MEDYA İLİŞKİLERİ Dersi Kriz Yönetiminde Medya İlişkileri soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İletişimin değişen araçları ve yöntemine bağlı olarak, hangi olgular değişime uğramıştır?


CEVAP:

İletişimin değişen araçları ve yöntemine bağlı olarak; insanların sosyal ortamları, sosyalleşme anlayışları ve biçimleri gibi olgular değişime uğramıştır.


#2

SORU:

Kriz; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kriz; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “bunalım, buhran. Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem” olarak tanımlanmaktadır?


#3

SORU:

Kriz; Oxford Sözlüğü’nde nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kriz; Oxford Sözlüğü’nde “tehlike veya büyük zorluk zamanı, özellikle bir hastalıkta dönüş noktası” olarak tanımlanmaktadır.


#4

SORU:

Kriz yönetiminde yapılabilecek en büyük yanlışların başında, ne gelmektedir?


CEVAP:

Kriz yönetiminde yapılabilecek en büyük yanlışların başında; belirsizlik ortamının yaratılması ya da ortaya çıkan belirsizliğin kaldırılamamasıdır.


#5

SORU:

Kriz yönetiminde yapılabilecek ilk iş nedir?


CEVAP:

Kriz yönetiminde yapılabilecek ilk iş; belirsizliğin ortadan kaldırılması, yeni belirsizliklerin ortaya çıkmasına asla izin verilmemesidir.


#6

SORU:

Kriz iletişimi yönetimi krizin hangi boyutudur?


CEVAP:

Kriz iletişimi yönetimi krizin dışişleri boyutudur.


#7

SORU:

Krizi yaşayan kişi ya da kurumun atılacak her adımın neden çok hızlı atılması gerekmektedir?


CEVAP:

Krizi yaşayan kişi ya da kurumun algısının zedelenmesi, onlar için bunun yaşamsal bir dönüm noktası niteliği taşıması ve hedeflerini hatta varlığını tehdit niteliği taşıması nedeniyle, yapılacak her şeyin, atılacak her adımın çok hızlı atılması gerekmektedir.


#8

SORU:

Günümüzün iletişim koşulları göz önüne alınırsa, atılması gereken adımların, kamuoyuna verilmesi gereken bilginin en geç kaç saat içerisinde yapılması gerekmektedir?


CEVAP:

En geç 3 saat içinde yapılması gerekmektedir.


#9

SORU:

Kurumlar iç ve dış hedef kitlelerinden neden bağımsız düşünülemez?


CEVAP:

Kurumlar iç ve dış hedef kitlelerinden bağımsız düşünülemez, çünkü kurum ve hedef kitle varlığını sürdürmek için birbirine ihtiyaç duyar.


#10

SORU:

Çevreden ve çalışanlardan gelebilecek sinyalleri dikkate almamak neyi güçleştirecektir?


CEVAP:

Çevreden ve çalışanlardan gelebilecek sinyalleri dikkate almamak, kriz ortamından kurtulmayı daha da güçleştirecektir.


#11

SORU:

Kriz dönemlerinde etkili iletişim, sadece medya ile ilişkilerle sınırlı olmayıp ilgilenilmesi gereken çok çeşitli gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar nelerdir?


CEVAP:

Hissedarlar, mali çevreler, politikacılar, hükümet ve ilgili devlet kuruluşları, çeşitli baskı grupları ve konuyla ilgisi ve çıkarı bulunan diğer gruplar.


#12

SORU:

Kriz potansiyelinin büyümesi hangi anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kriz potansiyelinin büyümesi, olumsuz sonuç ihtimalinin de artması anlamına gelmektedir.


#13

SORU:

Krizin yönetilmesinde olduğu kadar kriz iletişiminin yönetilmesinde de en önemli unsurların başında ne gelmektedir?


CEVAP:

Krizin yönetilmesinde olduğu kadar kriz iletişiminin yönetilmesinde de en önemli unsurların başında sözcü diğer deyişle lider gelmektedir.


#14

SORU:

Özellikle kriz anlarında, krizin yaşanmaya devam ettiği dönemde büyük önem taşıyan faktör nedir?


CEVAP:

Güven yaratma faktörü.


#15

SORU:

Krizin iletişimini yapmak ve bunu yönetmek öncelikle neyi gerekli kılmaktadır?


CEVAP:

Krizin iletişimini yapmak ve bunu yönetmek öncelikle, bir planlamayı gerekli kılmaktadır.


#16

SORU:

Kriz dönemlerinde medyaya yönelik tutumlar nasıl olmalıdır?


CEVAP:

Medyaya yapılacak açıklamalarda mümkün olduğunca yazılı açıklama yolu tercih edilmeli, muhtemelen medyanın saldırgan tutumu karşısında hazırlıklı olunmalı, medyaya durumu istismar etme imkânı tanınmamalıdır. 


#17

SORU:

Halkla ilişkiler yöneticisi, medya karşısında savunmacı bir konuma geçerse ne gibi durumla karşılaşabilir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yöneticisi medya karşısında savunmacı bir konuma geçerse, medyanın soruları karşısında zor durumda kalabilir.


#18

SORU:

Medya karşısında veya başkalarına “yorum yok” şeklinde bir tutum içerisine girmek yerine, ne yapılabilir?


CEVAP:

Medya karşısında veya başkalarına “yorum yok” şeklinde bir tutum içerisine girmek yerine, sorulan soruya neden cevap verilemediği açıklanmalıdır.


#19

SORU:

Krizin taleplerine uygun biçimde tepki gösteren bir şirket için medya nasıl potansiyel bir müttefik olabilir?


CEVAP:

Akıllı ve uygun davranılırsa, krizin taleplerine uygun biçimde tepki gösteren bir şirket için medya potansiyel bir müttefik olabilir.


#20

SORU:

Meydana gelen kaza nedeniyle, kriz iletişim ekibine tek tek arama yapılarak toplantıya çağrılmasından kim sorumludur?


CEVAP:

Kurumsal iletişim yöneticisi.