SOSYAL MEDYA Dersi Sosyal Medya Platformları soru cevapları:

Toplam 40 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sosyal medya platformları kaç ana başlık altında toplanabilir?


CEVAP:

Sosyal medya platformlarını sekiz ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar:

 • Bloglar,
 • Mikrobloglar (Twitter gibi),
 • Internet forumları (Google Grupları gibi),
 • İnceleme ve değerlendirme siteleri (Yelp gibi),
 • Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri (Digg, Pinterest gibi),
 • Sosyal ağ kurma siteleri (Facebook, LinkedIn gibi),
 • Medya paylaşım siteleri (YouTube, Flickr, Slideshare gibi),
 • Sanal dünyalar (Second Life gibi).

#2

SORU:

Weblog/Blog ne demektir?


CEVAP:

Weblog/Blog: Genellikle kısa yazı veya makalelerden oluşan, son zamanlarda sadece resim, video vb. uygulamaları da kapsayabilen, Web sitelerine göre daha sık güncellenen, son gönderinin en üstte yer alacak şekilde tarih olarak yeniden eskiye doğru sıralandığı – ki buna tersine kronolojik sıralanma denmektedir – daha önceki gönderilere ve/veya diğer sitelere bağlantılar (linkler) içeren ve genellikle yorum fonksiyonu ile güçlendirilmiş Web sitelerinin gelişmiş türüne denmektedir.


#3

SORU:

Blogger ne demektir?


CEVAP:

Blogger, bir blogu yazan ve yürüten kişilere denir. 


#4

SORU:

Blogging ne demektir?


CEVAP:

Blogging, blog yapma faaliyetine verilen addır. 


#5

SORU:

Blog gönderisi/girdisi ne demektir?


CEVAP:

Blog gönderisi/girdisi, genellikle kısa yazı ya da makalelerdir. Son zamanlarda sadece resimlerden, videolardan, powerpoint sunularından vb. uygulamalardan oluşan blog gönderileri/girdileri yapılmaktadır. 


#6

SORU:

Blogosfer ne demektir?


CEVAP:

Blogosfer, bloglardan oluşan ağ ya da alandır.


#7

SORU:

Tipik bir blogda hangi bölümler bulunur?


CEVAP:

Tipik bir blogda; blog başlığı, blog alt başlığı, gönderi başlığı, gönderi metni, gönderi tarihi, yorum ekleme ve yapılan yorum sayısı göstergeleri, sosyal medya sitelerinde paylaşma ikonları, sitedeki yeni güncellemeleri basitçe bir araya getiren ve özet halinde sunan toplayıcılar olarak ifade edilebilecek RSS yemler ile blog sahibinin diğer sosyal medya hesaplarına bağlantılar, en popüler gönderiler, arşiv ve blogun konusuyla ilgili ya da blog sahibinin beğendiği sitelere linkler yer almaktadır. Detaylı bilgi için bkz. S:55, Şekil 3.1


#8

SORU:

Kaç tür blog vardır?


CEVAP:

Bloglar, konu, popülerlik, içerik türü, dil ve bunun gibi pek çok boyutta sınıflandırılabilmektedir. Özellikle en yaygın olan ve içeriğin dikkate alındığı ayırımda bloglar iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar kişisel bloglar ve tematik bloglardır. Kişisel bloglar aynı zamanda kişisel günlükler olarak da ifade edilmektedir. Kişisel bloglar, bireysel yazılan, temel olarak blogger’ın yaşamındaki olaylarla ilgili olan ve kendini ifade etmek için kullandığı bir araçtır. Tematik bloglar ise filtre bloglar ve bilgi blogları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Filtre bloglar, esasen ilginç Web sitelerine link ve yorum yapmayı sağlayarak Web’i süzmektedir. Bilgi blogları ise, online olarak orijinal bilgi yaratmak için kullanılır. Tematik bloglar spesifik bir konuya (siyasete, sanata, eğlenceye, spora ya da teknolojiye) odaklanmaktadır ve genellikle blogger’ın profesyonel uzmanlığı kapsamındadır. Ancak bu ikili ayrım her zaman için açık ve belirgin değildir. Bloglar, içeriğin yazarına göre kişisel bloglar ve işletme blogları olarak ikiye ayrılabilir. Kişisel bloglar, bireyler tarafından yazılır. En yaygın bloglardır. İşletme blogları ise işletme amaçları için oluşturulur. Pazarlama, marka ya da halkla ilişkiler amaçlarıyla içsel ve dışsal iletişim ve kültürü güçlendirmek için şirketler tarafından kullanılmaktadır.


#9

SORU:

Blog yapma nedenleri nelerdir?


CEVAP:

Blog yapma nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kendini ifade etme
 • Kendi imkânlarıyla yayımlama
 • Bilgi ve kaynakları paylaşma
 • Topluluk oluşturmak
 • Eğlence sağlamak
 • Reklam ve pazarlama

#10

SORU:

Mikroblogging nedir?


CEVAP:

Mikroblogging, blogging gibi diğer uygulamalardaki benzer kullanım motivasyonlarıyla (kişisel anlatım ve sosyal bağlantı vb.) sosyal Web’deki en son fenomenlerden biridir. Mikroblogging, Web üzerinde kullanıcılara halen ne yapıyor oldukları hakkında kısa mesajlar yayımlamayı olanaklı kılan, blogging, anlık mesajlaşma ve durum bildirimlerinin bir karması olarak görülebilir.


#11

SORU:

En popüler mikroblogging sitesi hangisidir?


CEVAP:

Meşhur mavi kuş logosuyla Twitter günümüzde en popüler mikroblogging servisidir.


#12

SORU:

Mikroblogging kullanma nedenleri nelerdir?


CEVAP:

Mikroblogging kullanma nedenleri üç ana başlıkta ifade edilebilir:

 • Bilgi paylaşma
 • Bilgi arama/araştırma
 • Arkadaşlık kurma

#13

SORU:

Twitter ile ilgili terimler nelerdir?


CEVAP:

Twitter ile ilgili terimler ve anlamları şu şekildedir:

Tweet: Paylaşılan gönderi veya girdilerdir. Bunlar; yazı, ses, resim, video olabilir.

Retweet: Birisinin paylaştığı gönderinin kendi hesabınızdan takipçilerinize sevkedilmesidir. E-posta gönderimindeki “iletme (forward etme)” özelliğinin bir benzeridir.

Follower: Takipçi anlamındadır. Hesabınızı ve dolayısıyla paylaşımlarınızı takip edenlerdir.

Following: Takip edilen anlamındadır. Sizin takip ettiğiniz kullanıcı hesaplarıdır. Trend topics: Trend konular anlamına gelmektedir. An itibariyle en çok bahsi geçen on konu, en çok bahsedilenden geriye doğru sıralanmaktadır.

Mention: Bahsedilen demektir. Bir tweetin başka bir ifade ile bir gönderinin başına “@” konularak ilgili kişiye ya da kuruma ithafen paylaşılması veya gönderilmesidir. İletişime ya da etkileşime geçme isteğini belirtmektedir.

Hashtag: Etiketleme ya da işaretleme olarak ifade edilebilir. Önüne “#” sembolü eklenerek gönderilerin etiketlenmesi ve kategorize edilmesidir.

Direct Message: Doğrudan mesaj demektir. Özel mesaj gönderebilme imkânını ifade eder.

Promoted Tweet: Reklam amaçlı gönderilen tweetlerdir.


#14

SORU:

Twitter ne işe yarar?


CEVAP:

Twitter'ın yararları şu şekilde özetlenebilir:

 • Twitter, “ortam samimiyeti ya da ortam farkındalığı” sağlar. “Ne oluyor” sorusunu sorarak, bazen insanların içtenlikle buna yanıt vermesine yardımcı olmaktadır. Çünkü, sadece bilgisayarlardan değil mobil telefonlardan da güncellemelerin gönderilmesine olanak tanımaktadır.
 • Twitter, medya uygulamaları ve yorum paylaşma kanalıdır. Her ne kadar kişisel güncellemeleri göndermek için bir servis olarak faaliyete geçse de, medya paylaşmak için önemli bir kanal haline gelmiştir.
 • Twitter, haber vermek ve deneyim paylaşmak için mükemmel bir araçtır. Mumbai’deki terörist saldırı, Mısır’daki devrim, İran’daki seçimler ya da Japonya’daki deprem ve tsunami gibi büyük olayları ya da felaketleri gözler önüne serme şeklini değiştirerek, son dakika haberlerini vermek için Twitter, temel bir kanal haline gelmiştir.
 • Twitter, düşünce okumaya ve akıl açıklığına yardımcı olur. Twitter hesabınız olsun ya da olmasın, sitenin arama servisi şaşırtıcı bir şekilde düşünce okuma aracıdır. İnsanların sadece ne düşündüğüne değil aynı zamanda grupların neye odaklandığını da görmenize izin vermektedir. Etkili bir arama diğer insanların işletmenizle, en son genel konuşmanızla ve favori televizyon show’unuzla ilgili ne hissettiklerini ortaya çıkarabilir.
 • Twitter, iş ve genel konuşmalar için fayda sağlar. Twitter, şirketlere müşterileri, ortakları ve diğer paydaşlarıyla başka hiçbir ortamın el vermediği hem bireysel hem genel bir şekilde doğrudan ilişki kurmasına izin veren temel bir iş kanalı olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, Twitter ile insanların kendi ürünleri hakkında ne düşündüğünü izlemekte, müşteri hizmet isteklerine yanıt vermekte, hissedarlarla iletişim kurmakta ve çeşitli türde yaratıcı reklamlarla para kazanmaktadır. Ünlüler ve politikacılar hayranları (fanları) ve seçmenleriyle yeni bir yolla ilişki kurmaktadır.

#15

SORU:

İnternet forumu nedir?


CEVAP:

Bir Internet forumu, insanların gönderilen mesaj biçiminde konuşmalarının yer aldığı bir online tartışma sitesidir. Online forumlar, niş konularda serbest tartışmalar yapmak için Web sitelerinde insanların toplandığı en eski sosyal medya türlerinden biridir. Teknik açıdan duyuru panosu ya da ilan panosu sistemi günümüzün online forumları ile oldukça benzerdir. Ancak, bilim insanları Facebook, Wikipedia ve diğer Web 2.0 uygulamalarına daha fazla dikkatlerini verseler de online forumlar aslında Web 2.0’da olduğu gibi aynı temel özelliklere sahiptir. Bilgi paylaşma, birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı merkezli olma gibi. 


#16

SORU:

İnternet forumlarına verilen diğer adlar nelerdir?


CEVAP:

Internet forumları, genellikle Web forumları, mesaj panosu, tartışma paneli, (elektronik) tartışma grupları, tartışma forumları ya da ilan tahtası olarak da ifade edilmektedir. 


#17

SORU:

İnternet forumlarına örnek veriniz.


CEVAP:

Internet forumlarına örnek olarak Google Grupları ve Yahoo Grupları gösterilebilir.


#18

SORU:

Internet forumları ile ilgili terimler nelerdir?


CEVAP:

Internet forumları ile ilgili terimler ve anlamları şu şekildedir:

 • Avatar: Kullanıcının bir grafikle gösterimidir.
 • Thread: Tek bir konuşma ya da gönderidir. Forumlardaki tartışmalar da “threads” olarak adlandırılmaktadır.
 • Conversation Threading: Hiyerarşik bir şekilde mesajların organize edildiği konuşma ya da fikirler dizisidir.
 • Double posting: Kullanıcı yeni bir konu gönderirken ya da bir konuya yanıt verirken iki kez “gönder” butonuna tıkladığında meydana gelir.
 • Emoticon: İfadeler anlamındadır. Heyecan ya da duygunun metin gösterimidir (“:)”, “;)”, “:o” vb. gibi).
 • Hit and run posting: Bir konu gönderip onu bir daha kontrol etmemek ya da konuşmada diğer gönderilere yanıt vermemek anlamına gelmektedir.
 • Lurker/Lurking: Forumda gezen, ancak hiç konu ya da yorum göndermeyenlere verilen addır.
 • Moderator: Moderatör demektir. Bir konuyu kapatma, kullanıcıları yasaklama, gönderiyi kaldırma ya da diğer kullanıcıların gönderilerine içerik ekleme gibi ekstra imtiyazlara sahip olan kişi ya da kişilerdir.
 • Off Topic: Bir forumda konu dışı bölümdür. 
 • Sticky post: Bunlar sürekli olarak konu listesinin en üstünde yer alan forum gönderileridir. Genellikle “Gönderiminizi yapmadan önce okuyun!” ya da “Soru göndermeden önce burayı kontrol edin” gibi başlıklardır.
 • Private Message: Üyelerin birbirine özel gönderdiği mesajdır. Troll: Foruma konu dışı ya da tahrik edici mesaj gönderendir.
 • Flaming: Bir başka kullanıcıyı fırçalamak, aşağılamak ya da kullanıcıya bağırmaktır.
 • Flame Wars: Bir moderatörce konuşma kapanıncaya ya da birisi sonlandırıncaya kadar kullanıcıların birbirlerine bitmek tükenmek bilmeksizin bağırmasıdır.
 • Forum Spam: Rastgele bir foruma reklam göndermektir. 

#19

SORU:

İnternet forumlarının avantajları nelerdir?


CEVAP:

İnternet forumlarının temel amacı, kapsamlı veri yönetim konseptine dayanmaktadır. Prensipte her gönderilen mesaj arşivlenmektedir. Veri değişimini harekete geçirmek ile birlikte, bir Internet forumu mükemmel bir “veri madenciliği” platformu sunmaktadır. Güvenilirlik düzeyine bağlı olarak, Internet forumlarına sınırlı erişimli potansiyel kullanıcılar dikkate alınmalıdır. Internet forumlarında, Web tabanlı iletişim konusu göze çarpmaktadır. Metin tabanlı yayımlar, konuşma ve yazma arasında tanımlanmamış bir alanda meydana gelmektedir. Bu yüzden iletişim konumundaki farklılıklar sadece forum topluluğunun anlayabileceği özel dile ait kullanıma neden olmaktadır.


#20

SORU:

İnternet forumlarının dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

E-postalaşmanın özelliklerine benzer şekilde, Internet forumlarının ifadesi eklenecek iki temel dezavantajının dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; özellikle açık konuşmaların olduğu açık forumlardaki gerçeklik problemi ve veri manupilasyon saldırılarıdır.


#21

SORU:

İnternet tartışma forumları ile bloglar arasındaki farklar nelerdir?


CEVAP:

Internet tartışma forumlarından farklı olarak bloglar, ilgilerden ziyade öncelikle insanlar etrafında organize olmaktadır. Internet tartışma forumları daha spesifik olarak konularla ya da konuyla ilgili hiyerarşilere göre yapılandırılırken, bloglar bireyle birlikte, onların kendi topluluğunun merkezinde kişisel ya da ben merkezci ağlar olarak yapılandırılmaktadır. Bir blog genellikle bir yazar ya da ana yazarlar grubu tarafından yazılmaktadır. Aboneler, yazarlar ile yorumlar aracılığıyla etkileşim kurabilirler. Ancak bir forumdaki gibi kendi kendilerine yeni bir konu başlatamazlar. Forumlarda, etkileşim için ev sahibi olan Web sitesine gidilmesi zorunlu iken, bloglarda ise RSS aracılığıyla abone olunan blogun içeriği size gelmektedir. Online forumlar gerçekte topluluk tartışmaları için bir araç iken, bir blog ise aslında kişisel anlatım için bir araçtır.


#22

SORU:

İnceleme ve değerlendirme sitelerinin fonksiyonu nedir?


CEVAP:

İnceleme ve değerlendirme siteleri, insanlara işletmelerle, ürünlerle, hizmetlerle, kitaplarla, müzikle, otellerle, restoranlarla vb. gibi her şeyle ilgili pozitif ve negatif düşüncelerini paylaşmasına, inceleme ve değerlendirme yapmasına izin vermektedir. Bu siteler, insanların bir ürün ya da hizmeti keşfetmesi veya araştırması için geldikleri yerlerdir.


#23

SORU:

Online müşteri incelemeleri nedir?


CEVAP:

Online müşteri incelemeleri, işletme Web sitesine ya da üçüncü parti Web sitelerine gönderilen ürün ile ilgili uzmanlığı olmayan kullanıcılar tarafından üretilen ürün değerlendirmeleri olarak tanımlanabilir.


#24

SORU:

Online müşteri incelemelerinin kullanıldığı alanlar nelerdir?


CEVAP:

Online müşteri incelemelerinin kullanıldığı alanlar şu şekilde açıklanabilir: Perakende Web siteleri tüketicilere ürün incelemelerini göndermek için fırsat sunmaktadır. Bunu yaparken de genellikle 1’den 5’e kadar yıldız vererek beğenilme durumunu gösterecek şekilde içeriği değerlendirmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda, ürünle ilgili açık uçlu müşterilerce başlatılan yorumları da olanaklı kılmaktadır. Amazon.com gibi lider online perakendeciler, tüketicilerin yıllardır ürün incelemelerini sunmalarını sağlamaktadır. Diğer perakendeciler de müşterilerine bu seçeneği çok yakın geçmişte sunmaya başlamıştır. Bazı fırmalar ise Amazon.com ya da başka sitelerden tüketici incelemelerini satın almayı tercih etmekte ve bu incelemeleri kendi sitelerine yerleştirmektedir. Bu şekildeki incelemelerle Amazon ve diğer online perakendeciler ek gelir sağlamaktadır. Seyahat ve hayır kurumları gibi özel alanlarda da tüketici değerlendirmelerini sunan siteler ortaya çıkmıştır.


#25

SORU:

İnceleme ve değerlendirme siteleri nasıl sınıflandırılır?


CEVAP:

İnceleme ve değerlendirme sitelerini şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:

 • Bağımsız inceleme siteleri: Epinions.com (www.epinions.com), Reviewcentre.com (www.reviewcentre.com) gibi.
 • Daha kapsamlı bir siteye bir inceleme bileşenin eklenmesi: E-ticaret sitelerinde ürün değerleme ve inceleme kolaylıklarının sağlandığı Amazon (www.amazon.com) gibi siteler.
 • Dikey pazarları kapsayan uzman endüstriye özgü inceleme siteleri: Seyahat üzerine odaklanmış TripAdvisor (www.tripadvisor.com), öğrenci ve ailelerin eğitimcileri değerlemeyi ve yorumlamasını sağlayan RateMyTeachers (www.ratemyteachers.com) gibi.
 • Yerel işletme incelemeleri: Yelp (www.yelp.com), Citysearch (http://www.citysearch.com), Yahoo! Local (http://local.yahoo.com) gibi.

#26

SORU:

Sosyal haber siteleri nasıl sitelerdir?


CEVAP:

Sosyal haber siteleri, kullanıcıların tüm Web’den içerik göndermesi ve oylamasına izin veren Web siteleridir. Bu oylama aktivitesi çoğu ilginç linki (bağlantıyı) ayırmaya yardımcı olmaktadır.


#27

SORU:

Sosyal işaretleme siteleri ne tür sitelerdir?


CEVAP:

Sosyal işaretleme siteleri de sosyal haber sitelerine benzemektedir. Ancak sosyal işaretleme sitelerinde kullanıcılara sunulan değerde, onların ilginç buldukları ve tekrar ziyaret etmeyi isteyebilecekleri linkleri toplamasına ve depolamasına odaklanılmaktadır. Çoğu işaretleme sitesi içeriğin kaç kez depolandığını hesaplamakta ve çoğu değerli linki vurgulamak için bunları oy yoluyla değerlendirmektedir.


#28

SORU:

Sosyal haber ve sosyal işaretleme ile ilgili terimler nelerdir?


CEVAP:

Sosyal haber ve sosyal işaretleme ile ilgili terimler ve anlamları şu şekildedir:

 • Bookmark: İşaretme demektir. Online kaynakları işaretlemek ya da favorilere eklemek anlamındadır.
 • Post: Gönderidir. Bir gönderi, bir kullanıcı ve tüm ortak metadata tarafından işaretlenen bir URL’dir.
 • Tag/Tagging: Etiket/Etiketlemek anlamına gelir. İçeriği kategorize etmek için ona uygun anahtar kelimelerin seçimidir.
 • Ranking: Sıralama anlamındadır. Paylaşılan içeriğin ne kadar popüler olduğunu gösterir.
 • Vote/Voting: Oy/Oylamak demektir. Paylaşılan içeriğin beğenilip beğenilmediğini ortaya koyar.

#29

SORU:

Sosyal haber sitelerinin özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Sosyal haber sitelerinin üç temel özelliği vardır:

 • Kullanıcılar blog gönderilerini, haber hikâyelerini, makaleleri, fotoğrafları, videoları ve diğer içerik linklerini gönderirler.
 • Kullanıcılar, başka kullanıcılar tarafından gönderilen içeriği oylarlar.
 • Sıralamada en yüksek dereceye sahip gönderiler, kaynak Web sitesine doğru trafiği yönlendirerek, sitenin ana sayfasını karakterize etmektedir.

#30

SORU:

Sosyal işaretlemenin kullanım amacı ve etkileri nelerdir?


CEVAP:

Sosyal işaretlemenin doğrudan belli olmayan birkaç kullanım amacı ve etkisi vardır. Bunlar:

 • Sosyal işaretleme, trendleri tanımlamak için kullanılabilir.
 • Herhangi bir zamanda belirli insanların neyle ilgilendiği görülebilir. Eğer seçtiğiniz alanda bir düşünce lideri sosyal işaretlemeyi kullanır ise güncel anda neyle ilgilendiklerini etkili bir şekilde takip edebilirsiniz ve bundan çok farklı sonuçlar çıkarabilirsiniz.
 • Sosyal işaretleme servisleri her bir işaretlemeyi kimin yarattığını göstermesi dolayısıyla da o kişinin diğer işaretlediği kaynaklara erişim sağladığından, kullanıcılar neredeyse ilgilendikleri her konuda kolayca diğer bireylerle sosyal bağlantılar gerçekleştirebilirler.
 • Kullanıcılar etiket atanan tüm kaynaklar için insanların ne kadar etiket ve arama kullandığını da görebilir. Böylece, kullanıcı topluluğu kaynakları tanımlamak için zamanla benzersiz bir anahtar kelimeler yapısı geliştirecektir. Bu, “folksonomi” olarak bilinmektedir.
 • Bazı servisler, ilgi alanına göre seçilen RSS haber yemlerine abone olmaya izin vermektedir. Bu, kategorilerileri basitçe RSS haber okuyucusuna ekleyerek takip etmeye olanak tanımaktadır.

#31

SORU:

Online sosyal ağlar nasıl yanımlanabilir?


CEVAP:

Kullanıcıların profil oluşturmasına, fotoğraflar, ilgiler, aktiviteler paylaşmasına ve başkalarının bilgi ve aktivitelerini gözden geçirmeye imkân tanıyan Web tabanlı hizmetler, “Online Sosyal Ağlar” ya da “Sosyal Ağ Kurma Siteleri” olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ağ kurma siteleri kullanıcılara online varlıklarını oluşturma, geliştirme ve yönetmeyi olanaklı kılmaktadır. Bu siteler iletişim ve bilgi paylaşmak için güçlü yeni yollar yaratmakta ve milyonlarca insan tarafından düzenli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca insanları hızlı, özgürce, basit ve erişilebilir bir yoldan birbirine bağlamaktadır.


#32

SORU:

Online sosyal ağ kurmanın avantajları nelerdir?


CEVAP:

Online sosyal ağ kurmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bağlanmak (Temel İnsan İhtiyacı): Bağlanmak, temel bir insan ihtiyacıdır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sosyal ihtiyaçlar önemli bir rol oynamaktadır. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal ağ kurma insanların ilgi gruplarıyla ve çeşitli insanlarla sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu, Facebook gibi sosyal ağ kurma sitelerinin herhangi bir sınır olmaksızın etkileşim kurmada benzer ilgilere sahip insanlar için bir platform olarak neden oldukça başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Paylaşmak (Temel insan ihtiyacı): İster fikirlerini ister uzmanlığını olsun, paylaşmak insanoğlu için temel bir ihtiyaçtır. Sosyal ağ kurma bu insanların bilgi ve uzmanlığını paylaşmaya yardımcı olmakta ve aynı zamanda çeşitli amaçlarla bu bilgiye ihtiyacı olan insanlar için çok yararlı olmaktadır.
 • Kimlik: Sosyal ağ, sosyal koşullarda bir insanın kimliğini yeniden tanımlar. Sosyal bir ağın parçası olan belirli bir ilgi grubuna ait bir insan, bir bireyin kişiselliğinin karakterini temsil etmekte ve onun kimliğinin tamamlayıcı bir parçası haline gelmektedir.
 • Viral doğa: Sosyal ağlar, imkânı dâhilinde viraldir. Bu yüzden bunu oluşturmak için çok fazla çaba gerekli değildir.

 


#33

SORU:

Online sosyal ağ kurmanın dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

Online sosyal ağ kurmanın dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Zamanı tüketme: Bazen sosyal ağ kurma, karşılığında daha fazlasını vermez iken çok zaman harcamaya yol açmaktadır. Bundan dolayı sosyal ağlar etkili bir sistem olarak ortaya çıkmamaktadır.
 • Her zaman verimli olmama: Sosyal ağ kurma bilgi ve uzmanlık kazanmak için kullanılmaktadır. Ancak, çoğu zaman eğlence için bir platform haline gelmekte ve verimliliğini kaybetmektedir.
 • Pazarlamacılar için kolay hedef olma: Bir sosyal ağa bağlı olan insanlar benzer ilgi ve ihtiyaçlarla kendi sosyal gruplarını meydana getirmesi dolayısıyla pazarlamacılarca kolaylıkla tercih edilir hale gelmektedir.
 • İstenmeyen sosyal etkileşimler: Bazen sosyal ağ kurmada sıkıcı ve bıkkınlık yaratan istenmeyen sosyal etkileşimler olmaktadır. Eğer birisi iş ağıyla ilgileniyor ise, o zaman sosyal etkileşimin farklı düzeyleri yardımcı olabilir.

#34

SORU:

Dünyadaki en büyük sosyal ağ hangisidir?


CEVAP:

2004 yılının Şubat ayında kurulan Facebook, Statista.com'a (2018) göre 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla 2,27 milyar aylık aktif kullanıcısıyla dünyadaki en büyük sosyal ağdır. Bu servis ücretsizdir ve üyeleri arasında birçok ünlü, müzisyen, komedyen ve politikacıdan oluşan bir insan yelpazesine sahiptir. Üyeler, profil yaratmakta, fotoğraf ve videolar yüklemekte, mesaj gönderip almakta, canlı sohbet yapmakta ve oyun oynamaktadır.


#35

SORU:

Facebook ile ilgili terimler nelerdir?


CEVAP:

Facebook ile ilgili terimler ve anlamları şu şekildedir:

 • Friends: Arkadaşlar demektir. Facebook’taki sosyal ağı ve/veya topluluğu meydana getirenlerdir.
 • Wall: Duvar anlamına gelmektedir. Kullanıcının profil sayfası onun duvarını ifade etmektedir. Kullanıcının kendisi ya da arkadaşları bu duvara gönderi yapabilmektedir. İki yönlü iletişimin sağlandığı yerdir.
 • Status update: Durum güncellemesi demektir. Facebook’a her giriş yapıldığında kullanıcının profilinde “Aklında ne var?” şeklindeki soruya girilen her türlü şeyi (metin, fotoğraf, video vb.) ifade etmektedir.
 • Like: Beğenmek anlamına gelir. Yapılan girdiye ve/veya yoruma gösterilen beğeniyi ifade etmektedir.
 • Tag: Etiket anlamına gelmektedir. Bir fotoğrafa ya da videoya etiket konulabileceği gibi, girilecek bir gönderi veya durum güncellemesinde de etiketleme yapılabilir. Aynı zamanda yapılacak yorumlar için de etiket koyulabilir.
 • Groups: Topluluk yaratma yollarından biri Facebook Grupları oluşturmaktır. Facebook’ta herkes bir grup oluşturabilir. Gruplar oluşturulurken genellikle ortak ilgiler dikkate alınmaktadır.
 • Pages: Kişi ve kurumlar tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı olarak Facebook Sayfaları oluşturabilir. Fan sayfaları şeklinde de ifade edilebilmektedir.
 • News Feed: Haber akışıdır. Arkadaşların ya da abonesi olunanların güncellemelerinin aktığı yerdir.
 • Facebook Ads: Facebook reklamlarıdır.
 • Facebook Timeline: Zaman tüneli demektir. Facebook’un profil sayfasına getirdiği yenilik olarak göze çarpmaktadır. Kullanıcıların Facebook hesabı açtıktan sonraki tüm paylaşım ve etkinliklerini son gönderilenden ilk gönderilene doğru kronolojik olarak listeleyip, geçmişte yapılanların görüntülenmesini kolaylaştıran yeniliktir.
 • Facebook apps: Facebook uygulamalarıdır. Facebook altyapısıyla faaliyet gösteren yazılımları ifade etmektedir.
 • Games: Facebook’taki oyunlardır. Facebook’ta eğlenceli vakit geçirmenin yollarından biri arkadaşlarla oynamayı da olanaklı kılan oyunları oynamaktır.
 • Events: Etkinliklerdir. Gerçekleştirilecek her türlü (konser, tören, toplantı ve benzeri) etkinlik duyurusu Facebook’ta yapılabilir.
 • Direct messages: Doğrudan mesajlaşma demektir. Facebook, karşılıklı ve özel yazışmaları yapmayı olanaklı kılar.
 • Poke: Dürtmek anlamına gelir. Facebook’ta iletişimi başlatma şekillerinden biri olarak düşünülebilir. Aynı zamanda farkındalık yaratmanın da yollarından biridir.
 • Subscribe: Abone anlamına gelir. Facebook’ta arkadaş olmadan da kullanıcıları takip etmeyi sağlayan özelliktir. Abone özelliğini faaliyete geçirenlerin genele açık paylaşımları görülebilmektedir.

#36

SORU:

Medya paylaşım siteleri nasıl sitelerdir?


CEVAP:

Medya paylaşım siteleri, kullanıcılara fotoğraf, video ya da ses kaynaklarını yüklemesine izin vermekte ve bunları başka kullanıcılar için bulunabilir hale getirmektedir. Bu siteler, tipik olarak kaynakları etiketleme, gruplama ve arama için kolayca sıralamaktadır. Bazı siteler, kaynaklar etrafında topluluk oluşumunu da kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan medya paylaşım siteleri, sosyal ağ siteleriyle birlikte oldukça yaygındır. Örneğin, gruplar paylaşılan bir fotoğraf stili ya da müzik türü etrafında biçimlenebilir. Üyeler, yüksek kaliteli materyal göndererek ve olumlu yorumlar alarak ve başka kullanıcılardan reytingler alarak itibar elde edebilir.


#37

SORU:

Medya paylaşım sitelerinin tipik yapısı kaç bölümden oluşur?


CEVAP:

Medya paylaşım sitelerinin tipik yapısı üç ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar; liste sayfası, detay sayfası ve profil sayfasıdır. Bir liste sayfası, birçok fotoğrafın/videonun küçük boyutlu versiyondaki fotoğraflarının ve bunların ilgili yükleyicilerinin (opsiyonlu olarak bazı kısa tanımlarının) her bir fotoğrafın/videonun altında göründüğü bir sayfadır. Bir detay sayfası, sadece tek bir ana fotoğrafın/videonun olduğu ve başlık, yükleyen, etiket vb. gibi şeyleri içeren bir detaylı tanıtım metni listesinin olduğu sayfadır. Bir profil sayfası ise bir medyayı yükleyenin bilgilerininin yer aldığı sayfadır. Bu tür bir sayfa şu tipik bilgileri içerir: Yükleyenin fotoğraf/video kolleksiyonu, etiketler, gruplar ve bağlatılar vb. Buna ek olarak böyle bilgiler iki kategoriye ayrılabilir: Dahili özellikler ve gizli özellikler. Dahili özellikler, yükleyenin kendi katkılarını ifade etmektedir. Yükleyenin fotoğraf etiketi, koleksiyonları, videoları vb. gibi. Gizli özellikler ise yükleyenin diğer yükleyenlerle kurduğu ağı ifade eder. Yükeleyenin arkadaşları, bağlantıları, grupları, aboneleri vb. gibi.


#38

SORU:

Videoları hızlı ve kolayca paylaşmak için 2005 yılında kurulan sitenin adı nedir?


CEVAP:

YouTube, Şubat 2005 yılında Paypal’ın eski çalışanları Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından videoları hızlı ve kolayca paylaşmak için kurulan bir sitedir. YouTube, günümüzde milyonlarca insanın orijinal olarak yarattıkları videoları paylaşmasına, izlemesine ve bulmasına imkân veren dünyanın en popüler online video topluluğudur. Şubat 2005’te hem online videoları bulmak hem de paylaşmak oldukça zordu. Bir akşam yemeği partisinde Karim, Hurley ve Chen’e bir video paylaşım sitesi oluşturmayı önerir. Birkaç gün içinde bu üçlü bu fikri geliştirmek için anlaşarak kendi yeteneklerine göre işe koyuldular. Hurley, sitenin arayüzünü tasarlarken, Chen ve Karim sitenin çalışması için gerekli teknik görevleri paylaştılar. Bunu yaparken her üçü de pazarlama ile ilgilenmemiştir.


#39

SORU:

"Sanal dünya" terimi nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

“Sanal dünya” terimi, üç boyutlu grafik çevreler olarak tanımlanabilir. Kullanıcıların sanal çevrede kendilerini temsilen dijital avatarlar kullanarak birbirleri ve çevre ile online etkileşim kurmasını olanaklı kılmaktadır. Sanal dünya terimine alternatif olarak, “sanal çevre”, “üç boyutlu resim yaratan sanal çevre”, “çok kullanıcılı sanal çevre”, “yığın çok oyunculu sürekli evren” ve “sürekli online çevre” terimleri de kullanılabilmektedir.


#40

SORU:

Çoğu sanal dünyada ortak olan noktalar nelerdir?


CEVAP:

Çoğu sanal dünyada ortak olan noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sanal dünyalar, bir yerin grafik olarak üç boyutlu çevre benzerini sunmaktadır. Bu yer, hayali olabilir veya dünya üzerindeki bir yerin tam kopyası da olabilir.
 • Sanal dünyanın her bir kullanıcısı bir “avatar” tarafından temsil edilmektedir. Avatar, üç boyutlu çevredeki animasyon karakterdir.
 • Sanal dünyada kullanıcılar diğer kullanıcılarla metin mesajıyla (klavye kullanarak) ya da sesli iletişim araçlarıyla (mikrofon ve hoperlör kullanarak) iletişim kurabilmektedir.
 • Oturum açma vb. aralarda kullanıcı yaratımlı içerik süreklilik arz etmektedir. Bir kullanıcı sanal dünyada oturum açtığında avatarı, en son oturumu kapatırken bulunduğu aynı konumdadır.
 • Bir sanal dünya, gerçek dünyadaki para ya da kredilerin bazı türlerini kullanan fonksiyonel bir ekonomiye sahip olabilir.
 • Bir sanal dünya hedef odaklı olabilir (World of Warcraft gibi) ya da hiçbir belirgin amacı olmayabilir (Second Life gibi).