MATEMATİK II Dersi İKTİSADİ UYGULAMALAR soru cevapları:

Toplam 4 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Talep ve toplam fayda kavramlarını tanımlayınız.


CEVAP:

Talep: Belirli bir zaman aralığında piyasada tüketicilerin, satın alma gücüyle desteklenmiş, değişik fiyat düzeyinde satın almaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarıdır.

Toplam fayda: Belli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarda tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyidir.


#2

SORU:

Tüketici rantını açıklayınız ve bir örnek veriniz.


CEVAP:

Herhangi bir mal veya hizmeti belli bir fiyatın üstünde almaya istekli olan tüketiciler eğer o mal veya hizmeti, almaya istekli oldukları fiyatın altında satın alabilirlerse paralarının bir kısmını korumuş olurlar. Korunan para miktarı o tüketiciler için bir ranttır. Örneğin, bir tüketici almak istediği bir telefon için 2000 lira ödemeye razı iken 1500 lira ödediyse tüketici 500 lira kazanç elde etmesi tüketici rantı için örnek verilebilir.


#3

SORU:

Arz ve üretici rantı kavramlarını tanımlayınız.


CEVAP:

Arz: Belirli bir zaman aralığında piyasada üreticilerin, değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarıdır.

Herhangi bir mal veya hizmeti belli bir fiyatın altında satmaya razı olan üreticiler, eğer satmaya razı oldukları fiyatın üstünde o mal veya hizmeti satabilirlerse gelirlerini bir miktar artırmış olurlar. Artırabildikleri para miktarı o üreticiler için bir ranttır.


#4

SORU:

Lorenz eğrisi neden geliştirilmiş ve tanım kümesi hangi aralıkta tanımlıdır?


CEVAP:

Lorenz eğrisi, Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımını grafiksel olarak göstermek için geliştirilmştir. Lorenz fonksiyonunun tanım kümesi [0, 1] kapalı aralığı ve değer kümesi de [0, 1] kapalı aralığında tanımlıdır.