KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Toplumlar kendi sosyal sistem, kültürel yapı ve üretim biçimlerini diğer topluluklardan farklılaştırma adına kurumsal kimlik çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.


#2

SORU:

Tarihsel süreç içerisinde kurumsal kimlik çalışması olarak adlandırabileceğimiz örnekler nelerdir?


CEVAP:

Mısır piramitlerindeki hiyerogliflerden, Orhun abidelerindeki yazıtlara kadar çok geniş bir coğrafyada çok sayıda işaret ve sembole rastlamak mümkündür. Devletlerin siyasal varlıklarını simgeleyen bayrak ve sancaklardan, daha küçük sosyal yapıların mal, hizmet ve özelliklerini yansıtan, amblem, tamga (damga) gibi simgesel yapılara kadar birçok görsel kimlik ögesi (haç, hilal, çift başlı kartal, aslan, güneş ve Türk boy damgaları gibi) farklı malzeme ve teknikle üretilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.


#3

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#4

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#5

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#6

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#7

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#8

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#9

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#10

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#11

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#12

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#13

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#14

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#15

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#16

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#17

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#18

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#19

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


#20

SORU:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?


CEVAP:

Tarihsel süreç içinde toplumlar kurumsal kiçlik çalışmalarına neden ihtiyaç duymaktadır?