LOJİSTİK İLKELERİ Dersi Lojistikte Son Eğilimler soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerini sıralayınız.


CEVAP:

• Sermayenin küreselleşmesi ve dış ticaretin ekonomik kalkınma için ön koşul konumuna gelmesi,
• Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmelerin ve uluslararası örgütlerin bir gereklilik haline gelmesi ve ulus devletlerin üstünde/gerisinde bir alana siyasetin taşınması, dolayısıyla siyasal küreselleşme sürecinin hızlanması,
• Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin öneminin artması ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlık kazanması.


#2

SORU:

Küresel lojistiğin 3 temel boyutunu sıralayınız.


CEVAP:

• Coğrafi Entegrasyon: Yerel boyuttan dünya çapında lojistik anlayışa geçiş.

• Sektörel Entegrasyon: Sektör tabanlı lojistikten sektörler arası lojistiğe geçiş.

• Fonksiyonel Entegrasyon: Fonksiyon ağırlıklı lojistikten akış ağırlıklı lojistiğe geçiştir.


#3

SORU:

WTO’nun (World Trade Organization-Dünya Ticaret Örgütü) kuruluşunda öngörülen 3 amacı sıralayınız.


CEVAP:

• Dünya ticaretinin mümkün olduğu kadar serbestleşmesi: Böylece gümrüklerin kaldırılması, gümrük işlemlerinin standartlaştırılması ve daha basit ve uygulanabilir hale getirilmesi, ürünlerin standardize edilmesi, sermayenin ve para akışının daha kolay sağlanması çalışmaları yapılmaktadır.
• Uluslararası ticari pazarlıkların basitleştirilmesi: Böylece anlaşmazlıklarda konuların görüşüleceği uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.
• Ticari ilişkilerde çıkar birliği sağlanması: Anlaşmazlıkların oluşmaması için gereken yasal altyapının planlanması ve üye ülkelerde uygulanmasının sağlanmasıdır.


#4

SORU:

Lojistiğin küreselleşmesinde temel unsurları sıralayınız.


CEVAP:

• Üretim sistemlerinin gelişmesi ve ilerlemesi

• Üretimin dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşmesi ve üretilen ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması

• Ekonomik bütünleşmenin artması


#5

SORU:

Dünya çapında ülkelerin lojistik harcamaları GSMH’lerin yaklaşık yüzde kaçı kadar yer tutar?


CEVAP:

Dünyada lojistik pazarına bakıldığında, ülkelerin lojistik harcamaları GSMH’lerin yüzde 1.5-2’si olarak tahmin edilmekte, lojistik pazarı her yıl Avrupa’da yüzde 7-9, Kuzey Amerika’da yüzde 15 ve Asya’da yüzde 20 büyüme göstermektedir.


#6

SORU:

Lojistik köy kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Lojistik köy, “lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi ve özel kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme vb. faaliyetleri gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, çevreci aktarma alan ve donanımlarına sahip, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği planlanmış organize alanlardır”.


#7

SORU:

Dünyada lojistik merkez kavramı ilk nerede çıkmıştır?


CEVAP:

Dünyada ilk lojistik merkez kavramı sanayileşmenin artması ile ABD, Texas’ta Inland Port adı ile
ortaya çıkmıştır.


#8

SORU:

Avrupa'da lojistik merkez kavramı ilk nerede çıkmıştır?


CEVAP:

Avrupa'da ilk lojistik köy Fransa’da kurulmuştur. Daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Bu lojistik köylerde dikkat çeken unsur kara–hava-deniz ve demir yolu terminal noktalarını içinde barındıran merkezler oluşu, bunların şehrin etrafında kümelenmiş oluşu ve içinde bilim laboratuvarlarının oluşudur.


#9

SORU:

Avrupa Lojistik Köyleri Birliği'ne üye kaç lojistik köy ve ülke vardır?


CEVAP:

Avrupa çapında 10 ülkede (İtalya, ispanya, Fransa, Portekiz, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan 62 lojistik köy, Avrupa Lojistik Köyleri Birliği’ne (Europlatforms) üyedir.


#10

SORU:

Almanya'daki en gelişmiş lojistik köyler hangileridir?


CEVAP:

Almanya’da birçoğu 200 hektardan büyük olan 33 lojistik köy, bunlarda da toplam 1200 işletme ve 40.000 istihdam bulunmaktadır. Almanya’da Bremen Lojistik Köyü’nden başka Leipzig Lojistik Köyü (8330 hektar), Lübeck Lojistik Köyü (264 hektar) en gelişmiş köylerdir.


#11

SORU:

Fransa'nın en önde gelen lojistik köyü hangisidir?


CEVAP:

Fransa’da ise 23 adet lojistik köy bulunmaktadır ve bunların en başında Rungis Lojistik Köyü gelmektedir.


#12

SORU:

İtalya'nın en gelişmiş lojistik köyü nerede bulunmaktadır?


CEVAP:

İtalya’da ise lojistik hub olan lojistik köyler daha çok Milan etrafında oluşturulmuştur. Özellikle Bologna Lojistik Köyü (200 hektar) en gelişmiş lojistik köyüdür.


#13

SORU:

İspanya'nın önde gelen lojistik köyü hangi şehirde bulunmaktadır?


CEVAP:

İspanya ise coğrafi konumu olarak Avrupa’nın lojistik anahtarı rolündedir ve çok iyi organize edilmiş bir kara yolu ağı ile çevrelenmektedir. En gelişmiş lojistik köyü Barselona Lojistik Köyü’dür.


#14

SORU:

Dünya ticaretinin ve kıtalar arası yük trafiğinin ana arterleri olarak anılan lojistik üsleri sıralayınız.


CEVAP:

Rotterdam, Hong Kong, Singapur, Şanghay, Anvers, Hamburg, Marsilya ve Dubai gibi küresel lojistik üsler dünya ticaretinin ve kıtalar arası yük trafiğinin ana arterleri durumundadır.


#15

SORU:

TCDD tarafından kurulan 16 lojistik köyünü sıralayınız.


CEVAP:

• Eskişehir (Hasanbey)
• İzmit (Köseköy)
• Kayseri (Boğazköprü)
• İstanbul (Halkalı/Ispartakule)
• Samsun (Gelemen)
• Balıkesir (Gökköy)
• Mersin (Yenice)
• Uşak
• Erzurum (Palandöken)
• Konya (Kayacık)
• Kaklık (Denizli)
• Bilecik (Bozüyük)
• Kahramanmaraş (Türkoğlu)
• Mardin
• Kars
• Sivas


#16

SORU:

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


CEVAP:

1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin olası AB üyeliği, sektörde yeni yatırımları teşvik edecek önemli fırsatlardır.


#17

SORU:

Lojistik Performans Endeksi'nin temel olarak araştırdığı konuları sıralayınız.


CEVAP:

• Gümrük süreçlerinin verimliliği (hız, süreçlerin öngörülebilirliği ve basitliği, sınır kapılarından geçiş kolaylığı vb.)
• Taşımacılık ve ticaret açısından lojistik altyapı (limanlar, demir yolları, kara yolları, bilişim teknolojileri vb.)
• Rekabetçi maliyetlerle taşıma organizasyonu kolaylığı,
• Lojistik hizmetlerin kalitesi ve rekabetçiliği (lojistik şirketler, gümrük müşavirleri, vb.)


#18

SORU:

Yeşil lojistik kavramını açıklayınız.


CEVAP:

“Yeşil Lojistik”, çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.


#19

SORU:

Yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasının sebeplerini açıklayınız.


CEVAP:

Yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasının asıl sebebi, özellikle Batı ülkelerindeki tüketici bilincidir. Alıcılar, tükettikleri malzemelerin, her geçen gün daha çevreci olmasını istemekte ve bu konuda özellikle dünya markası olan firmalara, büyük oranda baskı uygulamaktadır. Artık ürünler, kalite ve fiyat açısından hemen hemen eşit düzeye gelmiştir. Alıcılar, çevreci olan ürünleri tercih ederek ürünlerin seçimi ile ilgili kriterlerin içine yeni bir kriter eklemişlerdir.


#20

SORU:

Lojistik sektöründeki sera gazı salınımlarının dağılımı nasıldır?


CEVAP:

Dünyada lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının dağılımına baktığımızda bu oranın %89’u taşıma ve %11 tesisler ve depolardan gelmektedir.