RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ Dersi MİKROFONLAR VE SES MİKSERLERİ soru cevapları:

Toplam 62 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Ses mikserleri kullanım alanlarına göre de değişmektedir. Çünkü ses mikserleri, ses çalışmalarının amacına göre üretilir. Bu amaca hangi örnekler verilebilir?


CEVAP: Ses mikserleri, ses çalışmalarının amacına göre üretilir. Bu amaçlar arasında şunlar vardır: • TV-radyo yapım ve yayınları • Film yapımları • Müzik yapımları • Konserler • Toplantı salonları vb.

#2

SORU: Mikrofonların yönel özellikleri nelerdir?


CEVAP: Mikrofonların yönel özellikleri şunlardır: • Tek yönlü mikrofonlar, • Çift yönlü mikrofonlar, • Çok yönlü mikrofonlar, • Değişken yönlü mikrofonlar.

#3

SORU: Mikrofonun çıkış bölümünde yer alan Group Fader nedir ve işlevleri nelerdir?


CEVAP: Group Fader: Giriş kanalından yönlendirilen sinyaller burada toplanır. Hem yardımcı çıkış olarak kullanılırlar hem de giriş kanalları kendi aralarında gruplandırılıp, “group” fader aracılığıyla yönetilebilirler. Örneğin 12 giriş kanalı üzerindeki “Group 1-2” düğmelerinin her birine basılarak, 12 kanal birden tek bir fader üzerine toplanabilir. Böylece 12 kanal tek bir fader aracılığıyla kontrol edilebilir.

#4

SORU: Kaliteli bir ses kaydı yapabilmek için de mikrofon seçimini doğru bir şekilde yapmak gerekir. Mikrofon seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar nelerdir?


CEVAP: Mikrofon seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar şunlardır: • Fiyat • Büyüklük ve ağırlıkları • Rüzgar ya da sıcaklığa karşı dayanıklılıkları, • Ses şiddetine ve frekansına karşı duyarlılıkları, • Ses almada yönel özellikleri, • Ses tonuna olan etkileri (sert ya da yumuşak), • Darbe ve gürültülere olan hassasiyetleri • Empedansları

#5

SORU: Tek yönlü mikrofon nedir ve hangi durumlarda daha çok tercih edilmektedir?


CEVAP: Tek yönlü mikrofonlar “uni-directional” ya da “cardioid” mikrofonlar olarak da tanımlanırlar. Tek yönlü mikrofonlar, daha çok önden gelen seslere karşı duyarlıdırlar. Tek yönlü mikrofonlar “ters kalp” sembolüyle gösterilirler, Ortamda karmaşık sesler varsa, mikrofonların diğer seslerden olabildiğince etkilenmemesi için tek yönlü mikrofonlar tercih edilir.

#6

SORU: Ses sinyallerinin miksere girişi ile çıkışı arasındaki süreçte, ses sinyallerine uygulanabilen işlemler nelerdir?


CEVAP: Ses sinyallerinin miksere girişi ile çıkışı arasındaki süreçte, ses sinyallerine uygulanabilen işlemler şunlardır? • Ses sinyallerinin seviyeleri dengelenebilir. • Seslerin frekansları ayarlanabilir. • Seslere efektler uygulanabilir. • Sesler birbiri arasında karıştırılabilir. • Sesler monitörler aracılığıyla kontrol edilir (izleme ve dinleme). • Sesler mikserin çıkış ya da çıkışlarına yönlendirilebilir

#7

SORU: Mikrofon ses kaynağına gerekenden fazla yaklaştırılırsa ne olur?


CEVAP: Mikrofon ses kaynağına gerekenden fazla yaklaştırılırsa: • Özellikle bas seslerde patlamalar oluşur. • Kayıt seviyesinin kontrolü zorlaşır. Ses aniden yükseldiğinde, ses sinyalinde bozulmalar oluşabilir. • Müzik gibi ses kayıtlarında, mikrofona çarpma ya da sürtünmeler gürültülere neden olur. • Ses kaynağı hareketli ise; özellikle dar açılı mikrofonlarda, ses kaynağı mikrofonun etki alanından daha çabuk dışarıya çıkar.

#8

SORU: Mikrofon giriş bölümünde yer alan Gain nedir?


CEVAP: Gain, mikrofon ve hat sinyallerin şiddetini ayarlayan düğmedir. Miksere girilen ses sinyalinin şiddet seviyesi, bu kazanç kontrol düğmesi yardımıyla ayarlanır. Sinyalin gücü gereğinden yüksek olduğunda, “peak” olarak tanımlanan LED ışık yanar.

#9

SORU: Bir ses mikserinde olması gereken bölümler neler olabilmektedir?


CEVAP: Bir ses mikserinde olması gereken bölümler şunlardır: • Giriş Bölümü • Monitör Bölümü • Çıkış Bölümü

#10

SORU: Çok yönlü mikrofon nedir ve hangi durumlarda tercih edilir?


CEVAP: Çevresel olarak, bütün yönlerden gelen seslere karşı duyarlıdırlar. Aynı zamanda “omni-directional” mikrofonlar olarak bilinirler ve “çember” sembolüyle gösterilirler. Bu tür mikrofonlar daha çok ortam seslerini almak için ya da hareketli ses kaynağından gelen sesleri daha iyi alabilmek için tercih edilirler.

#11

SORU: Mikrofon ses kaynağından fazla uzaklaştırıldığında ne olur?


CEVAP: Mikrofon ses kaynağından fazla uzaklaştırıldığında: • Ses kaynağının yakınlık etkisi azalır. • Ses kayıt seviyesi yükseltilmek zorunda kalınabilir. Hem ortamdaki diğer sesler daha fazla kayda girer, hem de ses cihazlarının gürültüsü artırılmış olur. • Özellikle kapalı mekanlarda, mikrofon yansıyan seslerden daha çok etkilenir.

#12

SORU: Mikrofon giriş bölümünde yer alan EQ-Equalizer (Frekans Dengeleyici) yer alan bölümler nelerdir?


CEVAP: Mikrofon giriş bölümünde yer alan EQ-Equalizer (Frekans Dengeleyici) yer alan bölümler şunlardır: • HF: High Frequency. Yüksek frekansları ayarlayıcı düğme. • MD: Middle Frequency. Orta frekansları ayarlayıcı düğme. • LF: Low Frequency. Düflük frekansları ayarlayıcı düğme. • On/Off: EQ bölümünü aktif hale getirir ya da devreden çıkarır.

#13

SORU: Routing Section (Sinyali Yönlendirme Bölümü) kısımlarından biri olan balance/pan’ın yapısı nasıldır ve bu yapıların işlevleri nelerdir?


CEVAP: Balance/Pan: Giriş kanalındaki ses sinyalinin, mikserin hangi ana çıkışından dışarıya alınacağını ayarlar (sol, sağ ya da her ikisi). Üç konumlu bir düğmedir: L (left, sol), C (center, orta) ve R (right, sağ). “C” konumundayken ses sinyali her iki ana çıkışa gider (L ve R). Özellikle stereo çalışmalarda kullanılır. “Balance” ya da “Pan” düğmesinin bir işlevi de giriş kanalındaki sinyalin hangi “Group” çıkışına yönlendirileceğini ayarlamaktır. Düğme sola çevrildiğinde “tek” numaralı Group çıkışlarına, düğme sağa çevrildiğinde “çift” numaralı Group çıkışlarına ses sinyali yönlendirilir.

#14

SORU: Ses seviye göstergelerinden biri olan volume unit meter’in özellikleri nelerdir?


CEVAP: VU metreler, ortalama ses yoğunluğunu ifade eden ses seviye göstergelerdir. VU metrenin skalası yoğunluk birimlerine bölünmüştür. Ölçü değerleri bir ibre aracılığıyla gösterilir. VU metrelerin çalışma prensibi, kulağın sesi algılama prensibine çok yakındır.

#15

SORU: Mikrofonlar çalışma prensiplerine göre kaça ayrılır?


CEVAP: Mikrofonlar çalışma prensiplerine göre ikiye ayrılır: • Elektromanyetik mikrofonlar: Dinamik ve şerit mikrofonlar • Elektrostatik mikrofonlar: Kondansatör ve elektret mikrofonlar

#16

SORU: Başlıca mikrofon aksesuarları nelerdir?


CEVAP: Başlıca mikrofon aksesuarları şunlardır: • Mikrofon sehpaları, • Boom oltalar, • Mikrofon klipsleri, • Mikrofon maşaları, • Mikrofon süspansiyonları • mikrofon rüzgarlıklarıdır.

#17

SORU: Dinamik mikrofonların kullanımına göre sağladığı avantajlar nelerdir?


CEVAP: Dinamik mikrofonların avantajları şunlardır: • Elektrik enerjilerini kendileri üretirler. • Sıcaklık ve nem gibi hava şartlarından çok kolay etkilenmezler. • El temasından, darbe ya da çarpmalardan oluşacak gürültülerden az etkilenirler. • Ses tonları daha sert ve vurguludur. • Ortamdaki diğer seslerden az etkilenirler. • Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur.

#18

SORU: Dinamik mikrofonların kullanımına göre dezavantajları nelerdir?


CEVAP: Dinamik mikrofonların kullanımına göre dezavantajları şunlardır: • Diyafram tepkisi çok hassas değildir. Özellikle müzik gibi ses dalgalarının çok değişken olabildiği durumlarda, diyafram çok hızlı etkileşim gösteremez. • Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır. • Ses kaynağına yakın çalışmak zorunda olduklarından dolayı TV yapımları gibi programlarda görüntü çerçevesinin içinde yer alırlar.

#19

SORU: Mikrofon giriş bölümünde yer alan Aux/Send (Yardımcı Çıkış) bulunan pre fader ve post fader nedir ne işe yarar?


CEVAP: Mikrofon giriş bölümünde yer alan Aux/Send (Yardımcı Çıkış) bulunan Pre fader: Kanal fader kapalı olduğu halde, ses sinyali Aux/Send tarafından ana Aux/Send çıkışına gönderilebilir. Post fader: Aux/Send tarafından ses sinyalinin ana Aux/Send çıkışına gönderilebilmesi için fader çıkışının da açık olması gerekir. Aux/Send sinyal şiddeti fader hareketinden etkilenir.

#20

SORU: Ses kaydı yapılacak bütün stüdyolarda aranan en temel özellikler nelerdir?


CEVAP: Ses kaydı yapılacak bütün stüdyolarda aranan en temel özellikler şunlardır: • Hacim • Yalıtım • Akustik

#21

SORU: Ses seviye göstergelerinden biri olan program peak meter’in özellikleri nelerdir?


CEVAP: PPM ses göstergeleri ise sinyal voltajının ulaştığı tepe noktalarını gösterir. PPM göstergede ibre hızlı yükselir ve operatörün ses tepe noktasını daha rahat algılayabilmesi için ibrenin düşüş hızı yavaştır. VU metre skalası “-20 ile +3” sayı değerleri arasında; PPM skalası “1 ile 7” sayı değerleri arasında çalışır.

#22

SORU: Mikrofonların ürettiği ses sinyalini kontrol etmek ve kaydetmek istenildiğinde, bu işlem kaç türlü yapılır?


CEVAP: Mikrofonların ürettiği ses sinyalini kontrol etmek ve kaydetmek istenildiğinde, bu işlem iki türlü yapılır: • Ses sinyali doğrudan bir ses kayıt cihazına ya da bir mikser aracılığı ile ses kayıt cihazına gönderilebilir. • Ses seviyesinin kontrol edilmesinde ses monitörlerinden yararlanılır.

#23

SORU: Sesin izlenmesinde hangi ses seviye göstergeleri kullanılır?


CEVAP: Sesin izlenmesinde şu ses seviye göstergeleri kullanılır: • Volume Unit Meter, • Program Peak Meter, • Decibel Full Scale

#24

SORU: Stüdyolar nasıl tanımlanır ve stüdyoların nasıl yapılması gerekmektedir?


CEVAP: Stüdyolar “oda içinde oda” olarak tanımlanan bir yapıyla inşa edilirler. Kapı ve pencereler dahil bütün yapı özel bir mühendislik çalışması gerektirir. Stüdyolarda kullanılacak donanımlar da amacına uygun seçilmelidir.

#25

SORU: Ses kayıt seviyesinin optimum üst değeri VU metre ve PPM için kaç sayı birimidir?


CEVAP: Ses kayıt seviyesinin optimum üst değeri VU metre için “0 VU”, PPM için de “4” sayı birimidir.

#26

SORU: Kondansatör mikrofonların kullanımına göre dezavantajları nelerdir?


CEVAP: Kondansatör mikrofonun dezavantajları şunlardır: • Elektronik parçalardan oluştuklarından dolayı, hava şartlarına dinamik mikrofonlar kadar dayanıklı değillerdir. • Çalışabilmeleri için elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar. • Rüzgar ve nefes etkilerinden kolay etkilenirler. Seste bozulmalar oluşur. • Ses alma özellikleri hassas olduğu için, ortamdaki diğer seslerden daha fazla etkilenirler. • El teması ya da çarpma gibi fiziksel darbelerden kolay etkilenirler.

#27

SORU: Yalıtım ve akustik arasındaki farklar nelerdir?


CEVAP: Yalıtım ve akustik birbirine karıştırılır. Yalıtımdaki amaç, özellikle stüdyo dışındaki seslerin stüdyo içine girmesini engellemektir. Akustik ise, stüdyo içindeki seslerin yansıma ve emilmesi ile ilgilidir.

#28

SORU: Kontrol odası ve stüdyo hangi amaçla kullanılmaktadır?


CEVAP: Kontrol odası, bütün ses donanımlarının bulunduğu ve ses kayıt çalışmalarının yönetildiği odadır. Stüdyo bölümü ise, mikrofon ve müzik enstrümanlarının yer aldığı bölümdür. Her iki oda birbirinden cam bölme ile ayrılır. Bu bölme her iki oda arasında ses iletişimi geçirmeyen bir yapıya sahiptir. Cam bölmede genelde iki adet cam kullanılır. Hem ses hem de görüntü yansımasını engellemek için camlar birbirlerine 90º paralel değildirler. Stüdyo ve kontrol odası geçişleri yine özel bir kapı aracılığıyla yapılır.

#29

SORU: Şerit mikrofonların kullanımına göre dezavantajları nelerdir?


CEVAP: Şerit mikrofonun dezavantajları şunlardır: • Yüksek ses basınçlarında seslerde bozulmalar oluşabilir. • Çarpma ve darbelerden kolay etkilenirler. • Radyo, TV ve film yapımlarında tercih edilmezler.

#30

SORU: Şerit mikrofonların kullanımına göre sağladığı avantajlar nelerdir?


CEVAP: Şerit mikrofonların kullanımına göre sağladığı avantajlar şunlardır: • Diyaframları hassas olduklarından dolayı, sese karşı daha duyarlıdırlar. • Daha yumuşak tonda ses üretirler. • Özellikle akustik enstrümanların ses kayıtlarında tercih edilirler.

#31

SORU: Mikrofon çıkış bölümünde yer alan Master Fader nedir ve işlevleri nelerdir?


CEVAP: Master Fader: Mikserin ana çıkışını kumanda eder. “Mix Fader” olarak da tanımlanır. Bir ya da iki fader olabilir. Bazı portatif mikserlerde ana fader yoktur. Giriş kanallarındaki sinyaller doğrudan mikserin ana çıkışına giderler. Fakat ana fader olan mikserlerde, giriş kanallarından gelen sinyallerin ana çıkışa (L ve R) gidebilmesi için ana fader’ların açılması gerekir.

#32

SORU: Sayısal ses kayıt cihazlarının kullandıkları ses seviye göstergeleri farklıdır. Sayısal ses cihazlarında genelde ışıklı ya da LCD ekran üzerinde “dBFS” olarak tanımlanan göstergeler vardır. SMPTE standartlarna göre dBFS göstergelerdeki optimum üst sınır kaçtır?


CEVAP: SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) standartlarna göre dBFS göstergelerdeki optimum üst sınır “-18 dBFS” olarak belirlenmiştir.

#33

SORU: Ses kayıt için önemli bir yeri olan hoparlörlerin yerleşimi nasıl olmalıdır?


CEVAP: Ses kayıt için önemli bir yeri olan hoparlörlerin yerleşimi Hoparlörlerin yerden yükseklikleri, mesafe ve açıları dikkatli ayarlanmalıdır.

#34

SORU: Mikrofon aksesuarlarından biri olan boom oltaların yapısı nasıldır?


CEVAP: TV ve film yapımlarında, mikrofonun görüntü çerçevesine girmemesi ve ses kaynağına uzaktan yönlendirilebilmesi için kullanılırlar. Balık oltasına benzer yapıdadırlar. Uzunlukları ayarlanabilir. Mikrofon oltanın ucuna asılır ve ses kaynağına doğru uzatılır.

#35

SORU: Kondansatör mikrofonların kullanımına göre sağladığı avantajlar nelerdir?


CEVAP: Kondansatör mikrofonların sağladığı avantajlar şunlardır: • Diyafram yapıları esnek olduğu için yüksek frekansa karşı tepkileri de hassastır. • Dinamik mikrofonlara göre, ses çıkış seviyeleri daha yüksektir. • Daha yumuşak ve doğal ses tonu üretirler. • Müzik kayıtlarına uygundurlar. • Dinamik mikrofonlara oranla, daha uzak mesafeden ses alabilirler.

#36

SORU: Sayısal ses kayıt cihazlarının kullandıkları ses seviye göstergeleri farklıdır. Sayısal ses cihazlarında genelde ışıklı ya da LCD ekran üzerinde “dBFS” olarak tanımlanan göstergeler vardır. EBU standartlarına göre dBFS göstergelerdeki optimum üst sınır kaçtır?


CEVAP: EBU (European Broadcast Union) standartlarına göre dBFS göstergelerdeki optimum üst sınır “-18 dBFS” olarak belirlenmiştir.

#37

SORU: Mikrofon çıkış bölümünde yer alan Master Aux/Send nedir ve işlevleri nelerdir?


CEVAP: Master Aux/Send: Her giriş kanalından yönlendirilen sinyaller bu düğmelerde toplanır. Örneğin herhangi bir giriş kanalındaki 1 nolu Aux ya da Send açıldığında, bu sinyal veya sinyaller 1 nolu master Aux ya da Send düğmesine gelir ve bekler. 1 nolu master düğme açıldığında ses sinyali mikser dışına taşınmış olur.

#38

SORU: Çalışmalarda sesli iletişimi sağlamak için ne kullanılmaktadır?


CEVAP: Çalışmalarda sesli iletişimi sağlamak için “intercom” olarak isimlendirilen dahili telefon kullanılır. Stüdyo ve kontrol odasındaki cihazlar arasındaki kablo bağlantıları “patch panel” panolar aracılığıyla yapılır. Ses stüdyoları önemli bir izolasyona sahip olduklarından dolayı, havalandırma da oldukça önemlidir.

#39

SORU: Mikrofonların Ses Alma Kalitelerini Etkileyen Bazı Özellikler nelerdir?


CEVAP: Mikrofonların Ses Alma Kalitelerini Etkileyen Bazı Özellikler şunlardır: • Frekans Tepkisi • Ses şiddeti ve Sinyal Seviyesi • Maksimum Ses Basınç Seviyesi • Hassasiyet • Yakınlık Etkisi • Empedans

#40

SORU: Profesyonel mikrofonlar 150 ile 600 ohm arasında olabilir. Çünkü düşük empedanslı mikrofonların sağlayacağı üç önemli özellik vardır. Bu özellikler nelerdir?


CEVAP: Empedanslı mikrofonların sağlayacağı üç önemli özellik vardır. Bu özellikler şunlardır: • Daha az gürültü üretirler. • Ortamdaki diğer elektrikli cihazların ürettikleri elektromanyetik etkilerden daha az etkilenirler. • Uzun kablolarla rahatlıkla kullanılabilir

#41

SORU: Mikrofonlar kullanım alan ve çeşitlerine göre başlıca hangi şekilde gruplandırılabilir:


CEVAP: Mikrofonlar, kullanım alan ve çeşitlerine göre başlıca şu şekilde gruplandırılabilir: • Kablolu Mikrofonlar: Vokal mikrofonlar, yaka mikrofonları, el mikrofonları, boom mikrofonlar, kafa tipi mikrofonlar, enstrüman mikrofonları, yüzeysel mikrofonlar. • Kablosuz Mikrofonlar • Stereo Mikrofonlar • Surround Mikrofonlar

#42

SORU: Kaliteli ses kaydetmede, mikrofon ile ses kaynağı arasındaki mesafe neden çok önemlidir?


CEVAP: Kaliteli ses kaydetmede, mikrofon ile ses kaynağı arasındaki mesafe oldukça önemlidir. Çünkü ses kaynağından yayılan ses dalgalarının şiddetine göre, mikrofon ile ses kaynağı arasındaki mesafe de değişkenlik gösterir.

#43

SORU:

Mikrofon nasıl çalışır?


CEVAP:

Akustik ses enerjisi mikrofonlar aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir ve ses sinyali oluşur.


#44

SORU:

Mikrofonların ürettiği ses sinyalini kontrol etmek ve kaydetmek istenildiğinde, bu işlem hangi yollarla yapılabilir?


CEVAP:

Mikrofonların ürettiği ses sinyalini kontrol etmek ve kaydetmek istenildiğinde, bu işlem iki farklı yolla yapılır. Ses sinyali doğrudan bir ses kayıt cihazına ya da bir mikser aracılığı ile ses kayıt cihazına gönderilebilir.


#45

SORU:

Ses monitörlerinini işlevi nedir?


CEVAP:

Ses, monitörler aracılığıyla izlenir ve dinlenir.


#46

SORU:

Ses aniden yükseldiğinde yükselen voltaj seviyelerinin kontrolü nasıl sağlanır?


CEVAP:

Ses aniden yükseldiğinde  voltaj seviyeleri de yükselir. Voltaj seviyesindeki yükselmeler belli bir sınırdan sonra ses cihazı tarafından karşılanamaz ve ses sinyali bozulur.  Sinyal seviyesindeki bu değişimlerin kontrolü ses operatörü aracılığıyla yapılır.


#47

SORU:

Sesin izlenmesinde hangi ses seviye göstergeleri kullanılır? 


CEVAP:

Sesin izlenmesinde “Volume Unit Meter, VU”, “Program Peak Meter, PPM” ve “Decibel Full Scale, dBFS” olarak tanımlanan ses seviye göstergeleri kullanılır.


#48

SORU:

Ses cihazlarının kalibrasyonu nasıl yapılır?


CEVAP:
 • Mikserin çıkışından alınan kablo, ses kayıt cihazının girişine bağlanır.

 • Mikser üzerindeki 1 kHz test sinyalinin düğmesine basılır. Eğer mikser üzerindeki ses seviye göstergesi VU metre ise; test sinyalinin seviyesi “0 VU” seviyesine ayarlanır.

 • Ses kayıt cihazına gelen test sinyali, kayıt cihazındaki göstergenin türüne ayarlanır. Örneğin sayısal bir ses kayıt cihazı ise, gelen test sinyali “-18 dBFS” seviyesine ayarlanır.

 • Mikser üzerinden test sinyali kapatılır.

 • Mikrofon ses mikserine bağlanır. Mikserden mikrofonun ses kazancı “0 VU” seviyesini geçmeyecek şekilde ayarlanır.

 • Her iki cihaz birbirine kalibre edilmiş oldu. Artık her iki cihazda da ses seviye göstergeleri birbiriyle senkronize hareket edecektir.


#49

SORU:

Mikrofonların çalışma prensiplerine göre kaça ayrılır?


CEVAP:

İkiye ayrılırlar:

1- Elektromanyetik mikrofonlar: Dinamik ve flerit mikrofonlar
2- Elektrostatik mikrofonlar: Kondansatör ve elektret mikrofonlar


#50

SORU:

Dinamik mikrofonların avantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Elektrik enerjilerini kendileri üretirler.

 • Sıcaklık ve nem gibi hava şartlarından çok kolay etkilenmezler.

 • El temasından, darbe ya da çarpmalardan oluşacak gürültülerden az etkilenirler.

 • Ses tonları daha sert ve vurguludur.

 • Ortamdaki diğer seslerden az etkilenirler.

 • Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur.


#51

SORU:

Dinamik mikrofonların dezavantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Diyafram tepkisi çok hassas değildir. Özellikle müzik gibi ses dalgalarının çok değişken olabildiği durumlarda, diyafram çok hızlı etkileşim gösteremez.

 • Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır.

 • Ses kaynağına yakın çalışmak zorunda olduklarından dolayı, TV yapımları gibi programlarda görüntü çerçevesinin içinde yer alırlar.


#52

SORU:

Şerit mikrofonların avantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Diyaframları hassas olduklarından dolayı, sese karşı daha duyarlıdırlar.

 • Daha yumuşak tonda ses üretirler.

 • Özellikle akustik enstrümanların ses kayıtlarında tercih edilirler.


#53

SORU:

Şerit mikrofonların dezavantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Yüksek ses basınçlarında seslerde bozulmalar oluşabilir.

 • Çarpma ve darbelerden kolay etkilenirler.

 • Radyo, TV ve film yapımlarında tercih edilmezler.


#54

SORU:

Kondansatör mikrofonların avantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Diyafram yapıları esnek olduğu için yüksek frekansa karşı tepkileri de hassastır.

 • Dinamik mikrofonlara göre, ses çıkış seviyeleri daha yüksektir.

 • Daha yumuflak ve doğal ses tonu üretirler.

 • Müzik kayıtlarına uygundurlar.

 • Dinamik mikrofonlara oranla, daha uzak mesafeden ses alabilirler.


#55

SORU:

Kondansatör mikrofonların dezavantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Elektronik parçalardan oluştuklarından dolayı, hava şartlarına dinamik mikrofonlar kadar dayanıklı değillerdir.

 • Çalışabilmeleri için elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar.

 • Rüzgar ve nefes etkilerinden kolay etkilenirler. Seste bozulmalar oluşur.

 • Ses alma özellikleri hassas olduğu için, ortamdaki diğer seslerden daha fazla etkilenirler.

 • El teması ya da çarpma gibi fiziksel darbelerden kolay etkilenirler.


#56

SORU:

Mikrofonlar yönel özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?


CEVAP:
 • Tek yönlü mikrofonlar
 • Çift yönlü mikrofonlar
 • Çok yönlü mikrofonlar
 • Değişken yönlü mikrofonlar

#57

SORU:

Mikrofonların ses alma kalitelerini etkileyen bazı özellikleri sayınız.


CEVAP:
 • Frekans Tepkisi

 • Ses şiddeti ve Sinyal Seviyesi

 • Maksimum Ses Basınç Seviyesi

 • Hassasiyet

 • Yakınlık Etkisi

 • Empedans


#58

SORU:

Düşük empadanslı mikrofonların avantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Daha az gürültü üretirler.

 • Ortamdaki diğer elektrikli cihazların ürettikleri elektromanyetik etkilerden daha az etkilenirler.

 • Uzun kablolarla rahatlıkla kullanılabilir.


#59

SORU:

Mikrofonlar kullanım alan ve çeşitlerine göre başlıca nasıl gruplandırılabilir?


CEVAP:
 • Kablolu Mikrofonlar: Vokal mikrofonlar, yaka mikrofonları, el mikrofonları, boom mikrofonlar, kafa tipi mikrofonlar, enstrüman mikrofonları, yüzeysel mikrofonlar.

 • Kablosuz Mikrofonlar

 • Stereo Mikrofonlar

 • Surround Mikrofonlar


#60

SORU:

Mikrofon ses kaynağına gerekenden fazla yaklaştırılırsa neler olur?


CEVAP:
 • Özellikle bas seslerde patlamalar oluşur.

 • Kayıt seviyesinin kontrolü zorlaşır. Ses aniden yükseldiğinde, ses sinyalinde bozulmalar oluşabilir.

 • Müzik gibi ses kayıtlarında, mikrofona çarpma ya da sürtünmeler gürültülere neden olur.

 • Ses kaynağı hareketli ise; özellikle dar açılı mikrofonlarda, ses kaynağı mikrofonun etki alanından daha çabuk dışarıya çıkar.


#61

SORU:

Ses sinyallerinin miksere girişi ile çıkışı arasındaki süreçte, ses sinyallerine uygulanabilen işlemler nelerdir?


CEVAP:
 • Ses sinyallerinin seviyeleri dengelenebilir.
 • Seslerin frekansları ayarlanabilir.
 • Seslere efektler uygulanabilir.
 • Sesler birbiri arasında karıştırılabilir.
 • Sesler monitörler aracılığıyla kontrol edilir (izleme ve dinleme).
 • Sesler mikserin çıkış ya da çıkışlarına yönlendirilebilir.

#62

SORU:

Ses kaydı yapılacak bütün stüdyolarda aranan en temel özellikler nelerdir?


CEVAP:

Ses kaydı yapılacak bütün stüdyolarda aranan en temel özellikler; hacim, yalıtım ve akustiktir.