TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Dersi Türkiye’de Siyaset soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecine ne ad verilir?


CEVAP:

Evlilik, iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecidir. 


#2

SORU:

Hangi aile tipi çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Tipik “modern” aile, nükleer, çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır (Goode, 1968) .


#3

SORU:

Karı, koca ve çocuklardan oluşan aile birliğine ne ad verilir?


CEVAP:

Karı, koca ve çocuklardan oluşan “çekirdek” (nükleer) birliği, iki yüz elli toplumun
her birinde işlevsel olarak önemli bir birim olarak görür.


#4

SORU:

Lasslett'e göre bir karıkoca ,bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar, tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları nasıl bir aile yapısını oluşturur?


CEVAP:

Basit ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca
b. Bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar
c. Tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları


#5

SORU:

Lasslett'e göre bir karıkoca ve birden çok akrabaları ve birden çok karıkoca şeklinde olan aileler nası ailelerdir?


CEVAP:

Karmaşık ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca ve birden çok akrabaları
b. Birden çok karıkoca


#6

SORU:

Serim Timur'a göre çekirdek haneli ailelerin içeriği nasıldır?


CEVAP:

Çekirdek haneli aileler: Bir karıkoca, çocuk yok ya da evlenmemiş çocuklar var.


#7

SORU:

Serim Timur'a göre geniş aileli hanelerin içeriği nasıldır?


CEVAP:

Geniş aileli haneler:
a. Ataerkil geniş aile (erkek tarafından üç kuşak bir arada ve yaşça en büyük erkek aile reisi)
b. Diğer geniş aileler


#8

SORU:

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te nasıl sınıflandırılmıştır?


CEVAP:

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te yukarıdaki iki sınıflamayı içerecek şekilde analiz birimi hane halkı olduğu için, “hane halklarının kompozisyonu” sınıflandırılmaktadır ve veri kaynakları hane halkı bazlı olduğu için hane halkı ve aile kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılmaktadır.


#9

SORU:

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) yüzde kaçı kırsal alanda yaşamıştır?


CEVAP:

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) % 75’i kırsal alanda yaşarken bu oran bugünlerde tersine dönmüş durumdadır.


#10

SORU:

Türkiye'de 2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde kaça yükselmiştir?


CEVAP:

2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 92,3’e yükselmiştir.


#11

SORU:

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kaç rakamına ulaşmıştır?


CEVAP:

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaşmıştır.


#12

SORU:

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla erkek nüfüsu sayısı kaçtır?


CEVAP:

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla  erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi olmuştur.


#13

SORU:

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre yüzde kaça ulaşmıştır? 


CEVAP:

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, % 8,3’e ulaşmıştır.


#14

SORU:

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde,
erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için bu süre kaç dakikadır?


CEVAP:

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde, erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için 4 saat 35 dakika olduğu saptanmıştır.


#15

SORU:

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?


CEVAP:

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu iller sırasıyla ‰ 10,19 ile Kilis olmuştur.


#16

SORU:

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en düşük olduğu il hangisidir?


CEVAP:

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu iller ise sırasıyla ‰5,07 ile Gümüşhane'dir.


#17

SORU:

TÜİK verilerine göre 2016 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise kaç yaş olarak gerçekleşmiştir?


CEVAP:

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşmiştir.


#18

SORU:

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde kaçı evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir?


CEVAP:

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin % 13,2’si evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir.


#19

SORU:

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı yüzde kaç olmuştur?


CEVAP:

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı % 16,9 olmuştur.


#20

SORU:

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?


CEVAP:

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il ‰ 2,63 ile İzmir'dir.