Sosyal Medya Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlamasının avantajlarından biri değildir?


Düşük maliyet

Marka inşası ve farkındalık yaratmak

Güven oluşturma

Popülariteyi azaltmak

Sadık izleyici kitlesine sahip olmak


2.Soru

Tag/tagging hangi sosyal medya platformunda kullanılan etiketlemedir?


Mikrobloglar

Internet forumları

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri

Sosyal ağ kurma siteleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlamasındaki olası tehlikelerden biri değildir?


Günlük trendlere kapılmak

Güven oluşturamamak

Kontrolü elinde tutmaya çalışmak

Karşılık vermekte yavaş kalmak

Ölçüm yapmama ya da hatalı ölçümleme


4.Soru

Carlson adındaki Amerikalı bilim adamının, fotokopi cihazını icat ettiği yıl aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1930

1932

1936

1938

1948


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mikroblog örneğidir?


Twitter 

Google 

Yelp

Pinterest 

Facebook


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahip olunan medya örneklerinden birisi değildir?


a. Web sitesi
b. Mobil uygulamalar
c. Blog
d. Tıklama bazlı reklamlar
e. Facebook sayfası

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sahip olunan medya araçlarından biridir?


Broşür

Basılı yayın

Televizyon

Doğrudan postalama

Mağaza içi gösterimler


8.Soru

  1. Fiziksellik
  2. Erişim
  3. Süreklilik
  4. Aksiyon
  5. İnteraktivite
  6. Oylama

Yukarıdakilerden hangileri sanal dünyaları diğer benzer uygulamalardan farklı kılan özelliklerdir?


I, II, III

I, III, V

I, II, III, IV, V

II, IV, VI

III, IV, V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin para ödeyerek kullandıkları medyanın (paralı medya) avantajlarından biri değildir?


Kontrollü olması

Düşük maliyetli olması

Hızlı olması

İsteğe bağlı olması

Yaygın olması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Online Sosyal Ağ Kurmanın Dezavantajları arasında değildir?


Zamanı tüketme

Her zaman verimli olmama

Pazarlamacılar için kolay hedef olma

Viral doğa

İstenmeyen sosyal etkileşimler


11.Soru

 Avatarın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tek bir konuşma veya gönderidir.

Kullanıcının bir grafikle gösterimidir. 

Tahrik edici mesaj gönderendir.

Bir başka kullanıcıya bağırmaktır.

Bir başka kullanıcıyı aşağılamaktır.


12.Soru

"Tüketiciler ya da kullanıcılar kendi yaşam deneyimlerini, fikirlerini ya da hatıralarını arşivlemek üzere de bu tür içeriği yaratma isteğinde olabilirler. Örneğin, gezi ve tatil fotoğraflarını paylaşmak, bir gezi bloğu oluşturup seyahat anılarını bu blogda biriktirmek ya da bir annenin bebeği için
bir blog açıp onun gelişimini bu blog üzerinde arşivlemesi hep bu tür bir motivasyona örnek
oluşturmaktadır." Burada bahsedilen motivasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik getiri motivasyonu

Eğlence motivasyonu

Kişisel arşiv oluşturma motivasyonu

Bilgi yayma motivasyonu

Zaman geçirme motivasyonu


13.Soru

Sosyal medya platformlarını oluşturan 7 temel yapı taşı bulunmaktadır. Bunlar; kimlik, sohbet, paylaşım, konum, ilişkiler, itibar ve gruplar olmak üzere sıralanabilir. ... sosyal medya platformu içinde, kullanıcıların sahip oldukları ya da ulaştıkları bir içeriği hangi oranda dağıttıkları ya da paylaştıklarını ifade etmektedir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Sohbet

Kimlik

Paylaşım

Konum

İlişkiler


14.Soru

1. İsteğe bağlı 2. Şeffaf 3. Hızlı 4.Kontrollü Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  paralı medyanın avantajlarındandır?


1, 2
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 4

15.Soru

Güncellemeleri ya da basit hızlı bildirimleri göndermek ile ilgili olan sosyal medya platformu hangisidir?


Medya paylaşım siteleri

Internet forumları

 Blogging

Mikroblogging

Online sosyal ağlar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online sosyal ağ kurmanın dezavantajlarından değildir?


Zamanı tüketme

Her zaman verimli olmama

Pazarlamacılar için kolay hedef olma

İstenmeyen sosyal etkileşimler

Viral doğa


17.Soru

I. Online fikir liderlerine ulaşmak.
II. Tüketicilerin sesine kulak vermek.
III. Tüketiciye, deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacakları ortamlar sunmak.
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin sosyal medyayı kullanım amaçları arasındadır?


I ve II

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

İnternet forum terminolojisinde, forumda gezen, ancak hiç konu ya da yorum göndermeyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Avatar

Thread

Moderator

Lurker

Emoticon


19.Soru

Hiyerarşik bir şekilde mesajların organize edildiği konuşma ya da fikirler dizisine ne ad verilir?


Avatar

Thread

Conversation Threading

Double posting

Emoticon


20.Soru

Sanal dünyalar hangi yıl başlamıştır?


1974

1978

1987

2000 

2002