ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Dersi Alternatif ve Destekleyici İletişim soru cevapları:

Toplam 21 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İletişimin tanımı nedir?


CEVAP:

İletişim, en genel anlamda insanın başkalarını anlayabilmesi ve kendisini başkalarına anlatabilmesidir. Başka bir ifadeyle iletişim duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


#2

SORU:

Tek yönlü iletişim nasıl gerçekleşir ve amacı nedir?


CEVAP:

İletişim bir gönderenden bir ya da çok alıcıya mesajın gönderilmesidir. Amaç, mesajın alıcıya ulaştırılmasıdır. Bu iletişim biçimde, alıcının mesajı tam olarak algılayıp algılamadığının ölçülmesi amaçlanmamaktadır.


#3

SORU:

Çift yönlü iletişim ile tek yönlü iletişim arasında ki fark nedir? 


CEVAP:

Tek yönlü iletişim bir gönderenden bir ya da çok alıcıya mesajın gönderilmesidir.Çift yönlü iletişim ise gönderenden alıcıya mesajın ulaşmasının yanı sıra alıcının tepkisini de içermektedir.


#4

SORU:

Çift yönlü iletişim nasıl gerçekleştirilir?


CEVAP:

Gönderenden alıcıya mesajın ulaşmasının yanı sıra alıcının tepkisini de içermektedir. Bu süreçte, gönderen ve alıcının rolleri değişmekte ve alıcı yeni bir mesajla tepkide bulunmaktadır. Böylece mesajın alıcı tarafından ne düzeyde algılandığına ilişkin tespitte bulunulabilir ve mesaj amacına ulaşabilir.


#5

SORU:

PECS özellikler hangi bireyler için kullanılır? 


CEVAP:

Otizmli bireylerde kullanılır. 


#6

SORU:

Acil durum bildirim sisteminde amaç nedir?


CEVAP:

Amaç, yalnızca mesajın alıcıya iletilmesidir. Yetkililer vatandaşları uyarmak, bilgilendirmek ve bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla acil durum bildirim sistemlerini kullanmaktadır.


#7

SORU:

Acil durum bildirim sistemi nedir ?


CEVAP:

Acil durum bildirim sistemi meydana gelen veya beklenen bir acil durumun ayrıntılarıyla bir veya daha fazla sayıda kişiye mesajların tek yönlü dağıtılmasını veya yayınlanmasını kolaylaştıran yöntemlerin kullanıldığı bir sistemdir.


#8

SORU:

Acil durum uyarı ve bilgilendirme sistemlerinden diğer bireyler kadar özel gereksinimli bireylerin de yararlanabilmesi için ne gibi  planlamalar yapılmalıdır?


CEVAP:

Acil durum bildirim sistemleri kullanılırken; işaret diliyle anlatım, altyazı, açık ve anlaşılır bir dil kullanma ve sesli betimlemelere yer vermeye özen gösterilmelidir.


#9

SORU:

Afet ve acil durumlarda kullanılan ADİ sistemleri nelerdir?


CEVAP:

İletişim panoları,konuşma üreten cihazlar,işaret dili,jest ve mimikler,parmak alfabesidir.


#10

SORU:

Ek araç kullanılmayı gerektirmeyen sistemler nelerdir?


CEVAP:

İşaret dili, vücut dili, jestler ,parmak alfabesidir.


#11

SORU:

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemini kimler kullanabilir ?


CEVAP:

Doğuştan yetersizliği olan otizm,serebral palsi,down sendromu,fragile x sendromu ,angleman sendromu, diğer doğuştan gelen yetersizlikler ve konuşma becerisini sonradan yitirenler,afezi,Parkinson hastaları, beyin hasarına bağlı olarak ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluklarıdır.


#12

SORU:

En çok tercih edilen Alternetif ve destekleyici (ADİ) sistemi hangisidir?


CEVAP:

Konuşma üreten cihazlar.


#13

SORU:

Türk işaret dili hangi bireyler tarafından kullanılmaktadır ?


CEVAP:

Yanlızca işitme yetersizliği olan bireylerde


#14

SORU:

İşaret dilinde bulunan bölgeler arası farkındalığı gidermek için ne zaman nasıl bir çalışma yapılmıştır?


CEVAP:

2015   yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir Türk İşaret Dili sözlüğü yayımlanmıştır.


#15

SORU:

Türk İşaret Dili sözlüğünde işitme yetersizliği olan bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları kaç kelimeye yer verilmiştir?


CEVAP:

2607


#16

SORU:

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kullanamayan işitme engelli bireyler için hangi merkezi kurmuştur?


CEVAP:

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)  


#17

SORU:

Engelsiz   Sağlık İletişim    Merkezi  (ESİM) İşare dili bilen kaç personele sahiptir? 


CEVAP:

Yedi personeli vardır.


#18

SORU:

Konuşma üreten cihazlar görünümlerine göre kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?


CEVAP:

İkiye ayrılır statik görünümlü ve dinamik görünümlü konuşma üreten cihazlar


#19

SORU:

Hem konuşma hem görme yetersizliği olan bir birey ile nasıl iletişim kurulabilir?


CEVAP:

Braille alfabesiyle


#20

SORU:

Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi ne zaman,kim tarafından  nerede geliştirilmiştir?


CEVAP:

1990'ların başında ABD de Andy Bondy ve Lori Frost tarafından geliştirilmiştir.


#21

SORU:

PECS hangi becerileri sağlayan bir iletişim sistemidir?


CEVAP:

Resimli sembolle aracılığıyla talep etme, sorulara cevap verme ve yorum yapma gibi iletişim becerilerinin kazandırılmasını sağlayan bir iletişim sistemidir.