Stratejik Performans Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 1 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard'ın başarılı bir şekilde uygulanması için uyulması gereken kurallardan biri değildir?


Sistem önce örgütün bir bölümünde denenmelidir.

Amaçların sınırları belirlenmelidir ve dengelenmelidir.

Strateji sadece başlangıç noktasıdır olarak kabul edilmelidir.

Üst yönetim desteğini eksik etmemelidir.

Yapılan işi daha anlaşılır hale getirmek için derin analizlere girilmelidir.