Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Microsoft Excel'de bir hücrede yer alan 100000 değeri biçimlendirildiğinde 1.00E+05 değerini alıyorsa; aşağıdaki biçimlendirme kategorilerinden hangisi uygulanmıştır?


Bilimsel

Sayı

Para Birimi

Finansal

Kesir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özet tablo şablonunda yer alan bölmelerden biri değildir?


Satırlar
Değerler
Toplam
Sütunlar
Filtreler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre işlemlerinde aktif satırın seçilmesini sağlar?


Ctrl+Home

PgUp

PgDn

Shift+(boşluk)

Ctrl+(boşluk)


4.Soru

Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildiği aşama; bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?


Toplama

Organize Etme

Analiz

İşleme

Aktarma ve Alma


5.Soru

page13image892076176 Fotoğrafta görülen sekme nedir?


Biçim Sekmesi

Ana Menü

Çizim Araçları Sekmesi

Ana Yardım Sekmesi

Word Uygulamasında “EKLE” Sekmesi


6.Soru

Sözcük işlemcilerde belge içerisinde bir önceki sayfaya gidebilmek için klavyedeki hangi tuş kullanılır?


Page Down

Page Up

Home

End

Backspace


7.Soru

Bir Excel tablosunun A1 hücresinde 100, A2 hücresinde 4 değeri bulunmaktadır. Buna göre "=KAREKÖK(A1)+ÇARPINIM(A2)" formülünün hesaplayacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?


40

34

104

14

12


8.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde hangi işlecin kullanılması gerekmektedir?


“eşittir” (=)

”büyüktür” (>)

”küçüktür” (<)

”ünlem” (!)

”yüzde” (%)


9.Soru

Sunumunuzu hazırlarken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. verileri ekleyeceğiniz alan aşağıdakilerden hangisidir?


Sekmeler

Slayt ekranı

Anahat bölmesi

Notlar bölümü

Özet bölümü


10.Soru

Hesap tablolarında farkı amaçlara yönelik yüzlerce işlev bulunmaktadır. Faiz, ödeme, aşınma payı gibi finansal hesaplamalarla ilgili işlevleri yapma aşağıdaki amaçlardan hangisini kapsamaktadır?


Arama

Finansal

İstatistiksel

Trigonometri

Bilgi


11.Soru

Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılan grafik türünün adı aşağıdakilerden hangisidir?


Alan

Dağılım

Radar

Çizgi

Sütun


12.Soru

Bir hücrede “#SAYI/0!” ifadesinin oluşmasına neden olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Sıfıra bölme hatası
Aranan değerin bulunamaması
Hatalı parametre kullanımı
Hatalı referans kullanımı
Hatalı ad kullanımı

13.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde hangi işlecinin kullanılması gerekmektedir?


+

<> 

/

=

;


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosu yazılımıdır?


Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Microsoft Onenote

15.Soru

  1. Formlar
  2. Listeler
  3. İstatistiksel analiz
  4. Muhasebe işleri

Yukarıda verilenlerden hangileri hesap tablolarının kullanım alanlarındandır?


I ve II

I ve III

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Ezgi Öğretmen öğrencilerin sınav notlarını bir hesap tablosu yazılımına girmiş ve notu 50 ve altında olan öğrencilerin hücre dolgularının kırmızı, 50'nin üstünde olan öğrencilerin hücre dolgularının ise yeşil ile işaretlenmesini sağlamıştır. Buna göre Ezgi Öğretmen hesap tablosu yazılımının hangi işlevini kullanmıştır?


Hizalama

Dolgu

Koşullu biçimlendirme

Yazı tipi

Kenarlık


17.Soru

Sayı biçimi tarih olarak belirlenmiş bir hücrenin değeri 2,25 olarak belirlenmiştir. Buna göre bu sayı aşağıdaki tarihlerden hangisine işaret etmektedir?


02.01.1900 06:00

02.01.1900 09:00

05.01.1900 12:00

02.01.1900

02.02.1900 06:00


18.Soru

Hesap tablolarındaki hücreler biçimlendirilirken kullanıcıların veri içinde dikkat çekmek istedikleri değerleri belirlemelerini hangi işlev sağlamaktadır?


Hizalama

Kenarlık

Koşullu Biçimlendirme

Dolgu 

Koruma


19.Soru

Bir hücrede #DEĞER!” hatasının oluşmasına neden olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hatalı parametre kullanımı

Hatalı ad kullanımı

Sıfıra bölme hatası

Aranan değerin bulunamaması

Hatalı referans kullanımı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çıktı birimlerinden birisi değildir?


Ekran

Fare

Yazıcı

Projeksiyon cihazı

Hoparlör