LE FRANÇAIS du TOURISME II (TURİZM İÇİN FRANSIZCA II) - (FRANSIZCA) Dersi ACCUEİLLİR AU RESTAURANT soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Quel est l'adjectif démonstratif pour désigner un nom masculin?

Maskülen bir kelimeyi kastetmek için kullanılan gösterme sıfatı hangisidir?


CEVAP:

'Ce' maskülen bir kelimeyi göstermek için kullanılan gösterme sıfatıdır.


#2

SORU:

Quelle table préférez-vous? Celle-ci ou _________________?

Complétez avec le pronom démonstratif qui convient.

Uygun olan gösterme adılıyla boşluğu doldurunuz.


CEVAP:

Celle-là boşluğa uygun olan gösterme adılıdır. 'Table' kelimesi feminen bir kelime olduğu için de ceux değil de celle kullanılmalıdır.


#3

SORU:

 "Je voudrais réserver une chambre"

Quelle est la forme négative de la phrase ci-dessus?

Yukardaki cümlenin olumsuz hali nedir?


CEVAP:

Je ne voudrais pas réserver une chambre. Olumsuz cümle yapısı "ne....pas" kullanarak yapılır ve çekimli olan ilk fiil ne ..... pas arasında kullanılır.


#4

SORU:

-Avez-vous une chambre libre?

- Désolée, nous _________________________.

Répondez négativement à la question. 

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Nous n'avons aucune chambre libre. Boş bir odanız var mı sorusuna, hiç boş odamız yok şeklinde cevap vermek gerekir.


#5

SORU:

- Vous voyez quelqu'un?

- Non, je _____________________.

Répondez négativement à la question.

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Je ne vois personne. Birisini görüyor musunuz sorusuna, hayır hiç kimseyi görmüyorum cevabı uygundur.


#6

SORU:

- Vous travaillez toujours à la réception?

- Non, je __________________________.

Répondez négativement à la question.

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Je ne travaille plus à la réception. Ne...plus kalıbıyla olumsuz yapılmalıdır.


#7

SORU:

- Avez-vous vu les poissons?

- Non, je ___________________.

Répondez négativement à la question.

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Je n'ai pas vu les poissons. Ne...pas kalıbıyla cevap verilmelidir.


#8

SORU:

-Avez-vous déjà dansé?

- Non, je ________________.

Répondez négativement à la question.

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Je n'ai jamais dansé. Ne...jamais kalıbı kullanılmalıdır.


#9

SORU:

-Vous buvez quelque chose?

- Non, je ________________.

Répondez négativement à la question.

Soruya olumsuz şekilde cevap veriniz.


CEVAP:

Je ne bois rien. Ne .... rien kalıbı kullanılmalıdır.


#10

SORU:

"Il y a seulement de la bière."

Trouvez l'équivalent de la phrase. 

Cümlenin eş anlamlısını bulunuz.


CEVAP:

Il n'y a que de la bière. Sadece, yalnızca anlamına gelen Ne...que kalıbıyla kurulmalıdır cümle.


#11

SORU:

______ homme est toujours là.

Trouvez l'adjectif démonstratif qui convient.

Uygun gösterme sıfatını bulunuz.


CEVAP:

'Cet' homme. Maskülen ve sesliyle başladığını varsaydığımız homme kelimesi için cet gösterme sıfatı kullanılmalıdır.


#12

SORU:

______plage est très belle.

Trouvez adjectif démonstratif qui convient.

Uygun gösterme sıfatını bulunuz.


CEVAP:

'Cette' plage. Plage kelimesi feminen bir kelime olduğu için 'cette' gösterme sıfatı kullanılmalıdır.


#13

SORU:

______ tables ne sont pas libres.

Trouvez adjectif démonstratif qui convient.

Uygun gösterme sıfatını bulunuz.


CEVAP:

'Ces' tables. Tables kelimesi çoğul olduğu için 'ces' gösterme sıfatı kullanılmalıdır.


#14

SORU:

"Bu mönü" Fransızca nasıl ifade edilir?


CEVAP:

Ce menu-ci. Burda 'ci' bu yapısını pekiştirir.


#15

SORU:

Şu kadın Fransızca nasıl ifade edilir?


CEVAP:

Cette femme-là. 'Là' şu ifadesini pekiştirir.


#16

SORU:

Un repas traditionnel français est composé de combien de parties? Comment appellerait-on ces parties? 

Geleneksel bir Fransız yemeği kaç bölümden oluşur? Bu bölümler nasıl adlandırılır?


CEVAP:

3 parties (üç bölüm): entrée (giriş), plat principal (ana yemek) et dessert (tatlı).


#17

SORU:

- Je voudrais réserver cette chambre.

- ______________ou ______________?

Trouvez les pronoms démonstratifs qui conviennent.

Uygun olan gösterme adıllarını bulunuz.


CEVAP:

Celle-ci ou celle-là. Bu mu şu mu (odayı kastederken) şeklinde olmalıdır.


#18

SORU:

- Vous prenez un peu de dessert?

- Non, je déteste le dessert. Je _______________de dessert.

Trouvez la forme négative qui convient.

Uygun olan olumsuz yapıyı bulunuz.


CEVAP:

Je ne prends jamais de dessert. Asla tatlı almam anlamına gelen ne...jamais kalıbı kullanılmalıdır.


#19

SORU:

- Vous avez fini votre plat?

- Non, je __________________mon plat.

Trouvez la forme négative qui convient. 

Uygun olan olumsuz kalıbı bulunuz.


CEVAP:

je n'ai pas encore fini mon plat. Henüz bitirmedim anlamına gelen ne ....pas encore kalıbı kullanılmalıdır.


#20

SORU:

Vous avez choisi les menus 3 et 7 mais ____________ ne sont pas servis au dîner.

Trouvez le pronom démonstratif qui convient.

Uygun olan gösterme adılını bulunuz.


CEVAP:

'Ceux-ci' Mönüyü kastederken bunlar anlamına gelen ceux-ci kalıbı kullanılmalıdır.