Sosyal Medya Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen platformlardan kaç tanesi medya paylaşım sitelerine girer?

- youtube

- slideshare

- second life

- flickr

- yelp


1

2

3

4

5


2.Soru

I. Maxwell

II. Hertz

III. Tesla

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Marconi'nin radyoyu icadına giden yolda yararlandığı bilim adamlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

I. Yazı

II. Tamtam

III. Posta güvercini

IV. Duman

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geçmişten günümüze kullanılmış olan iletişim yöntemlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Hepsi

I ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından yaratılan bir içerik değildir?


Farkındalık
Fikir oluşturma
Dikkate alma
Satın alma
Reklam verme

5.Soru

Tüketicilerin sosyal medya sayesinde, sadece işletmeler tarafından yaratılan içeriğe değil, tüketiciler tarafından yaratılan içeriğe de ulaşma şansına sahip olmaları aşağıda verilenlerden hangisine doğrudan yol açmıştır?


Bilgiyi arama maliyetinin yükselmesine

Tüketicinin yaptırım gücüne sahip olmasına

Bilgi asimetrilerinin kaybolmasına

Tüketicinin pazarlama faaliyetlerini doğrudan etkilemesine

Tüketici birliklerinin daha aktif bir şekilde faaliyet göstermesine


6.Soru

World wide web kim tarafından geliştirilmiştir?


Marshall McLuhan

Edward T. Hall

Marc Andersen

Dr. Tim Berners-Lee

Jim Clark


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?


sosyal medya etkileşimli bir iletişim ortamıdır

İnternet’in kullanıcıların hizmetine girmesiyle birlikte insanların zamandan ve mekandan bağımsız, çift yönlü ve eşzamanlı bilgi paylaşımı imkanları artmıştır

Teknolojik değişim yepyeni bir kültürel ortam yaratmıştır.

Sosyal medyanın pazarları büyük ölçüde etkilediğini söylemek mümkün değildir

Sosyal medya ile birlikte iletişim de önemli ölçüde şekil değiştirdi.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahip olunan medyaya örnektir?


Digg

Televizyon

Forumlar

Flickr

Web sitesi


9.Soru

I. Kişiselliğe ve kullanıcının profil bilgilerine vurgu yapar.

II. İnsanlara önem verir.

III. Gruplara önem verir.

IV. İlişkilerin açık bir şekilde gösterilmesine önem vermektedir.

Yukarıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinde önemi vurgulayan şeyler arasındadır?


I ve II

II ve III

III ve IV

II ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış medyanın bir avantajıdır?


Kontrollülük
Çok yönlülük
İsteğe bağlılık
Şeffaflık
Düşük maliyetlilik

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal geribildirim döngüsünde işletmeler tarafından yaratılan içeriklerdendendir?


Farkındalık 
Kullanım 
Fikir oluşturma 
Geri bildirim
Beğenmeme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal medya platformu değildir?


Internet explorer

Bloglar

Mikrobloglar

Sosyal ağ kurma siteleri

İnceleme ve değerlendirme siteleri


13.Soru

Internet’in temel kavramlarının oluşturulduğu, donanım ve yazılım unsurlarının hayata geçirildiği yenilik aşaması kavramıyla hangi yıllar arası kastedilir?


1950-1960

1960-1970

1961-1974

1961-1980

1961-1971


14.Soru

Genellikle kısa yazı veya makalelerden oluşan, son zamanlarda sadece resim, video vb. uygulamaları da kapsayabilen, Web sitelerine göre daha sık güncellenen, son gönderinin en üstte yer alacak şekilde tarih olarak yeniden eskiye doğru sıralandığı, daha önceki gönderilere ve/veya diğer sitelere bağlantılar (linkler) içeren ve genellikle yorum fonksiyonu ile güçlendirilmiş Web sitelerinin gelişmiş türüne ne ad verilir?


Weblog

Blogger

Blogging

Blog gönderisi

Blogosfer


15.Soru

Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içerik oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birine örnek olarak gösterilemez?


Metin

Görseller ve fotoğraflar

Müzik ve ses

Video ve film

Twitter ve Facebook


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın tüketiciye sağladığı güç türlerinden birisidir?


Maddi güç

Siyasi güç

Uzmanlık gücü

Pazar gücü

Değişim gücü


17.Soru

Sosyal işaretlemenin doğrudan belli olmayan birkaç kullanım amacı ve etkisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaç ve etkileri arasında sayılmaz?


Sosyal işaretleme, trendleri tanımlamak için kullanılabilir.

Herhangi bir zamanda belirli insanların neyle ilgilendiği görülebilir.

Kullanıcılar etiket atanan tüm kaynaklar için insanların ne kadar etiket ve arama kullandığını da görebilir.

Kullanıcılar neredeyse ilgilendikleri her konuda kolayca diğer bireylerle sosyal bağlantılar gerçekleştirebilirler.

Kullanıcılar birbirlerinin özel hayatlarına rahatça müdahale edebilirler.


18.Soru

“Artık yolcu yoktur, herkes mürettebattır!” sözü kime aittir?


McLuhan

Bill Gates

Sir Tim Berners-Lee

Julian Assange

 Jack Ma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “sahip olunan medya”nın görevidir?


Sahip olunan medyayı beslemek

Niş kitlelere ulaşım sağlamak

Mevcut müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak

Dinlemek ve karşılık vermek

Satışlarda en büyük etkiye sahip olmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın tüketiciler ve pazarlama üzerindeki etkilerinden biri değildir?


Uzmanlık gücü

Pazardaki gücün el değiştirmesi ve güçlenen tüketici

Yaptırım gücü

Pazarlama faaliyetlerini doğrudan etkileme gücü

Üretici gücünün artışı