CEVAP:

ColdFusion’un da 1990’lara dayanan oldukça
eski bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Öğrenilmesi
oldukça kolay olmakla birlikte, özellikle veritabanı
yönetimi gerektiren projelerde son derece hızlı bir şekilde
sonuca ulaşılmasını sağlar ancak, çok esnek bir
programlama dili olmadığı söylenebilir.


#6

SORU:

PHP’in geliştirilmesi nasıl başlamıştır?


CEVAP:

Çeşitli kaynaklara göre Personel Home Page
(Kişisel Ana Sayfa) ifadesinin baş harfleriyle
isimlendirilmiş olan PHP’nin geliştirilmesi, Danimarka
kökenli bir Kanada’lı olan Rasmus Lerdorf’un 1995
yılında C dili üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla
başlamıştır. 1997 yılına kadar birinci ve ikinci sürümüyle
yaygınlaşan PHP, 1997 yılında Zeev Suraski ve Andi
Gutmans tarafından büyük ölçüde yeniden yazılmış ve
üçüncü sürümüne kavuşmuştur. Bu sürümü itibariyle
“PHP:Hypertext Preprocessor” olarak adlandırılan dilin
dördüncü sürümü ise 2000 yılında yayınlanmıştır. Halen
beşinci sürümüyle var olan PHP, tamamen ücretsiz bir
şekilde kullanılmakla beraber hemen her sunucu
tarafından destekleniyor olmasıyla, en yaygın sunucu
taraflı dillerden biridir. Ayrıca PHP’nin güncel sürümü,
kısmen de olsa nesne yönelimli programlamayı
desteklemektedir. Sözü edilen özellikleri nedeniyle bazı
geliştiriciler tarafından Web sayfası oluşturma görevinin
dışına taşınarak, genel amaçlı bir programlama dili olarak
da kullanılmaktadır.


#7

SORU:

Bir cihazın web sunucusu olması için nelere ihtiyaç
vardır?


CEVAP:

Günümüzde bilgi işlem kapasiteli hemen her
cihazın kolayca bir Web sunucusu haline
dönüştürülebilmesi mümkündür. Web sunumu yapmak
için yüksek işlem gücüne ve belleğe sahip güçlü
bilgisayarların kullanılması zorunlu değildir. Eğer çok
yoğun bir ziyaretçi trafiği beklenmiyorsa, ortalama bir
masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet hatta akıllı
telefon olarak sınıflandırılan bir cep telefonu bile Web
sunucusu haline getirilebilir. Bunun için üzerine bir Web
sunucu yazılımının yüklenmesi yeterli olacaktır. Web
sunucu yazılımını aktif olarak çalıştırmakta olan ve
internet üzerinden ulaşılabilen bir cihazın bütün dünyaya
Web yayını yapıyor olduğu söylenebilir.
Bir Web sunucunun güncel ihtiyaçları asgari düzeyde de
olsa karşılayabilmesi için Web sunucu yazılımına, sunucu
taraflı bir derleyiciye ve veritabanı yönetim sistemine
ihtiyacı vardır.


#8

SORU:

Apache nedir?


CEVAP:

İnternette en çok kullanılan Web sunucu
yazılımının tamamen ücretsiz, hızlı çalışan ve esnek bir
kullanım sunan Apache adlı yazılım olduğu söylenebilir.
Şu an Web sunucularının yarısı, üzerlerinde Apache
çalıştırmaktadır. Apache, Unix, Linux, Solaris, Windows,
MacOS X ve OS/2 gibi yaygın işletim sistemlerinin
hepsini desteklemektedir. www.apache.org adresi
üzerinden en güncel sürümü indirilip kolayca
kurulabilecek olsa da, Apache’nin tek başına dinamik bir
Web sunumu yapması mümkün değildir. Çok gelişmiş bir
HTTP sunucu olsa da Apache, yalnızca Web istemlerini
kabul edip, istenen Web sayfalarını teslim etmekle sınırlı
bir göreve sahiptir. Sunucu üzerinde PHP kodlarının
derlenip çalıştırılması ise, Apache’den bağımsız olarak
geliştirilmiş olan PHP derleyicisinin işidir.


#9

SORU:

Veritabanı yönetim sistemi nedir?


CEVAP:

PHP sayfalarını destekleyen bir Web sunucunun
üzerinde çalıştırması beklenen diğer bir uygulamanın
veritabanı yönetim sistemi olduğu söylenebilir. Hemen her
PHP Web projesinde kendini gösteren veri yönetim
ihtiyacı, bu şekilde karşılanmış olacaktır. Bu noktada,
küçük ve orta ölçekli projelerde yıllardır kullanılmış
olmasıyla kendini ispatlayan MySQL adlı veritabanı
yönetim sisteminin kullanılması önerebilir. Güncel
ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir Web sunucuyu
oluşturmanın son adımı olan MySQL kurulumu için
gereken dosyalar, www.mysql.com adresinden edinilip
kurulabilir. MySQL, hemen her işletim sistemi üzerinde
çalışabilecek şekilde sürümlendirilmiş bir veritabanı
yönetim sistemidir.


#10

SORU:

WampServer nedir?


CEVAP:

Web sunucu paketlerinin en çok bilinenlerinden
biridir. Özellikle Windows işletim sistemleri için
geliştirilmiş olan WampServer, www.wampserver.com
adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.


#11

SORU:

WampServer’ın indirilmesi nasıl gerçekleştirilir?


CEVAP:

WampServer’in Web sitesindeki “Download”
etiketli linki, WampServer’in indirme butonlarına ulaştırır.
Resmin sağ ve sol alt kısımlarında görüntülenen söz
konusu butonlar, Windows’un 32 ve 64 bitlik
versiyonlarına uygun WampServer kurulumlarının
indirilmesini sağlarlar. Ayrıca her butonun altında, ilgili
kurulumun içerdiği yazılımlar, versiyonlarıyla birlikte
belirtilmişlerdir. WampServer’in kurulum dosyası
yaklaşık olarak 200 Megabyte büyüklüğe sahiptir. Söz
konusu dosyanın indirilip çalıştırılması, kullanıcı dostu bir
kurulum arayüzü açacaktır. Bu paragrafın yanındaki
karekodun ulaştıracağı videodan da görülebilecek şekilde
kurulumu tamamlandıktan sonra, kurulum yapılan
klasörün içinde klasör ve dosyalar oluşturulacaktır.
WampServer klasörünün içindeki “www” isimli klasör ve
wampmanager.exe adlı dosyanın önemi, standart bir Web
geliştiricisi açısından daha ön plandadır. WWW klasörü,
sunumu yapılacak olan Web sayfalarının ve diğer
dosyaların yerleştirileceği klasördür. Apache’nin
yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yapılmadıysa,
buraya konumlanan dosyaların internet üzerinden dünyaya
yayınlanacağı söylenebilir. O neden kişisel veya özel
dosyaların bu klasöre yerleştirilmediğinden emin
olunmalıdır. Yayını yapılacak Web sayfaları ve dosyalar
için ise doğru yerdir.


#12

SORU:

WampServer nasıl çalıştırılır?


CEVAP:

WampServer ikonunun üzerine sağ tıklanarak,
panel görüntülenebilir. WampServer servisleri bu panel
üzerinden yönetilebilmektedir.
Görev çubuğundaki WampServer ikonunun
üzerine sol tıklanması ise, Resim 2.6’da görüntülenen
panelin açılmasını sağlar. Söz konusu panelin açılması
için “tek tıklama” eyleminin gerekliliğine dikkat
edilmelidir. İkonun çift tıklanması, panelin yerine
“hakkında” penceresinin görüntülenmesini sağlayacaktır.
Görüntülenen panel, Web sunucunun yönetimi için
oldukça önemli komut ve alt menüleri sunar.


#13

SORU:

WampServer’da www klasörünün önemi nedir?


CEVAP:

www klasöründe yer alan ve Apache tarafından
sunulan içeriği görüntülemek için Web tarayıcıya
sunucunun adresinin yazılması yeterlidir. Buradaki
senaryoda, ziyaret edilecek Web sayfasının sunulduğu
bilgisayar ile ziyaretin gerçekleştiği bilgisayar aynı olduğu
için bir “kendi adresine ulaşma” durumu söz konusudur.
“127.0.0.1” şeklindeki ip adresi ve “localhost” şeklindeki
alanadı her zaman ve her platformda, kullanıldığı cihazın
kendisini gösterir. Bu nedenle Web tarayıcının adres
kısmına bu iki ifadeden biri yazılıp Apache tarafından
sunulan Web içeriği ziyaret edilebilir.


#14

SORU:

Web sayfalarına dışarıdan nasıl erişilebilir?


CEVAP:

Bir Web sunumuna başka bir bilgisayardan
erişim sağlanmak isteniyorsa, Web tarayıcının adres
satırına söz konusu sunucunun ip adresi veya alan adı
girilmelidir. Windows tabanlı bir bilgisayarda ip adresini
öğrenmenin en hızlı yolu, komut satırına ipconfig
komutunu girmektir.


#15

SORU:

“<?php” ifadesi ne işe yarar?


CEVAP:

“<?php” ifadesi, PHP derleyicisine PHP
kodlarının başladığını bildirir. Bu ifadeden başlayarak son
satırdaki “?>” ifadesine kadar olan her şey, PHP kodu
olarak algılanıp derlenecektir. Dolayısıyla sözü edilen
aralığa yazılan kodların yazım hatası gibi hataları kabul
etmeyeceği ve yapılan küçük bir hatanın bile sayfanın
işletilememesi sonucunu doğurabileceği akılda
tutulmalıdır. Yukarıdaki kodun ikinci satırındaki “echo”
deyimi ise, istemciye gönderilecek olan Web sayfasına
metin yazılmasını sağlar. Örnekteki “<center>Merhaba
Dunya!</center>” metni, gönderilecek Web sayfasının
içeriğini oluşturur. Oluşturulan içeriği alan Web tarayıcı,
“<center>” ve “</center>” ifadelerini HTML etiketi olarak
algılayıp, aralarında yazan “Merhaba Dunya!” ifadesini,
ortalanmış bir şekilde gösterecektir. Bu noktada, HTML
kodlarının da aslında PHP dili ile yazdırılmış olduğuna
dikkat edilmesi önemlidir.
PHP derleyici, <?php…?> ifadelerinin arasında kalmayan
hiçbir satırı derlemez. Bu ifadelerin dışındaki her şey,
doğrudan çıktı olarak üretilir. Bu özellik sayesinde
özellikle Web sayfası oluşturmak üzere yazılacak olan
PHP kodları, sayfayı oluşturan içeriğin içine bir anlamda
“serpiştirilebilir”.


#16

SORU:

PHP’de değişken kullanımı nasıl gerçekleşir?


CEVAP:

PHP’nin sağladığı kodlama kolaylıklarından
birisi de değişkenlerin kullanımı noktasındadır.
Programlamada verilerin yazılacağı bellek hücrelerini
temsil eden değişkenlerin oluşturulması, kullanılması veya
dönüştürülmesi gibi işlemler, PHP’de oldukça kolaydır.
Birçok programlama platformunda bulunan “değişken
türü” tanımlaması, PHP’de üzerinde düşünülmesi gereken
bir konu değildir. Kodlama sırasında istenen noktada “$”
işareti kullanımı ile değişken oluşturulup, içine doğrudan
herhangi bir tipteki değer yüklenebilir.


#17

SORU:

PHP’de sabit kullanımı nasıl gerçekleşir?


CEVAP:

Adından anlaşılacağı üzere sabitler, sahip olduğu
değeri değiştirmeyen yapılardır. Genellikle kodların
başında tanımlanır ve kod boyunca isimleriyle çağrılarak
kullanılırlar. Örneğin iletişim kurulacak bir veritabanının
adresi, matematikteki pi sayısı, bir şeyin maksimum ya da
minimum değeri sabitler üzerine atanabilir.


#18

SORU:

PHP’de yorum satırları nasıl kullanılır?


CEVAP:

Özellikle PHP ile gerçekleştirilen büyük
projelerde, kodların arasına yalnızca geliştiriciler
tarafından görülebilecek notların alınması gerekmektedir.
Yorum satırı olarak da anılan bu satırlar, birçok dilde
olduğu gibi PHP tarafından da desteklenmektedir. PHP’de
“//” işaretli bir satırda işaretin sağında kalan metin,
geliştirici notu olarak değerlendirilir ve derleyici
tarafından göz ardı edilir.
Birden fazla yorum satırı eklemek istendiğinde, her satırın
başına “//” işaretini koymak yerine “/*” işareti
kullanılabilir. Derleyici, “/*” işareti ile “*/” işareti
arasında kalan metnin tamamını göz ardı edecektir.


#19

SORU:

PHP’nin avantajları nelerdir?


CEVAP:

PHP; stabildir, güvenlidir, açık kaynak kodludur,
tüm dünyada binlerce özgür programcı tarafından
geliştirilir, kodlaması kolay ama buna karşılık çok
gelişmiştir. Web Siteniz için PHP tüm ünlü web sitelerinin
(Facebook, sahibinden.com vb.) yaptığı seçim gibi en
doğru seçim olacaktır. PHP en yüksek web yazılımcı
kitlesine sahip bir programlama dilidir. Gerek
dokümantasyonu gerek uzman sayısı diğer web
programlama dilleri ile kıyaslanamaz düzeydedir. Eğer
PHP’yi öğrenmeyi ve ileride bunu iş veya hobi olarak
benimsemeyi istiyorsanız bu da doğru bir seçim olacaktır.
Çünkü iş ilanları web sitelerini incelediğinizde
göreceksiniz ki web programlama alanında PHP açık ara
önde, daha çok eleman talebi bulunmaktadır. Hobi
açısından bakıyorsanız da maliyetlerinin düşük olması
sebebi ile kolaylıkla web siteleri üretebilir ve bunları
yönetebilirsiniz.


#20

SORU:

PHP’de yapılandırma ayarları nasıl gerçekleştirilir?


CEVAP:

PHP’nin birbirinden oldukça farklı sayılabilecek
amaçlarla kullanılabiliyor olması, yapılandırma ayarlarının
son derece esnek bir şekilde değiştirilebilmesinden
kaynaklanmaktadır. PHP, Web ya da Web harici projeleri
kapsayan pek çok amaca göre yapılandırılabilmektedir.
Ayrıca PHP, varolan yapılandırmanın listelenmesini
sağlayan “phpinfo()” adlı bir fonksiyon barındırır.
phpinfo() komutuyla oluşan sayfa PHP yapılandırmasına
ilişkin hemen her veriyi içeren oldukça dolu bir içeriğe
sahiptir. Herhangi bir yapılandırma değişkeninin değeri,
bileşenlerin versiyon numaraları veya bir modülün yüklü
olup olmadığı gibi bilgilere bu sayfa aracılığıyla
ulaşılabilir.


#21

SORU:

php.ini dosyası ne işe yarar?


CEVAP:

PHP’nin, phpinfo sayfası üzerinde görüntülenen
yapılandırma ayarlarının değiştirilmesi için, yapılandırma
dosyasına ulaşmak ve gerekli değişiklikleri yapmak
yeterlidir. “php. ini” adıyla kayıtlı olan bu dosya, PHP’nin
çalışma amacına göre özelleştirilebilmesi açısından
oldukça önemlidir. Sunucu üzerinde yapılabilecek basit bir
aramayla ulaşılabilecek olan “php.ini” dosyasına, görev
çubuğunda yer alan WampServer ikonu üzerinden de
ulaşılabilir.
php.ini dosyası üzerindeki satırları değiştirerek veya yeni
satırlar ekleyerek PHP derleyicisinin çalışma
yapılandırılması önemli ölçüde değiştirilebilir. Ancak bu
dosya, yapılandırma satırları içerdiği gibi yapılandırma
satırlarına ilişkin açıklamalar da içerebilmektedir. “;”
karakteri ile başlayan satırlar, PHP yapılandırmasının
okunması sırasında dikkate alınmazlar. ; ile başlamayan
satırlar yapılandırma değişkenlerini ve bu değişkenlerin
değerlerini içerirler.


#22

SORU:

PHP derleyicisinde zaman sınırı nasıl kontrol edilir?


CEVAP:

PHP derleyicisinin derlediği kodları çalıştırma
anlamındaki zaman sınırı da php.ini dosyası üzerinden
değiştirilebilir. Bunun için “max_execution_time”
ifadesinin değeri değiştirilmelidir. Bu ifadenin karşısında
yazan değer, saniye cinsinden maksimum çalışma süresini
ifade eder. Örneğin “max_execution_time=60” şeklindeki
kullanım, derlenmiş bir PHP kodunun en fazla 60 saniye
çalışmasını sağlar. Söz konusu sürenin dolması
durumunda, kod kendi çalışmasını henüz sonlandırmamış
bile olsa, sistem tarafından sonlandırılır.


#23

SORU:

PHP’de hata yönetimi nasıl gerçekleşir?


CEVAP:

PHP tarafından verilen hata mesajlarına ilişkin
yapılandırma için en sık kullanılan değişken
“error_reporting” adlı olanıdır. Bu değişkenin karşısına
yazılan ifade, PHP derleyicisinin derleme sırasında
oluşturduğu hataların, uyarıların ya da bildirimlerin
görüntülenme durumunu değiştirecektir. Örneğin
“error_reporting = E_ALL” şeklindeki kullanım hata,
uyarı ve bildirimlerin görüntülenmesini sağlar.
“error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE” şeklindeki
kullanım ise, bildirimlerin (notice) dışındaki mesajların,
yani yalnızca hata ve uyarıların görüntülenmesini sağlar.


#24

SORU:

PHP yapılandırma sayfasında dosya alımı nasıl
kontrol edilir?


CEVAP:

“file_uploads” değişkeninin karşısına yazılacak
“On” değeri, PHP ile sunucuya dosya yükleme olanağı
sağlanmış olur. Söz konusu değişkenin “Off” değerini
alması ise, PHP ile dosya alımının engellenmiş olması
anlamına gelir.


#25

SORU:

PHP’de kullanıcının ziyaretini sonlandırıp
sonlandırmadığı nasıl denetlenir?


CEVAP:

PHP ile oluşturan sayfayı ziyaret eden
kullanıcıların tarayıcılarındaki durma butonuna basması,
farklı bir adrese yönlenmesi veya tarayıcısını kapatması
gibi durumlarda, henüz derlenip çalıştırılmakta olan PHP
kodlarının çalıştırılmaya devam edip etmemesine yönelik
bir yapılandırma da söz konusudur. php.ini adlı dosyaya
eklenecek “ignore_user_abort” ifadesinin karşısına
yazılacak değer, bunun ifade edilmesini sağlayacaktır.
“ignore_user_abort=On” şeklindeki kullanım, kullanıcı
ziyaretini sonlandırsa bile PHP kodunun çalışmaya devam
etmesini sağlayacaktır. “ignore_user_abort=Off” ifadesi
ise, kullanıcının ziyaretini sonlandırması durumunda PHP
kodunun derlenmesini de sonlandıracaktır. PHP’nin
yapılandırma ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için
bu paragrafın yanındaki karekodun ulaştırdığı sayfa
incelenebilir.


#26

SORU:

PHP'de derleme kavramı ne demektir?


CEVAP:

Derleme kavramı, programlama diliyle yazılmış kodların bilgisayar tarafından işlenebilecek hale dönüştürülmesi sürecini ifade eder.


#27

SORU:

Sunucu taraflı programlama dillerine üç örnek veriniz. 


CEVAP:

ASP, JSP, Perl, Pyton, Ruby ve ColdFusion.


#28

SORU:

ColdFusion'nun özelliklerini yazınız. 


CEVAP:

ColdFusion’un da 1990’lara dayanan oldukça eski bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Öğrenilmesi oldukça kolay olmakla birlikte, özellikle veritabanı yönetimi gerektiren projelerde son derece hızlı bir şekilde sonuca ulaşılmasını sağlar ancak, çok esnek bir programlama dili olmadığı söylenebilir.


#29

SORU:

HTTP'nin açılımı nedir?


CEVAP:

Türkçe karşılığı Hipermetin Transfer Protokolü olan HyperText Transfer Protokol'dur.


#30

SORU:

Windows tabanlı bir bilgisayarda ip adresi nasıl öğrenilir?


CEVAP:

1. Klavyedeki “Windows” tuşuyla birlikte “R” karakterine basılır.
2. Görüntülenen “Çalıştır” penceresine “cmd” yazılıp tamam butonu tıklanır.
3. Açılan komut satırı ekranına “ipconfig” komutu yazılıp enter tuşuna basılır.


#31

SORU:

PHP kodlarına yorum satırları nasıl eklenir? 


CEVAP:

Özellikle PHP ile gerçekleştirilen büyük projelerde, kodların arasına yalnızca geliştiriciler tarafından
görülebilecek notların alınması gerekmektedir. Yorum satırı olarak da anılan bu satırlar, birçok dilde olduğu gibi PHP tarafından da desteklenmektedir. PHP’de “//” işaretli bir satırda işaretin sağında kalan metin,
geliştirici notu olarak değerlendirilir ve derleyici tarafından göz ardı edilir. Aşağıda sunulan kodun üçüncü
satırı bunu örneklendirmektedir.
Birden fazla yorum satırı eklemek istendiğinde, her satırın başına “//” işaretini koymak yerine “/*” işareti
kullanılabilir. Derleyici, “/*” işareti ile “*/” işareti arasında kalan metnin tamamını göz ardı edecektir. Aşağıda
sunulan kodun beş ile onuncu satırları arasında bu kullanım örneklendirilmektedir


#32

SORU:

PHP’de sabit kullanımı nasıldır?


CEVAP:

Genellikle kodların başında tanımlanır ve kod boyunca isimleriyle çağrılarak kullanılırlar. Örneğin iletişim kurulacak bir veritabanının adresi, matematikteki pi sayısı, bir şeyin maksimum ya da minimum değeri sabitler üzerine atanabilir.


#33

SORU:

PHP’de değişken kullanımı nasıldır?


CEVAP:

Programlamada verilerin yazılacağı bellek hücrelerini temsil eden değişkenlerin oluşturulması, kullanılması veya dönüştürülmesi gibi işlemler, PHP’de oldukça kolaydır. Birçok programlama platformunda bulunan “değişken türü” tanımlaması, PHP’de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu değildir. Kodlama sırasında istenen noktada “$” işareti kullanımı ile değişken oluşturulup, içine doğrudan herhangi bir tipteki değer yüklenebilir.


#34

SORU:

Localhost'un işlevi nedir?


CEVAP:

Web tarayıcısının açılarak WampServer üzerinden sunulan Web sitesinin ana sayfasını görüntülemesini sağlar.


#35

SORU:

phpMyAdmin'in işlevi nedir?


CEVAP:

WampServer ile birlikte gelen phpMyAdmin adlı veritabanı yönetim arayüzüne ulaştırır.


#36

SORU:

Sunucu taraflı programlama dillerinden Pyton'nın özelliklerini yazınız.


CEVAP:

Aslında kökleri 1980’lere uzanan genel amaçlı bir programlama dili olan Pyton, günümüzde genellikle dinamik Web sayfalarının oluşturulması için kullanılmaktadır. Hızlı kod yazımı sağlaması nedeniyle her geçen gün daha da popülerleştiği gözlenen Pyton, önemli modül ve çatılarla desteklendiği için kolay uygulama geliştirme olanağı da sağlamaktadır. Pyton, Google ve YouTube gibi önemli projelerin de arkasında yatan dildir.


#37

SORU:

Sunucu taraflı programlama dillerinden ColdFusion'nun özelliklerini yazınız. 


CEVAP:

ColdFusion’un da 1990’lara dayanan oldukça eski bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Öğrenilmesi oldukça kolay olmakla birlikte, özellikle veritabanı yönetimi gerektiren projelerde son derece hızlı bir şekilde sonuca ulaşılmasını sağlar ancak, çok esnek bir programlama dili olmadığı söylenebilir.


#38

SORU:

PHP'nin temel kodlama özelliklerini yazınız.


CEVAP:

Derleyiciye, PHP kodlarının başladığını bildirmek amacıyla “” etiketi kullanılmalıdır. Derleyici, bu etiketler arasında bulunmayan herzeyi derlemeden istemciye gönderir. Böylece PHP kodları, diğer kodların arasına serpiştirilebilir. PHP, diğer programlama dillerinin sahip olduğu özelliklerin hemen hemen tamamına sahiptir. Bu kapsama temel programlama özellikleri olan değişkenler, sabitler ve yorum satırları gibi kullanımlar da dahildir. PHP için değişkenler için tip tanımlaması ve tip dönüşümü gibi işlemlerin yapılmasına özel durumların haricinde gerek yoktur. Derleyici, bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Sabitler ise, C ve Java gibi dillerle oldukça benzer bir şekilde oluşturulmaktadır. Kodların arasında yer alması istenen geliştirici notları için diğer birçok dilde olduğu gibi “//” ve “/*” gibi işaretlemelerin kullanımı mümkündür. “//” işareti, bulunduğu satır için sağında kalan her şeyin geliştirici notu olarak görülmesini ve derlenmemesini sağlar. “/*” ve “*/” işaretleri arasında kalan bir ya da birden fazla satır için de aynı şey geçerlidir.


#39

SORU:

PHP nasıl yapılandırılır?


CEVAP:

PHP derleyicisinin yapılandırma özellikleri, phpinfo() adlı PHP fonksiyonu ile görüntülenebilir. Bu fonksiyonun oluşturduğu web sayfası, PHP derleyicisinin sahip olduğu özellikleri ve derleyicinin yapılandırma özelliklerini oldukça detaylı bir şekilde sunacaktır. Söz konusu özellikleri değiştirmek için ise “php.ini” adlı yapılandırma dosyası üzerinde değişiklik yapılmalıdır. Bu dosyada yer alan ve “;” karakteri ile başlayan metinler, yapılandırma değişkenlerine ilişkin bilgi sunmaktadırlar.


#40

SORU:

PHP destekli web sunucu kurulumu nasıl gerçekleşir?


CEVAP:

PHP derleyiciye sahip bir Web sunucusunun kurulumu öncelikle bir Web sunucu yazılımının kurulumunu gerektirir. Apache adlı Web sunucu yazılımı bu amaç için oldukça uygun görünen ücretsiz bir yazılımdır. Ancak Web sunucusu olacak bilgisayara Apache’nin kurulmuş olması PHP kodlarının çalıştırılıp gönderilmesi için yeterli olmayacaktır. Apache üzerinde birtakım yapılandırma işlemleri gerçekleştirmek gerekecektir. Sözü edilen süreçleri işletmeden kurulum yapılmak isteniyorsa ApacheTriad, WampServer veya XampServer gibi yazılım paketleri tercih edilebilir. Bu paketler; Apache, PHP derleyici ve MySQL gibi önemli sunucu uygulamalarını barındırmakla beraber, kurulum sonrası yapılandırmalarını da otomatik olarak gerçekleştirirler. Web sitelerinden kurulum dosyaları indirilip, standart kurulum süreçleriyle kolayca kurulabilirler. Sözü edilen paketlerden oldukça popüler olanı sayılabilecek WampServer, www.wampserver.com adresi üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir. Kullanıcı dostu kurulum arayüzü ile kurulumu tamamlanan WampServer, görev çubuğuna yerleştirdiği ikonu tıklanarak yönetilebilir.


#41

SORU:

Local host ifadesinin Türkçe karşılığı nedir?


CEVAP:

Local host ifadesi Türkçe’de “yerel sunucu” anlamına gelmektedir.


#42

SORU:

Web istem ve sunumunun yapılması sırasında varsayılan olarak ....... numaralı port kullanılır.

Boşluğu doldurunuz.


CEVAP:

80


#43

SORU:

WampServer panelinin ilk arayüzünde bulunan komutu About komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

WampServer’a ilişkin telif ve versiyon bilgilerinin sunulduğu bir pencere görüntüler. Bu pencere, içeriğindeki Apache, PHP ve MySQL gibi yazılımlara ilişkin versiyon bilgilerini de sunar.


#44

SORU:

WampServer panelinin ilk arayüzünde bulunan komutu Help komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

WampSever’a ait forum platformuna yönlendirir.


#45

SORU:

WampServer panelinin ilk arayüzünde bulunan komutu Tools komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

Birtakım servislerin yeniden başlatılmasının ve test edilmesinin yanı sıra, bellek ve kayıtların temizlenmesini sağlayan komutlar içerir.