Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ctrl + C ve Ctrl + V tuş kombinasyonları kullanılarak uygulanabilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Ara ve Bul

Kes ve Yapıştır

Kopyala ve Yapıştır

Tümünü seç

Geri al


2.Soru

1990’larda sözcük işlemcilerin gelişimine en büyük etki aşağıdakilerden hangisidir?


Mikroişlemcilerle evde bilgisayar kullanılması

IBM PC bilgisayarların iş hayatında yaygınlaşması

Windows arayüzlü işletim sisteminin yaygınlaşması

DOS işletim sisteminin piyasaya çıkması

Metin düzenleyici yazılımların geliştirilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 8 bit değerine eşittir?


1 bit

1 bayt

1 kilobayt

8 bit

8 bayt


4.Soru

Bir listenin sıralanması için izlenmesi gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


Veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir

Sıralama düzeni seçilir

Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir

Sırala komutu verilir

Sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir


5.Soru

“TOPLA(A1:C2)” formülünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?


A1 ile C2 arasındaki 4 hücrenin toplamı

A1 ile C2 arasındaki 6 hücrenin toplamı

A1 ve C2 hücrelerinin toplamının ortalaması

A1 ve C2 hücrelerinin toplamı

İki referansın kesişim kümesinin toplamı


6.Soru

Microsoft Excel'de hücre kürsörünün A1 hücresine gitmesini sağlayan klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?


Page Up

Page Down

Ctrl + Home

Shift + (boşluk)

Ctrl + (boşluk)


7.Soru

MS Excel'de bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde “................” işlecinin kullanılması gerekmektedir. Önceki cümlede boşluğa gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Artı (+)

Echo of

Echo on

Eşittir (=)

Start


8.Soru

Prezi ile oluşturulan bir sunuda, bir çerçeve içerisine birden fazla öge yerleştirerek o çerçeve üzerinden tüm ögelere odaklanabilmeyi sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Insert

Shapes

Frame

Zoom And Rotate Tool

Path


9.Soru

Bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayarın çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barındıran bellek aşağıdakilerden hangisidir?


USB bellek

ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir Bellek)

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek)

Sabit disk

SSD (Solid-state Drive/Katı-durum sürücüsü)


10.Soru

Hesap tablolarında farkı amaçlara yönelik yüzlerce işlev bulunmaktadır. "Faiz, ödeme, aşınma payı gibi finansal hesaplamalarla ilgili işlevleri" aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


Arama ve Başvuru

Finansal

İstatistiksel

Trigonometri

Bilgi


11.Soru

Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir hesap tablosu yazılımı değildir?


OpenOffice Calc
Access
VisiCalc
Excel
Numbers

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının kullanım alanlarından biridir?


Biçimlendirme yapma

Stil düzenleme

Hesaplama yapma

Belge düzenleme

Sunum hazırlama


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapanış bölümünde yer verilmesi gereken unsurlardan biridir?


İletişim bilgileri katılımcılarla paylaşılması

Katılımcılara sorular sorulması

Kişisel özelliklerin ön plana çıkması

Sunumun süresinin belirlenmesi

Sunum yapma amacının belirlenmesi


14.Soru

Excel'de öğrencilerin vize notları A1, ödev notları B1 ve final notları C1 hücresinde yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu üç notun ortalamasını almak için kullanılabilecek formüllerden biri değildir?


=ORTALAMA(A1:C1)

=TOPLA(A1:C1)/3

=TOPLA(A1;B1;C1)/3

=(A1+B1+C1)/3

=ORTALAMA(A1;C1)


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam işlevli sözcük işlemcilerdendir?


NotePad

WordPad

TextEdit

Office Word

Notes


16.Soru

Veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilen grafik aşağıdakilerden hangisidir?


Dağılım grafiği

Çizgi grafiği

Radar grafiği

Çubuk grafiği

Alan grafiği


17.Soru

“1,0E+3” biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Saat
Metin
Tarih
Bilimsel
Finansal

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosu yazılımıdır?


Microsoft Powerpoint

Lotus 2

Notepad

Outlook

Paint


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözcük işlemcide karakter, sözcük ve paragraf düzenleme ile ilgili doğrudur?


Karakterler her dosyada farklı yazı tipiyle açılır.

Farenin sağ tuşu ile seçme işlemi gerçekleştirilir.

Paragraflar kendiliğinden ayrılarak yazılır.

Sözcükler her zaman iki yana yaslı olarak yazılır.

Bir işlem birden fazla yöntemle gerçekleştirilebilir.


20.Soru

PowerPoint uygulaması düşünüldüğünde Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme seçeneklerinin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Dosya

Giriş

Ekle

Tasarım

Geçişler