YEREL YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI Dersi KENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kent Bilgi Sistemleri (KBS) nedir?


CEVAP:

Kent Bilgi Sistemleri (KBS); kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.


#2

SORU:

KBS'nin sağladığı yararlar nelerdir?


CEVAP:

KBS sayesinde yerel yönetimler halka verdiği hizmetlerin karşılığını daha etkin ve daha adaletli bir şekilde toplayabilecektir. Bunun sonucu olarak da daha kaliteli ve daha çok hizmet üretilebilecektir. KBS’nin birinci temel ögesi; belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür. İkinci temel öge ise; kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan hâlihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüktür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile imar hizmetleri, altyapı hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar daha etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilebilir.


#3

SORU:

Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu açıklayınız.


CEVAP:

Coğrafi sistemlerin alt dalı olarak görünen Kent Bilgi Sistemleri git gide gelişerek bir alt dal olmaktan çıkmış, yönetim bilgi sistemlerini de içine alarak artık daha çok Kent Otomasyon Sistemleri’ne dönüşmüştür. Kent Otomasyon Sistemleri (KEOS) ise gelişen teknolojiler ile önce 2D olarak yola çıkmış daha sonra 3D ve son teknolojiler ile 360o fotoğraflar üzerinde çalışan sistemler olma yolunda gelişim göstermiştir (Şekil 8.1).Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu Sayfa 228 Şekil 8.1'de gösterilmiştir. 


#4

SORU:

Kent Rehberinin yararları nelerdir?


CEVAP:

Kent Rehberi, hem belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini hem de vatandaşın pek çok hizmetten doğrudan yararlanabilmesini sağlar.


#5

SORU:

Netigma nedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Netigma, Netcad tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, geliştirme ve bakım süreçlerini hızlandıran kodlama bilgisi gerektirmeden yazılım geliştirmeyi sağlayan web tabanlı bir yazılım platformudur. Yazılım projelerinin tasarım, geliştirme, bakım ve destek süreçlerinin büyük ölçüde alan uzmanları tarafından yürütülmesi ile kaynakların etkin ve verimli
bir şekilde kullanılmasını, projenin müşteri gereksinimlerine en yakın düzeyde, düşük maliyetli ve yüksek kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlar.


#6

SORU:

NETGIS Server nedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

NETGIS Server, Netcad coğrafi veri sunucusudur. NETGIS Server OGC belgeli olup OGC WMS, OGC WFS, OGC WFC, OGC WMTS ve dinamik KML (Google Earth) standartlarında veri sunar. Disconnected editing ve versiyonlama desteği vardır. Çözümler veritabanı bağımsızdır. NETGIS Server ile web bazlı bir harita sunum ve sorgulama sitesi oluşturulabilir. NETGIS Server, NETIGMA ile birlikte de çalışır. İkisi birlikte komple bir uygulama geliştirme platformu oluştururlar. Bu uygulamalar çoğunlukla yazılımcı desteği olmadan geliştirilebilir.


#7

SORU:

KEOS Kent Rehberi nedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

KEOS Kent Rehberi, belediye bünyesinde oluşturulan coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerinden adres, yapı, uydu görüntüsü, 360 derece panoramik görüntüler, yapı fotografları, POI noktaları (eczane, sağlık eğitim tesisleri, dinî tesisler, tarihî mekânlar ve gezi mekânları, marketler vb.) interaktif bir şekilde vatandaşa açık yayınlanır. Keos Kent Rehberi, belirlenen sınırlar içinde önemli mekânların ikon katmanları ile görüntülenebildiği, bu mekânlarla ilgili özet bilgilere erişilebilen, bu mekânlara en kısa yol analizinin yapılabildiği vatandaşa açık bir uygulamadır.


#8

SORU:

Kent Rehberi sayfasında hangi sekmeler bulunmaktadır?


CEVAP:

Kent Rehberi sayfasında Başlangıç, Kategoriler, Kategorik Arama, Araçlar, Kent Rehberi ve Nöbetçi Eczane olmak üzere altı farklı sekme bulunmaktadır.


#9

SORU:

Kategoriler bölümü üzerinden hangi işlemler yapılır?


CEVAP:

Kategoriler; haritanın oluştuğu tüm veri katmanlarının görüntülenip yönetildiği, görünürlüklerinin ayarlanabildiği bölümdür. Harita üzerinde bir bölgeye yaklaşıldığında haritada görüntülenen veri katmanları detaylanmaya başlar ve sol tarafta kategori sayısı artar.


#10

SORU:

Kategorik arama bölümünden neler görüntülenmektedir?


CEVAP:

Kategorik arama; bölümünde mahalle, sokak, kapı seçimi ile harita üzerinde adres verisi görüntülenmektedir. Herhangi bir seçim yapıldıktan sonra Git seçeneği ile harita üzerinde bilgi balonu ve sol bölümde ilgili açıklama bilgisi görüntülenmektedir


#11

SORU:

Kent rehberi haritası üzerinden çalışan en kısa yol uygulaması ne işe yarar? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

En Kısa Yol, iki nokta arasındaki en kısa mesafe tarifinin yapıldığı kent rehberi haritası üzerinden çalışan uygulamadır. Bu uygulama ambulans, itfaiye gibi acil durum uygulamalarında, çöp toplama işlerinde ve tüm hizmet araçlarının kullanımında verimliliği arttırır. Kent rehberi haritasında En Kısa Yol ya da harita üzerinde sağ tuş ile açılan menüden, ‘Buradan kısayol tarifi başlat’ ve ‘Buraya kısayol tarifi getir’ seçenekleri kullanılarak kısa yol bilgisi alınır.


#12

SORU:

Nokta Bilgisi ne işe yaramaktadır? Kısaca açıklayınız. 


CEVAP:

Nokta Bilgisi; seçeneği kent rehberi haritasında işaretlenen noktanın bilgisini almaya yarar. Tüm katmanlar için ya da katman bazlı (mahalle, kapı, yapı, parsel ve yol ) sorgulama yapılabilir. Nokta bilgisi için haritada işaretleme yaparken harita büyük ölçekli ise seçimi yapılan kategoriye göre yaklaşma katsayısı değişir.


#13

SORU:

360 Panorama penceresinde hangi araçlar bulunmaktadır?


CEVAP:

360 Panorama penceresinde, görüntü üzerinden ölçüm (mesafe, alan) yapılabilecek araçlar, fotoğraf çekme ve pano ölçüm araçları bulunmaktadır. Bu araçlar yardımıyla görüntü üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması ile tabela (pano) ölçümleri yapılabilir ve panoramik fotoğraflar kaydedilebilmektedir.


#14

SORU:

YBS (MIS) ve GIS sistemlerinin barındırdıkları veriler nelerdir? Kısaca açıklayınız. 


CEVAP:

YBS (MIS) ve GIS sistemleri üzerlerinde farklı tiplerde veriler barındırırlar. GIS sistemleri; harita ve düzenli olarak kodlanmış adres verisini tutmasına karşın, YBS (MIS) sistemleri ise vatandaşların sicil numarası, adı, soyadı, vergi
numarası, mahalle, sokak, yapı numarası, kapı numarası gibi farklı sözel verileri içerir.


#15

SORU:

GIS nedir?


CEVAP:

GIS, belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.


#16

SORU:

YBS (MIS) nedir?


CEVAP:

YBS (MIS), belediyelerde Yönetim Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.


#17

SORU:

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) nedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan CAD tabanlı verilerin merkezî bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış bir uygulamadır.


#18

SORU:

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) hakkında kısaca bilgi veriniz.


CEVAP:

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Nüfus Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Adres güncelleme (değişiklik, yenilerin eklenmesi) işlemleri belediyeler tarafından yapılmaktadır. NVİ tarafından açılan MAKS servisi ile Belediyeler KBS yazılımları ile oluşturdukları adres verisini MAKS’a gönderebilmektedirler. Böylece uçlardaki Belediye KBS istemci yazılımları, NVİ tarafından yürütülen MAKS e-devlet yazılımı ile entegre çalışır duruma gelmiştir


#19

SORU:

Adres Kayıt Sistemi (AKS) nedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Adres Kayıt Sistemi (AKS), kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğu sistemdir.


#20

SORU:

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) servislerinden sorgulama kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?


CEVAP:

TKGM servislerinden sorgulama Ada/Parsel, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Seçilen sorgu yöntemine göre ekranın sağ tarafında açılan satırlara bilgi girişleri yapılır.