TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Dersi Sözcük İşlemler soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sözcük işlemci nedir?


CEVAP:

Elektronik daktiloların gelişmiş modellerinde bir satırdan başlayarak, giderek artan sayıda satıra sahip ekranlar eklenmeye başlanmış ve metnin önce düzenlenerek son hâlinin verilmesi, sonra saklanması ve yazdırılmasına olanak sağlayan bu aygıtlar “sözcük işlemci” olarak anılmaya başlanmıştır


#2

SORU:

what-you-see-iswhat-you-get (WSYWYG) özelliği ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kullanıcı ekranda sayfayı nasıl görüyorsa yazıcıdan da aynı şekilde baskı alabilmeye başlamıştır. Bu özelliğe what-you-see-iswhat-you-get (WSYWYG) adı verilmektedir


#3

SORU:

Masaüstü Yayıncılık Sistemleri nedir?


CEVAP:

Grafik tabanlı ve ileri düzey sayfa düzenleme işlevlerine sahip olan ve sayfalara görüntü ekleme olanağı sunan pahalı sözcük işleme yazılımlarının da ilk sürümleri ortaya çıkmıştır. Düşük fiyatlı ve daha az işlevli olan sözcük işlemcilerden ayırmak amacıyla bu gelişmiş yazılımlara “Masaüstü Yayıncılık Sistemleri” adı verilmiştir.


#4

SORU:

2010’larda bulut hizmetlerinin gelişmesi sözcük işlemcileri nasıl etkilemiştir?


CEVAP:

2010’larda bulut hizmetlerinin gelişmesiyle sözcük işlemciler de bulut ortamına taşınmışlar ve belgelerin İnternet üzerinde buluta erişerek oluşturulması, düzenlenmesi, saklanması ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından düzenlenebilmesi yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Office Online ve Google Docs hizmetleri yaygın bulut ofis yazılımları hâline gelmiştir.


#5

SORU:

Bir sözcük işlemcide "Home" tuşunun fonksiyonu nedir?


CEVAP:

“Home” tuşu imleci aynı satırda satır başına getirir.


#6

SORU:

Bir sözcük işlemcide "End" tuşunun fonksiyonu nedir?


CEVAP:

“End” tuşu imleci aynı satırda satır başına, “End” tuşu satır sonuna getirmektedir.


#7

SORU:

Karakterler ya da sözcüklere uygulanabilecek yazı tipi stilleri nelerdir?


CEVAP:

Karakterler ya da sözcüklere italik, kalın ve kalın italik gibi farklı yazı tipi stilleri uygulanabilir.


#8

SORU:

Belge üzerinde seçme işlemi nasıl yapılır?


CEVAP:

Belge üzerinde “seçme” işlemi, fare ile seçilecek bölgenin başına gelerek ve farenin sol tuşuna basılı tutarak, fareyi seçilecek bölgenin sonuna kadar sürüklemekle gerçekleştirilir. Seçili bölgenin sonuna gelindiğinde farenin sol tuşu serbest bırakılır ve seçili bölge gri zeminle kaplanmış olarak görüntülenir.


#9

SORU:

Word uygulamasında "Yazım Denetimi"nin işlevi nedir?


CEVAP:

Sözcük işlemcilerde hatasız yazmak için “Yazım denetleme” işlevi kullanılmalıdır. Bu işlev Word belgelerinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Belge için seçili olan dilde hatalı yazılan ya da tanınmayan bir sözcük altı kırmızı çizgili olarak görünür.


#10

SORU:

Word uygulamasında "Biçim Boyayıcısı"nın işlevi nedir?


CEVAP:

Bir başka kolaylaştırıcı ise belgenin bir bölgesinde gerçekleştirilen karmaşık bir biçimlendirmenin belgenin bir başka bölgesine kolayca uygulanması için kullanılan “Biçim Boyacısı”dır. Bu amaçla örneğin italik, altı çizili ve yeşil renkli bir paragraf seçilerek Word ekranında “Biçim Boyacısı” na, Writer ekranında “Biçimlendirme Fırçasına” tıklandıktan sonra belgenin başka bir sayfasındaki normal bir paragraf seçildiğinde, normal paragrafın da italik, altı çizili ve yeşil renkli hâle geldiği görülebilir.


#11

SORU:

Sözcük işlemcilerde sayfa düzenlemesi genellikle hangi özelliklerin belirlenmesiyle gerçekleştirilir?


CEVAP:

Sözcük işlemcilerde sayfa düzenlemesi genellikle sayfanın boyutunun, yönünün, kenar boşluklarının, sütun sayısının belirlenmesiyle gerçekleştirilir.


#12

SORU:

Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine hangi alanlar eklenebilir?


CEVAP:

Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine eklenebilecek alanlar genellikle sayfa numarası, sayfa sayısı, tarih, saat, belgeye ait bilgiler (yazar, dosya adı, dosya yolu, belge başlığı) ve resimler olabilmektedir.


#13

SORU:

Word uygulaması varsayılan olarak hangi uzantıya sahip dosyalar oluşturur


CEVAP:

".docx"


#14

SORU:

Bir sözcük işlemcide "dışarı aktarma" hangi anlama gelir?


CEVAP:

Sözcük işlemciler çok sayıda farklı uygulama tarafından oluşturulmuş belgeyi açabildikleri gibi belgeyi çok sayıda farklı formatta da saklayabilirler. Belgenin farklı bir formatta kaydedilmesine “dışarı aktarma” adı verilir


#15

SORU:

Bir belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde hangi formatta kaydedilmelidir?


CEVAP:

PDF belgeleri genellikle sadece okunmak ve yazdırılmak amacıyla kullanılırlar. Böylece belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde PDF tercih edilir.


#16

SORU:

Word uygulamasında belgeye dipnot eklemek için ne yapılır?


CEVAP:

Word uygulamasında belgeye dipnot eklemek için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere konumlanılır ve “BAŞVURULAR” sekmesindeki “Dipnot Ekle” düğmesine tıklanır.


#17

SORU:

Writer uygulamasında belgeye dipnot eklemek için ne yapılır?


CEVAP:

Writer uygulamasında belgeye dipnot eklemek için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere konumlanılır ve “Ekle” menüsünde “Dipnot/ Sonnot…” seçeneği kullanılır.


#18

SORU:

Word uygulamasında bir sözcüğün belge içerisinde yeraldığı sayfaların numaralarıyla birlikte dizin listesinde görünmesi için ne yapılır?


CEVAP:

Word uygulamasında belge içerisinde dizinlenmesi istenen bir sözcük seçilip “Girdiyi İşaretle” ile dizin girdisi olarak tanımlanırsa “Dizin Ekle” ile belge sonuna eklenecek bir dizin listesinde, belge içerisinde yeraldığı sayfaların numaralarıyla birlikte bu sözcük görüntülenir.


#19

SORU:

Word uygulamasında “Değişiklikleri İzle” seçeneğinin işlevi nedir?


CEVAP:

“Değişiklikleri İzle” seçeneği ile yazarların hangi satırlarda değişiklikler yaptığını, bu değişikliklerin neler olduğunu ve ne zaman yapıldığına dair verileri görüntüleyebilirler


#20

SORU:

Word uygulamasında “Belgeyi Koru” düğmesindeki seçenekleri işlevi nedir?


CEVAP:

Word uygulaması “DOSYA” şerit sekmesindeki “Belgeyi Koru” düğmesindeki seçenekler ile belge salt okunur hâle getirilebilir, parola ile şifrelenebilir, düzenleme ve erişim olanakları kısıtlanabilir, belgeye dijital imza eklenerek bütünlüğü sağlanabilir.