KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurumsal İmaj, Marka ve Reklam Yönetimi soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kurumun sahip olduğu kültür ve tüm kurum kimliği unsurlarının yansıttığı kurumsal imaj, hangi konularda etkili olmaktadır?


CEVAP:

Kurumun sahip olduğu kültür ve tüm kurum kimliği unsurlarının yansıttığı kurumsal imaj, işletmeye bir kişilik kazandırmakta
ve bu kişilik kurumsal marka kavramının ortaya çıkmasında da etkili olmaktadır.


#2

SORU:

İmaja kuruluşlar tarafından yüksek derecede önem verilmesinin ardında yatan sebep nedir?


CEVAP:

İmaja kuruluşlar tarafından yüksek derecede önem verilmesinin ardında yatan sebep; imajın kendilerine kazandırabileceği
veya kaybettirebileceği önemli değerlerin olmasıdır.


#3

SORU:

Marka imajı, nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Marka imajı, müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları çağrışımlar vasıtasıyla yansıtılan bir marka hakkındaki algılamaların
tümü olarak tanımlanmaktadır.


#4

SORU:

Ürün imajı nedir?


CEVAP:

Ürün imajı; kurumun ürettiği herhangi bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki algılardır.


#5

SORU:

Transfer imaj nedir?


CEVAP:

Transfer imaj; kuruluşun ürettiği bilinen ve saygınlığı olan bir ürünün markasının başka bir ürüne transferidir.


#6

SORU:

Kurumsal imaj yönetim sürecinin merkezinde üç temel öğe üzerinde durulur. Bu öğeler nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal imaj yönetim sürecinin merkezinde üç temel öğe üzerinde durulur. Bunlar; kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajıdır.


#7

SORU:

Kurumsal imaj, neden stratejik bir çaba haline gelmiştir?


CEVAP:

Kurumsal imaj markayı, ürünü ve aynı zamanda kurumu da temsil ettiği için stratejik bir çaba haline gelmiştir.


#8

SORU:

Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek için gerekli şartlar nelerdir?


CEVAP:

Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek için gerekli şartlar; uzun vadeli ve dikkatli bir planlamadır.


#9

SORU:

Kurumsal imajın oluşmasında; kuruluşun kendisinin yanı sıra etken olan unsur nedir?


CEVAP:

Kurumsal imajın oluşmasında etken olan unsur, yalnızca kuruluşun kendisi değil; aynı zamanda hedef kitlelerdir.


#10

SORU:

Dış imaj oluşturma nedir?


CEVAP:

Dış imaj oluşturmaişletme dışındaki hedef kitlelerin işletme hakkındaki fikir ve algılarıdır. 


#11

SORU:

Kurumsal pazarlama hangi bileşenlerden oluşmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal pazarlama; kurum imajı, kurum kültürü, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, paydaş yönetimi ve
katılımı, kurumsal marka gibi bileşenlerden oluşmaktadır.


#12

SORU:

Pazarlama bakış açısının odak noktası nedir?


CEVAP:

Pazarlama bakış açısı; işletmenin dış çevresine odaklanan, iletişim, markalama, görsel kimlik unsurları ve imaj araştırmalarını kontrol eden kurumsal düzey ilgililikleri yerine ürün düzeyi ilgililiklerine odaklanmaktadır.


#13

SORU:

Geleneksel anlayışa göre marka nedir?


CEVAP:

Geleneksel anlayışa göre marka; “Bir şirketin müşterilerine kendisini tanıtması, onların zihinlerinde bir yer edinerek bir imaja sahip olması” demektir.


#14

SORU:

Güçlü bir kurumsal marka, nasıl ortaya çıkar?


CEVAP:

Güçlü bir kurumsal marka; dikkat çekmek için bir odak noktası, hissedarların kuruma gösterdiği ilgi ve aktif katılımıyla olarak ortaya çıkar.


#15

SORU:

Stratejik vizyon nedir?


CEVAP:

Stratejik vizyon; kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin en üst arzularını ifade eden ve somutlaştıran kurumun eylemlerinin arkasındaki temel fikirdir. 


#16

SORU:

Kurumsal markalamada amaç nedir?


CEVAP:

Kurumsal markalamada amaç; çalışanları giderek kurumun kimliğini üreten ve aynı zamanda bu örgütün üyeleri olarak kendilerini yetiştiren bireyler haline getirmektir.


#17

SORU:

İşletmeler gerek iç hedef kitlelerini oluşturan çalışanları; gerekse dış hedef kitlelerine kendilerini anlatmak ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek için nelerden yararlanmaktadır?


CEVAP:

İşletmeler gerek iç hedef kitlelerini oluşturan çalışanları; gerekse dış hedef kitlelerine kendilerini anlatmak ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek için kurumsal iletişim uygulamalarından yararlanmaktadır.


#18

SORU:

Kurumsal iletişim, neyi hedeflemektedir?


CEVAP:

Kurumsal iletişim, işletmenin hedef kitlesini oluşturan genel halkla çeşitli etkileşimli araçlar aracılığıyla iletişim kurmayı hedeflemektedir.


#19

SORU:

Kurumsal reklam neyi amaçlar?


CEVAP:

Kurumsal reklam, şirketi bütünsel değerlendirir ve kamuoyu veya hedef kitlenin ilgisini şirketin üzerine yönlendirmeyi amaçlar.


#20

SORU:

Savunucu reklam ne için kullanılmaktadır?


CEVAP:

Savunucu reklam; bir kuruluşun bir faaliyetteki duruşunu, sosyal sorumluluk taşıyan bir kuruluş olarak tüketiciler tarafından görülmesini sağlamak, eleştirilerin ve olası düzenlemelerin yönünü değiştirmek için kullanılmaktadır.