KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurum Kültürü ve Kimliği soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kurumlar, kurum kültürü ve kimliğine neden önem vermektedir?


CEVAP:

Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurum kültürü ve kimliğine önem vermektedir.


#2

SORU:

Kurumsal kültür, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurumun bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünüdür.


#3

SORU:

Kurum kültürü, nasıl oluşmaktadır?


CEVAP:

Kurum kültürü, kurumun içinde yer aldığı toplumun kültürel ortamından ve kurumun kendisinin ürettiği kültürel ögelerden beslenerek oluşmaktadır.


#4

SORU:

Küreselleşen iş dünyasında kurum kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında neden önemli rol oynamaktadır?


CEVAP:

Kurum kültürü, kurumun amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticiler açısından seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.


#5

SORU:

Herhangi bir kurumun yaşamını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için ne gereklidir?


CEVAP:

Tüm politika ve eylemlerini de içeren, bir dizi sağlam inancın olması.


#6

SORU:

Kurum kültürü, kurum üyelerine ne sağlar?


CEVAP:

Kurum kültürü bir denge kaynağı olduğu için kurum üyelerine güvenlik duygusu sağlar.


#7

SORU:

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, neye yol açmıştır?


CEVAP:

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, rol kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.


#8

SORU:

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültüre ne denir?


CEVAP:

Görev kültürü.


#9

SORU:

Kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kimlik, “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan, onu türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür”.


#10

SORU:

Kurumsal kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal kimlik, bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu gösteren bir kavramdır.


#11

SORU:

Kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde ve kurum dışında olmak üzere iki şekilde incelenir. bunlar nelerdir?


CEVAP:

Kurum içinde kullanılanlar ve kurum dışında kullanılanlar.


#12

SORU:

Kurum felsefesi, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır.


#13

SORU:

Politika kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Politika, “belirli durumlarda grubun her üyesinin diğer üyelerce önceden öngörülebilen şekilde davranmasını sağlayan karar vericilere yol göstererek bugünün ve geleceğin kararlarına temel oluşturan ortak görüş” şeklinde tanımlanmaktadır.


#14

SORU:

Kurumsal görünüm, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal görünüm, bir kurumun görsel olarak kendini ifade etmesi biçiminde açıklanır.


#15

SORU:

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi nedir?


CEVAP:

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.


#16

SORU:

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, nedir?


CEVAP:

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmaktır.


#17

SORU:

İş doyumu ve kurumsal verim nasıl artar?


CEVAP:

Çalışanların yüksek motivasyonu ve beklentilerinin karşılanması sayesinde.


#18

SORU:

Kurumlarda stratejinin iki temel amacı vardır. Bu amaçlar nelerdir?


CEVAP:

Kurumun içinde bulunduğu çevreyi tanımlama ve bu yerdeki amaç yönelimli eylemler için rehber ilkeler üretme.


#19

SORU:

Kurum kimliği stratejisinin saptadığı genel hedef, nedir?


CEVAP:

Bütünleşme ve destekleme potansiyelleri oluşturarak inandırıcılık, güven, kabul edilebilirlik ve yakınlık duyma.


#20

SORU:

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, nasıl bir anlam taşımaktadır?


CEVAP:

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, kurumun önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği kimlik bunalımı veya kargaşasının önüne geçmesi anlamını taşımaktadır.