ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Dersi Özel Gereksinimli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi soru cevapları:

Toplam 21 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel becerileri yerine getirebiliyor olmaları gerekir bu temeler beceriler nelerdir?


CEVAP:

Sosyal beceriler, dil ve iletişim becerileri, özbakım becerileri, akademik beceriler ve uyumsal becerilerdir.


#2

SORU:

Özel gereksinimli bireylere öğretilebilecek güvenlik becerilerini incelediğimiz gruplar nelerdir?


CEVAP:

Evde,okulda,iş yerinde,diğer toplumsal ortamlarda    


#3

SORU:

Evde gereksinim duyulan beş güvenlik becerileri nelerdir?


CEVAP:

Temel ilk yardım becerileri, acil numaraları arama ve yardım isteme, acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma ve ürün uyarılarına dikkat etme becerileridir.


#4

SORU:

Özel gereksinimli bir bireyin kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma için gereksinim duyulabilecek beceri basamakları nelerdir?


CEVAP:
  • Kapı zili çalındıktan   sonra çocuğun  kapıyı kapalı tutması,
  • Ev içerisinde   aile üyelerinden     birinin bulunduğu ortama gitmesi,     
  • Aile üyelerinden birine    kapıda     yabancı   bir   kişinin olduğunu    bildirmesi,
  •    Evde   herhangi bir aile üyesi yoksa kapıyı yabancı kişiye kapalı tutmasıdır.

#5

SORU:

Okul ortamında gereksinim duyulabilecek üç güvenlik becerileri nedir?


CEVAP:

Yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, cinsel istismardan korunma ve fiziksel/duygusal istismardan korunma.


#6

SORU:

Davranışsal öğretim paketleri nelerdir?


CEVAP:

Rol-oyun, model olma, geri bildirim, fiziksel ipucu, sözel ipuçları, olumlu pekiştirmedir.


#7

SORU:

Zihinsel yetersizliği olan, otizmli bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılan etkili uygulamalar nelerdir?


CEVAP:

Davranışsal öğretim paketleri,yanlışsız öğretim yöntemleri,video modelle öğretim,sosyal öyküler,toplum temeli öğretim,görsel destekler,iş güvenliği becerilerinin öğretimidir.


#8

SORU:

Video modelle öğretim nasıl gerçekleştirilir?


CEVAP:

Video modelle öğretim bir kişi tarafından sergilenen becerinin video kaydına alınıp daha sonra özel gereksinimli bireye video kaydının izletilmesi ve ardından bireye beceriyi sergilemesi için fırsat verilmesidir.


#9

SORU:

Sosyal öyküler nedir?


CEVAP:

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylere sosyal becerileri öğretmek amacıyla belirli bir formatta yazılan, sosyal bilgiyi doğrudan ve kolay anlaşılır bir biçimde sunan, kısa öykülerdir. Sosyal öyküler sosyal becerilerin yanı sıra çeşitli güvenlik becerilerinin (yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma, cinsel tacizden korunma ve alay etmeyle başa çıkma) öğretiminde de kullanılabilir.


#10

SORU:

Otizmli bireyler hangi uyaranları daha kolay algılar?


CEVAP:

Otizmli bireyler görsel uyaranları işitsel uyaranlara kıyasla daha kolay algılar.


#11

SORU:

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli birey işyeri tehlikelerine karşı kendisini nasıl korumalıdır?


CEVAP:

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylerin iş yerinde sağlık ve güvenlik problemleriyle karşılaşmamaları için güvenlik kurallarına uymaları ve iş yerinde önceden kaza geçirmiş kişilerle görüşmeleri yararlı olabilir.


#12

SORU:

Görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?


CEVAP:

Grup çalışmaları,yardımcı teknolojiler,davranışsal öğretim paketi ,yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretimidir.


#13

SORU:

Yönelim becerileri nedir?


CEVAP:

Görme yetersizliği olan bireyin görme, işitme, dokunma ve koklama duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkisini belirleme süreci olarak tanımlanabilir becerileri rota öğretimiyle sağlanabilir. Rota öğretiminde kullanılan uygulamalardan biri yanlışsız öğretim yöntemlerinden; “eş zamanlı ipucuyla öğretim” yöntemidir.


#14

SORU:

Dokunsal haritaların işlevi nedir?


CEVAP:

Dokunsal haritalar; bir ortamın belli bir orana/ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünümüyle bir düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür planıdır. Görme yetersizliği olan bireylere doğal afetlerden korunma becerilerinin öğretiminde dokunsal haritalardan yararlanılabilir.


#15

SORU:

Dokunsal haritalar hangi bireyler tarafından kullanılır?


CEVAP:

Görme engelli bireylerde kullanılır


#16

SORU:

Dokunsal haritalar için gerekli olan araç ve gereçler nelerdir?


CEVAP:

Ortalama   dokunsal bir harita için     28 x    43 cm boyutlarında beyaz bir köpük, Dokunsal haritayı    oluşturacak malzemelerin seçiminde, gerçek ortamdaki dokulara benzer materyaller seçilmelidir (örneğin, çimleri temsil etmek için keçe, betonu temsil etmek için tuğla kaplamaları, suyu temsil etmek için alüminyum folyo, direkleri temsil etmek için birkaç parça ahşap çubuk vb.).


#17

SORU:

Bireye kaybolduğunda yolunu bulma ya da yardım isteme, şiddete maruz kaldığında kendini koruyabilme, karşıdan karşıya geçebilme gibi güvenlik becerileri için farklı rota belirleme teknolojilerinden yararlanılabilir. Bu teknolojiler nelerdir?


CEVAP:

Konuşan işaretler diğer adıyla sesli levhalar, elektronik seyahat cihazları, radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri,Lazer baston,mesafe büyütecidir.


#18

SORU:

İşitme yetersizliği olan bireyler için yardımcı teknoloji cihazları nelerdir?


CEVAP:

İşitme teknolojisi cihazları, uyarı cihazları ve iletişim desteği sağlayan cihazlardır.


#19

SORU:

İşitme teknolojisi cihazları kim tarafından kullanılır ve ne işe yarar?


CEVAP:

Belirli düzeylerde işitme kaybı olan bireyler için kullanılabilen cihazlardır. dinleyiciye ses kaynağıyla doğrudan bağlantı sağlar ve arka plan gürültüsü, mesafe ve oda akustiğinin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olarak işitme kaybı olan bireylerin sesleri daha iyi duymalarını sağlayabilir. Bu cihazlar doğrudan bilgisayar, TV, MP3, iPod veya radyo gibi diğer cihazlara bağlanabilir.


#20

SORU:

Fetal alkol sendromu nedir?


CEVAP:

Gebelik döneminde annenin alkol kullanımından kaynaklanan doğumdan itibaren bebeklerde görülen bir sendromdur.  


#21

SORU:

Fetal alkol sendromu olan bir bireyde ne gibi sorunlar bulunur?


CEVAP:

Fetal alkol sendromu olan bireylerde büyüme yetersizlikleri, zihinsel yetersizlik ve yaşam boyunca devam eden davranışsal sorunları olabilir.