KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Küresel köy kavramını kim ortaya atmıştır?


CEVAP:

Küresel köy kavramını, Marshall McLuhan ortaya atmıştır.


#2

SORU:

Kurumsal iletişim nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal iletişim bir kurumun özel ve genel amaçlarını gerçekleştirmek, amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafından uygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması sürecidir.


#3

SORU:

On-line Kurumsal İletişim neyi ifade eder?


CEVAP:

On-line Kurumsal İletişim, bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutudur.


#4

SORU:

İnteraktif, nasıl bir iletişim türüdür?


CEVAP:

İnteraktif, birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla yapılan iletişimdir.


#5

SORU:

Televizyon, radyo, gazete ve dergi hangi medya aracı içerisinde yer almaktadır?


CEVAP:

Televizyon, radyo, gazete ve dergi geleneksel medya aracı içerisinde yer almaktadır.


#6

SORU:

Sosyal medya nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Sosyal medya; kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir.


#7

SORU:

Blog, teriminin Türkçe hangi anlama gelmektedir?


CEVAP:

Blog, Türkçede ağ günlüğü, günlük anlamına gelmektedir.


#8

SORU:

Sosyal medya ortamları, ne tür bir iletişimi mümkün kılar?


CEVAP:

Sosyal medya ortamları, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran iletişimi mümkün kılmaktadır.


#9

SORU:

Eşik bekçiliği, kavramı ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Eşik bekçiliği, haberin bir editörün yorum ve bakış açısından geçerek hedef kitleye ulaşması anlamına gelmektedir.


#10

SORU:

Hashtag, kavramı sosyal medyada nasıl kullanılmaktadır?


CEVAP:

Hashtag; sosyal medyada konu başlığı, düşünce, duygu vb. durumları paylaşırken kullanılmaktadır.


#11

SORU:

Spam nasıl adlandırılmaktadır?


CEVAP:

Spam; internet’te aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesi
spam olarak adlandırılır.


#12

SORU:

Retweet, nedir?


CEVAP:

Retweet; başka bir kullanıcı tarafından gönderilen bir tweet’in kendi hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesidir.


#13

SORU:

Tweet nedir?


CEVAP:

Twitter, sistemi içerisinde yazılan mesajlara verilen genel isim, tweet’dir.


#14

SORU:

Mention, Twitter'da nasıl kullanılır?


CEVAP:

Mention, Twitter üzerinden yalnızca hedefli kişilere ileti gönderme işlemidir.


#15

SORU:

Twitter kaç yılında kim tarafında kurulmuştur?


CEVAP:

Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey tarafından kurulmuştur.


#16

SORU:

Twitter, hangi tarihten itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır?


CEVAP:

Twitter, 5 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe kullanılmaya başlanmıştır.


#17

SORU:

Twitter'daki trending topic ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Trending topic, belli lokasyonlarda en çok hangi konuların konuşulduğunu gösteren popüler konu başlıkları listesidir.


#18

SORU:

Sosyal medyada günümüz koşullarını en iyi niteleyen unsur nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medyada günümüz koşullarını en iyi niteleyen unsur; internet ve sosyal medyadır.


#19

SORU:

Kurum ve kuruluşlar, kurumsal iletişim faaliyetlerini nasıl yönetmelidir?


CEVAP:

Her kurum ve kuruluş; kurumsal iletişim faaliyetlerini internet ve sosyal medya açısından planlamalı, uygulamalı ve bunu iyi bir şekilde yönetmelidir.


#20

SORU:

Sosyal medya hesaplarını kurumsal iletişim açısından etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, kurumlara hangi konularda fayda sağlar?


CEVAP:

Sosyal medya hesaplarını kurumsal iletişim açısından etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumlar, zamanla oluşacak viral krizlerden daha az etkilenir; kendileri dışında gerçekleşen sorunlarda en etkili ve güvenilir bilgi kaynağı olarak tercih edilirler.